הטבות

מרוץ הוד השרון ה- 10: הטבות

לפניכם הטבות המשתתפים במרוץ הוד השרון 2018


הטבות המשתתפים במרוץ הוד השרון 2018

הטבות המשתתפים במרוץ הוד השרון 2018

בונוס 400 ש"ח באם הרץ הראשון יירד מ- 31:00 דק' ב- 10 ק"מ (לרץ הראשון בלבד).


הטבות המשתתפים במרוץ הוד השרון 2018

 

  

printer