מרוץ הוד השרון ה- 10 - ריל טיימינג

מרוץ הוד השרון ה- 10


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1דורוןעמנואלז1952רצי מבשרת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
2עידוקרןז2000Matrix10 ק"מ ריצה תחרותית
3זיוקרןז1971Matrix10 ק"מ ריצה תחרותית
4תוםראובניז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5ליאורברםז2005trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
6דניאלהלפריןז1976GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
7איתיגליקסרז2004איילות אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
8מירבגלעדנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
9רוןגלעדז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
10ציוןבוגורדז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
11דודצנקובז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
12איילוינשטייןז2005TRIMORE5 ק"מ ריצה תחרותית
13איתיזינגרז 2007בית ספר יגאל אלון - הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
14אסףבהרבז1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
15ענברשולמןז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
16יצחק מרסלוצחהז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
17ענתצדיקנ1969רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
18מנחםיעקביאןז1961אנדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
19אוריחטואלז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
20עמיתחטואלנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
21דותןשקדז1970איילות אלתרמנס10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
22אורשקדז2005איילות אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
23לירןלהבז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24תומרדגןנ2003Road Runner5 ק"מ ריצה תחרותית
25טלזונרייךנ1992M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
26ענתאורנשטייןנ1979קרוספיט הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
27ליאורמורהז2006טריאתלון הוד השרון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
28רון נתןמורהז2009מרכז דור5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
29עמנואלורססז1971מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
30נדבגרינברגז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
31יונתןשקיז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32שלוםחייםז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
33יצחקלמדןז1949הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
34נירשרביטז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
35נחהדרנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
36נועהגרףנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
37נחלאוןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
38גפןאברהםז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
39מיכלכהןנ1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
40לירוןסננסנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
41יובלזקז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
42שלומיזקז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43אוריזקז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44ניצןשלוםנ1980rin2run10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
45עידוזקז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
46יפעתגולדשטייןנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
47הראלגולדשטייןז2009ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
48יהלילררנ2003Trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
49שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
50בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
51טלעובדיהז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
52לימורהרשקונ1976אור דלאח5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
53אריקשולבז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54חןשלאיןז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
55אלההררי ורדינ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
56צחיברזיליז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
57הלליברזילינ2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
58תמירמאירז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59נועםאפשטייןנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60מיכלאפשטייןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61טלאפשטייןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62עומרגליליז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
63אופירטלז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
64רןיונסז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
65יוסישפיגלז1960אריסד10 ק"מ ריצה תחרותית
66איתישפיגלז1998רצי רמת השרון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
67טללויז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
68ליאורשבלנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
69תימורשבתאינ1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
70עינבדורנבושנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
71AbegailAtinנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
72ניצןועלנינ2005רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
73עידומנדלסוןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
74גיאמנדלסוןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
75יוחאישלףז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
76תמרהדודנ2001Trimore10 ק"מ ריצה תחרותית
77גדסופרז1967רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
78אילייכאסקיז2002TRIMORE10 ק"מ ריצה תחרותית
79רוניבן מוחהז1959רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
80איתילנדהז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
81עדיפסחז2004TRIMORE5 ק"מ ריצה תחרותית
82מיטלשלו קפלןנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
83יובלקפלןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
84צחיכהןז 1977מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
85עמיתמוריז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
86גורשטילמןז2005Trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
87אביתרפרידמןז2011ביה"ס הירוק5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
88נדבתמריז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
89אופירמדינהז2005TRIMORE5 ק"מ ריצה תחרותית
90קוביברקז1972esports10 ק"מ ריצה תחרותית
91רםשגיאז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
92רוניזבליקנ2000TRIMORE10 ק"מ ריצה תחרותית
93נוייביןנ1987ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
94גלעדיביןז1984קבוצת הריצה של צה"ל10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
95אוריפרומניקז2000TRIMORE10 ק"מ ריצה תחרותית
96מיכלדוידינ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
97אביביתביסמוטנ1975אביבית העצמה נשית10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
98אבידהאןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
99אורפישמןנ2004trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
100מקסחולמיאנסקיז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
101אלוןשלוז2004TRIMORE5 ק"מ ריצה תחרותית
102יהודיתשטרןנ1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
103ויטלילייקיןז1990XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
104נאוראלמוגז1966אמדוקס10 ק"מ ריצה תחרותית
105רותםעשרינ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
106אופיררוזנבויםז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
107דניאלרוזנבויםז2003Trimore5 ק"מ ריצה תחרותית
108גיאזהביז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
109טלזהבינ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
110יואבזהביז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
111אורטלברנענ1977רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
112שיקופרז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
113דיקלהכהןנ1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
114יהונתןכהןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
115אלןליפרוז1961קיפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
116זאבזלבסקיז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
117שירההרמןנ2005Road runner5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
118אורירובננקוז 2004road runner5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
119אלונהדאוםנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
120אוריןדאוםז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
121שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122תומרהרכביז1979רצי אמדוקס10 ק"מ ריצה תחרותית
123גיאגלנצרז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
124עידוגלנצרז2006ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
125עיליעופריז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
126שרוןצמחנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
127דודיברזיליז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
128מיכאלקלמןז1972פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
129סיגליתשפיראנ1971פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
130אורןיעישז1976פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
131רפימנדליאלז1964פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
132ניקבודניקובז1976פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
133שחרפרנצסז1973פריגו10 ק"מ ריצה תחרותית
134יאירפוזניאקז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
135ערןקופלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
136עמיתכרמליז1980URIKAN10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
137פלגגרץז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
138אוהדיפתז1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
139נדבדותןז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
140רענןדגניז1957nrspirit5 ק"מ ריצה תחרותית
141אנדרייריאזנובז1986הכל בראש10 ק"מ ריצה תחרותית
142sergioizusז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
143שיכהןז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
144תמריגרדיןנ1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
145אדםלוןז2002אלטרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
146ירוןארציז1962TRIHARD10 ק"מ ריצה תחרותית
147תמרשדה-אורנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
148שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
149ליאלדבושז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
150מיהבן-דודנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
151אוריליבנהז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
152אלוןבאורנפרוינדז1972הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
153אורןדייןז1977הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
154עופרברז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
155רועינוסבאוםז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
156ElaFilogנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
157יניבסולקסז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
158יריבפרייפלדז1976ZONE310 ק"מ ריצה תחרותית
159מתןסגלז2005ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
160רמיסגלז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
161אלונהקוטקנ1964רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
162ArikRadoז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
163נוריתויסבלטנ1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
164סבטלנהצ'רטוקנ1970fit 2 fly5 ק"מ ריצה תחרותית
165אמירקירשנבאוםז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
166גפןלויז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
167מיכלשדהנ1975Xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
168ליאורשלומיוקז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
169רויטלמנאנ1969רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
170עדהחג'בינ1972רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
171חגיבומגרטןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
172שניגורנ2006רצי המושבה5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
173ינאיגורז2000רצי המושבה10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
174יובלגורז1997רצי המושבה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
175ערןגורשניקז1965רצי המושבה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
176אורליחכםנ1987בני שטיין - מישהוא לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
177צפרירמויסאז1974UP10 ק"מ ריצה תחרותית
178שיריהמאירינ1971UP10 ק"מ ריצה תחרותית
179מורןלביאנ1985SprinTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
180ענתאלימלךנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
181ארזסלוניםז1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
182נירזילברברגז1978M&M10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
183לינוררחמיםנ1988בני שטיין-מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
184בנישטייןז1977בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
185הילהחןנ1972בני שטיין - מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
186דוד דותןלויז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
187איתמר פלאהרפזז2008בית ספר רעות5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
188תומרגדופקרז1981ריצה עם חנית10 ק"מ ריצה תחרותית
189חניתפטלנ1976הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
190יהודיתמרחוםנ1980רצים עם אייל10 ק"מ ריצה תחרותית
191אתיפליקסנ1979רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
192תמרפליקסנ2002רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
193רמיויינשטייןז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
194זיודורז1971soho team10 ק"מ ריצה תחרותית
195יובלקנינגנ2005מועדון הריצה של גוון קנינג5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
196צביישראליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
197שנייודוביןנ2004רודראנר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
198ניבמגןז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199טלפלג-שגיאנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200יצחקבנבניסטיז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
201מאיהבנבניסטינ1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
202אביקוזיז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
203TrevorGoldmanז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
204פרוספרחופיז1955רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
205קוביחופיז1985רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
206שיסעדז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
207רעותטיירנ1998ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
208אביבכרמלז1966אין5 ק"מ ריצה תחרותית
209יוניטיירוז1966אין5 ק"מ ריצה תחרותית
210אופירשבניז1990בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
211ליאורהשבנינ1966בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
212זיונדלז2004אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
213גילנדלז1969אורנית10 ק"מ ריצה תחרותית
214נדבשיז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
215טלשמרלינגז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
216קרןסרקיןנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
217ליזכהןנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
218גדילוינברגז1978גדי לוינברג10 ק"מ ריצה תחרותית
219אורדלחז1989Dalach- Hod Hasharon10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
220אולגגורליקז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
221רמיאברמוביץנ1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
222בן אורביטוןז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223פינילויז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
224ראובןמילמןז 1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
225יותםמור מילמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
226MichaelReznikovז1968Crossfit REL10 ק"מ ריצה תחרותית
227שקדכהןנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
228מאירפורגסז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
229דרורעמיתז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
230אהודגרליךז1957summit10 ק"מ ריצה תחרותית
231מיכלזומרנ1974בני שטיין- משהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
232YuriKrylovז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233אלוןפוגלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
234אלוןרםז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
235תמרעמרנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
236עמירםעמרז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
237שאוללויז1967בני שטיין-מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
238עדורוזןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
239אביכהןז1977אלביס10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
240שיכהןז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי הוד השרון
241עידודנגורז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
242עמיתסרולביץז2005אלתרמנס5 ק"מ- עלות הרשמה לתלמידי בית הספר בעיר וחיילים בחובה
243תומרעוזריז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
244מיריכתרנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
245RotemYankelevitchנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer