מרוץ באר יעקב ה- 1 ע"ש סולומון גברייה - ריל טיימינג

מרוץ באר יעקב ה- 1 ע"ש סולומון גברייה


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אנדראהברחולץנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2מהרטגברייהז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3אלנהבטינ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4פסיקהגברייהנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5יובלשילדרמןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6שישחרז1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7Li-orPlotnikז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8סימונהמורלינ1962eteam10 ק"מ ריצה תחרותית
9אורירוביןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10עידושחרז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11שרמיאןלזמינ1961מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
12פטריקלזמיז1960מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
13הדסמדמונינ 1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
14גילעדברקז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
15הדיבר-מורז 1979רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
16מרואלםז2003כפר הנוער בן יקיר5 ק"מ ריצה תחרותית
17אספהאבטהז1999כפר הנוער בן יקיר5 ק"מ ריצה תחרותית
18יוסימנגיסטוז1998כפר הנוער בן יקיר5 ק"מ ריצה תחרותית
19יורםולדז1957כפר הנוער בן יקיר10 ק"מ ריצה תחרותית
20אביבעטיהז2002כפר הנוער בן יקיר10 ק"מ ריצה תחרותית
21קיברוגטהוןז2003כפר הנוער בן יקיר10 ק"מ ריצה תחרותית
22אריהלאופרז1969רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
23אהודארדז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24גילהארדנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25ירוןלשםז1966חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
26זמירורדיז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27עידןמזרחידז1985Pipman team10 ק"מ ריצה תחרותית
28יואלגאל-דורז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29יעקבהללז1956רצי מבשרת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
30רביעעבד אלחיז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31איסרעבד אלחיז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
32תומרפוקשנרז1977פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
33אופירנדבז1982רצים על פרי5 ק"מ ריצה תחרותית
34טל משהקוזיז1975רצים עם טל5 ק"מ ריצה תחרותית
35מיכלעזראנ1980BYR רצי באר יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
36עודדפייןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37מתנאלביטוןז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
38שלוםפוקסז1960Jerusalem5 ק"מ ריצה תחרותית
39שיסולימהז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
40מיקיבן מרגינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41שירהטרינ1976פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
42אלכסיחלמסקיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43מיכלברונשטייןנ1965Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
44שנירותםנ1973Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
45זאבפלמרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46ליזהטיבייבנ1993Gothic Extreme5 ק"מ ריצה תחרותית
47לירןרצוןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48חופיתארמינ1980ron fitness&running5 ק"מ ריצה תחרותית
49נתןאופןז1940ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50שלמהעובדיהז1951איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
51ירוןפלומבוז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52לירוןשמשוןז1988ramla10 ק"מ ריצה תחרותית
53חנןחובבז1973Beer Yaakov5 ק"מ ריצה תחרותית
54קטיהחובבז1985Beer Yaakov5 ק"מ ריצה תחרותית
55נועהסלהובנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
56דרורזונדרז1982Tel Aviv5 ק"מ ריצה תחרותית
57גדעוןאילז1942רצי מקווה ישראל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
58נירפנחסובז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59עדןמרדכיז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60גליהמאיר אריכאנ1977Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
61יובלדרוריז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62שרהברזילינ1956בת חולים שמואל הרופא5 ק"מ ריצה תחרותית
63נעמהקשתנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
64איתיפרידלנדז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65דנהמויאלנ1996משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
66מורחזןז1990משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
67עומריהושעז1990משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
68אביאלגבאיז1992משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
69ליזישובלנ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
70יובלמלאךז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
71יוריקפלןז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
72יוסףיצחקז1993משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
73מיארספדיז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
74דניאגניהוז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
75נתןקורייבז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
76בראמויאלז1991משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
77אהרוןדנינוז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
78פואדעמאשהז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
79מועתזגאנםז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
80יצחקמורז1962משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
81אמירטרודיז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
82אדיעוידהז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
83אבידקלז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
84בת-חןדמוזהנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
85ורדישולהנ1974XtriM Urban Fitness Club10 ק"מ ריצה תחרותית
86אבנרפנחסז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87עבדאללהמסארווהז 1969איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
88יגאלאבלז1969מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
89דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
90נתןקווהז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
91גילינאיז1964רצי ניר אליהו10 ק"מ ריצה תחרותית
92chensantarנ1979איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
93דבשרוןז1987עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
94עדיבן ארי צ'אנהנ1979עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
95שרליאפנגרז 1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
96ליאורבן דודז1983מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
97מילהאורלובסקינ1982מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
98משהשימקוז1971הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
99ערןספירז1974רצי נחלים והסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
100נפתליזילברז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
101מאיררכטרז1966רצים עם טל5 ק"מ ריצה תחרותית
102ליאתרכטרנ1970רצים עם טל5 ק"מ ריצה תחרותית
103טלבן ציוןז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104אילתבן ציוןנ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
105דניאלאורןז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
106גלעדסוקולוברז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
107דניאללויןז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
108ערןחייםז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
109מייקשטראוסז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
110לאונידפייןז1944מכבי ראשון לציון10 ק"מ ריצה תחרותית
111אברהםדבושז1952רצי נחלים5 ק"מ ריצה תחרותית
112רוויתחןנ1981E-team10 ק"מ ריצה תחרותית
113ליריתשנינ1978Eteam10 ק"מ ריצה תחרותית
114ינאיקולודנרז2000אללה רציניים5 ק"מ ריצה תחרותית
115יורםעמירז1956רצי עמיר10 ק"מ ריצה תחרותית
116עינתכרובינ1965הכל אפשרי5 ק"מ ריצה תחרותית
117יקיקמחיז1983רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
118עיליהרשקוז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
119רועילויז2003ron fitness&running5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
120שיפלדמןז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
121בן ציוןשפרז1962רצי נחלים5 ק"מ ריצה תחרותית
122אריהגורןז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
123איילנויז1986רצי נחלים והסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
124רותםנוינ1988רצי נחלים והסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
125נדבדותןז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
126עודדרוזןז1974רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
127מלדהגובזהז1976יחד נוכל5 ק"מ ריצה תחרותית
128שלוםחייםז1951BYR רצי באר יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
129מוטיויסבויםז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130ביילניעלמוז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
131AviTubiז1981הכול אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
132אסףאמיתיז1972באר יעקב5 ק"מ ריצה תחרותית
133אליאברייז2002רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
134דוריתחלפוןנ1976Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
135מוטיבאקיז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
136אביבאריז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
137אוריסיגלז2006בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
138אשרפסטרנקז 1951רצים לזכרה של ציפי5 ק"מ ריצה תחרותית
139איילחניןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
140אסתרחכשווילינ1980מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
141שחרלבוז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
142נתנאלרייךז2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
143שירוביןז1982רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
144משהרוביןז2009רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
145דינהגולןנ1960איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
146ולדימירדבוגובסקיז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
147רעיהדבוגובסקינ1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
148יונישמחיז1984פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
149יוסישביטז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150אמירגורןז1987ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
151עופרקבילוז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
152אריאליפתז 1959פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
153לילי לאהיפתנ1960פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
154משהשוורץז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
155איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
156הללקורןז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
157נצחיהלוינ1970beer yaakov5 ק"מ ריצה תחרותית
158שרוןמשהז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159רועימשהז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
160מרדכירפאליז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
161סיוןבכרנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162אבישישאולובז2007רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
163אליאורשאולובז2002רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
164שחרבן חייםנ1996משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
165באריכווןז1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
166מקסיםלויצקיז1982משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
167דמיטריורחוטורובז1992משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
168מרינהאוסיפובנ1987משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
169סולומוןאמבייז1978משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
170עידןורסנוז1992משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
171דודצרפתיז1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
172שירקוזמהנ1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
173בת אלסעאתנ1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
174שמעוןחיוןז1964משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
175דליההרושנ1961משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
176שיבנוןז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
177דולבשירגאוקרז1985משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
178רותםחבאניז1985משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
179גיאשרעביז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
180לירוןדנוךז1978משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
181חןשניידרנ1971משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
182עמוס.אחיוןז1971משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
183יהודהונטורהז1974משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
184מיטלגרףנ1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
185אביבחזןז1995משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
186אברהםמלקוז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
187אפיקפרגפורז1996משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
188פזקרביאןז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
189שגיבמזרחיז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
190נעמןאברהםז1969משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
191אמילנחמייבז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
192אמירשאערז1995משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
193מוקטטקהז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
194יוריקזנפרובז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
195רומןבוגורדז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
196טספידמקהז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
197אדוארדגיללסז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
198יונתןדינקוז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
199גטנטילאוז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
200טקלויאייךנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
201פנטהטגנייהז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
202ישעיהוגלבועז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
203אלירןסיאונובז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
204עוזפתאיז1991משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
205אביבהגונינ1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
206תומרממןז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
207אביאורקמאליז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
208יעקבתומרז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
209ראמזמתאז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
210פזקרביאןז1994משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
211אורגוזלןז1993משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
212גיאשגבז1992משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
213שמעוןשיראזיז1992משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
214מתנאלחמוז1993משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
215רועיכפירז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
216רעותכהןנ1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
217נתנאלחלאגז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
218שמואלרוביןז1954משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
219אודילביאז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
220יאירמזרחיז1984משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
221שמעוןבן שמעוןז1964משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
222מרדכיזפרניז1964משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
223דנהגרודנציק-גנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
224מורןבכרנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
225רןכהןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
226יניבקיוקז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
227אופיראשכנזיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
228משהכץז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
229עמיתחברז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
230אשרעובדיהז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
231יצחקמלכיז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
232עמיתאינדרפורקרז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
233גיאבכרז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
234שגיאסגליסז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
235אודיכהןז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
236יעקבמעתוקז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
237מיכאלבוטראשויליז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
238ברקצבריז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
239אמירערדז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
240אילןצבריז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
241עובדיהעבדיהז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
242דרורסגלז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
243אורגדדרורז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
244ורדצברינ1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
245שלמהחזזז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
246יוסףקריץז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
247עידויעקוביז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
248אריהשמעוןז1969משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
249חייםפלחז1967משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
250מתןבן סימוןז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
251דודמיכלשויליז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
252סולומוןגבריז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
253סמנימולהז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
254גילטרקיןז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
255דניאלהדראיז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
256איתןאנדשאוז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
257אברהםאשתהז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
258גייםמולאז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
259ארזסליז1979בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
260אביסיילסז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
261גליתנחוםנ1972Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
262מתנאלליזרוביץז2002רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
263אביעדליזרוביץז1965רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
264יונתןרוםז2001רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
265דורירימוןז2002אללה רציניים5 ק"מ ריצה תחרותית
266אדירקינגסליז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
267דניקינגסליז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
268נתנאלזהביז1995חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
269סימאווצלרנ1974רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
270איתן יוסףווצלרז2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
271ענתמאירנ1967Rosh Ha'ayin5 ק"מ ריצה תחרותית
272ערןפלדז1970Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית
273יוסףשחרז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274יואבלוינגרז1977Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
275אודיצרפתיז1972Shoham5 ק"מ ריצה תחרותית
276אוריתצרפתינ1972Shoham5 ק"מ ריצה תחרותית
277דןברנטז2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
278הילהברקנ1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
279אסףאוסקרז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
280מתןוינריטז2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
281אלהוינריטנ1981רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
282יוסףשוורץז2004רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
283מרבמינססנ1978ביחד נוכל10 ק"מ ריצה תחרותית
284ירדנהגמליאלנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
285מנישחקז1985רצי 100מני10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
286בת חןהיילפריןנ1958ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
287קורןפלמוןז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
288מאורורמוכתז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
289שחףחדדז1997גאה להיות שייך5 ק"מ ריצה תחרותית
290אילתזרנסטנ2001בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
291עפרהדבדהנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
292VovaGermanז1977E-TEAM5 ק"מ ריצה תחרותית
293איציקשעבןז1988E-TEAM5 ק"מ ריצה תחרותית
294אורליפרסנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
295שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
296חגיתבליץנ1973פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
297ליאורפלטז1975מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
298יעקבבר שלוםז1967פנאי וקהילה באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
299יהודהבשז1965מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
300יצחקאופקז1947מזכרת בתיה10 ק"מ ריצה תחרותית
301ליזהונדרטנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
302דרורכץז1971BYR רצי באר יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
303גיליעישז1971Extreme Goth5 ק"מ ריצה תחרותית
304מאירפורגסז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
305אופירממןז1980רצי חושן 110 ק"מ ריצה תחרותית
306רונןטלז1975מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
307קוביבוברז1977Pipman Team5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
308אביגבאיז 1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
309אלחנדרוקופקובז 1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
310אילןלדררז 1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
311מליגוזלןנ 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
312ניסיםגוזלןז 1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
313מיטלשחרנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
314אמירשחרז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
315אביתרכהןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
316ליזבלהסןנ1969RUN4FUN - מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
317לבונהשמחהנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
318יניבזריהוןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
319הדרקמילרז2006Beit Shemesh5 ק"מ ריצה תחרותית
320AtaraAbrahamנ2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
321ציפילוינ1984פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
322קאריןאפלנ 1974E-team5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
323פריאלקוטרז 1972E-team10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
324ימיתסלענ1977פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
325אביביוחנןנ1976פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
326מלכהאמירנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
327שרוןברוןז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
328רועיממןז1986רצי חושן 110 ק"מ ריצה תחרותית
329אריאלינובסקיז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
330רליקטריבסנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
331TemimaRubelנ2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
332AlizaRubelנ2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
333חןשיפמןז1971E-TEAM5 ק"מ ריצה תחרותית
334אורליחקקנ1973E team5 ק"מ ריצה תחרותית
335איתיפטלז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
336מריהזוטובנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
337שרוןחליף זרוקנ1975e team10 ק"מ ריצה תחרותית
338עידןנחמניז1985באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
339יונתןשגיבז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
340אריאלשגיבז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
341גילפרץז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
342עודדמנצורז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
343יובלכהןז2002גל תיכון5 ק"מ ריצה תחרותית
344אווליןגילינסקינ1954ron fitness&running5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
345גבריאלקוביז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
346יונתןוורקנךז1972Rosh Haayin10 ק"מ ריצה תחרותית
347דינהשטיינגרץנ1965הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
348אלכסנדרקשביןז1956הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
349אדראברבוךנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
350אינהביברנ1963e-team5 ק"מ ריצה תחרותית
351אוריתקופלביץנ1981E-team10 ק"מ ריצה תחרותית
352טליבן אלינ1976seroya team10 ק"מ ריצה תחרותית
353שמעוןבן אלינ1973seroya team10 ק"מ ריצה תחרותית
354לירוןמנטלנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
355שאולאברבוךז1958BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
356יוליהיוניטרנ1981beer yakov10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
357ליביאברבוךנ1990ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
358דניאלהאברבוךנ 1958BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
359ליטלבכנהיימרנ1984BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
360לירוןסלימאן ינקוביץנ1980BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
361מעיןחיים ליצמןנ 1982BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
362אריקדימוז1967Crosbie Crew5 ק"מ ריצה תחרותית
363זאבגוליןז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
364תמרהאמסלז1976שוקי סרויה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
365רןשמואלז1980שוקי סרויה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
366מילהמלמדנ1985ron fitness&running5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
367ענבלהראל אלקוצרנ1980BYR רצי באר יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
368אירנהקלדסנ1981BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
369אלינהעמירסנ1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
370גיאבלז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
371תומרטבקמןז1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
372אריקנחוםז1977RUN4FUN - מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
373שמעוןמיארהז1952איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
374בנצירומיז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
375מאיהשקדנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
376ליסינואנינ1974BYR רצי באר יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
377יובלהורוביץז1977BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
378קוביחברז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
379צביקורשז1952BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
380רביבברקלז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
381גדעוןאברהםז 1964BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
382רוניאלפרןז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
383שלישמחוןנ1976BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
384אורןשמחוןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
385אביביתכהןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
386KassawRataז1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
387אביטלדגןנ1979RUN4FUN - מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
388יוסיפריאנטיז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
389רומיכהןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
390מאירגולדשטייןז1960BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
391מיכלברקנ1971מיכל ברק-אימון כושר ביחס אישי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
392שירליליאנינ1977BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
393טלהוןאמארהז 1987רצי לוד RL10 ק"מ ריצה תחרותית
394עמירבוזנחז 1971BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
395חייםחיוןז1979BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
396MeganBEHARנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
397עינבישראלנ1980BYR רצי באר יעקב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
398אורןחלףז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
399מוטינחוםז1966מועדון רצי תל אביב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
400רועידניאלז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
401רונןשמילוביץ'ז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
402ענברשמילוביץ'נ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
403רוןתורג'מןז 1989ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
404עומרדקלז2006ron fitness&running5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
405דורוןקמיונרז1971ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
406לירזהרשקוז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
407דודילויןז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
408וקניןשלומיז2005ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
409נועםדקלז2004ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
410דפנהקלייףנ1975ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
411שיריןפישרנ1979ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
412גיאאשכנזיז1976ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
413מיכלגרטינ1978ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
414אסףפריינדליךז1978ron fitness&running10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
415שאוליקורשז1979BYR רצי באר יעקב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
416מנשהשעריז 1968ron fitness&running5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
417רמיאברמוביץז 1959אוניברסיטת תל אביב10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.מ באר יעקב
418גולןנייגוז 1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer