מרוץ סיום עונת 2017-18 ליגת רצים בעבודה - ריל טיימינג

מרוץ סיום עונת 2017-18 ליגת רצים בעבודה


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
2נעהאדטונ2006RRC5 ק"מ ריצה תחרותית
3אלימלךמיליחובנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4מיכאליוןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5איילתבן-חור פיקנ1971סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
6משהרוזנבאוםז1978סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
7מאורגוריןז1974סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
8אילן דרוריז1969סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
9ליאורצפרירז1969סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
10צחיבייליסז1973סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
11אילן אלגאליז1973סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
12צביקהלזרוביץ'ז1962סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
13ליאת אלוס נ1965סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
14דרורגרשוןז1977סלקום5 ק"מ ריצה תחרותית
15חניבן אליעזרנ1979הבנק הבינלאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
16מעוזרוטז1974הבנק הבינלאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
17חייםחדדז1982הבנק הבינלאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
18אמנוןרקוברז1976הבנק הבינלאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
19יוסייוחאיז1964הבנק הבינלאומי 5 ק"מ ריצה תחרותית
20ערןפורתז1977הבנק הבינלאומי 5 ק"מ ריצה תחרותית
21אריבן אליז1986הבנק הבינלאומי 5 ק"מ ריצה תחרותית
22ירוןסיניז1979הבנק הבינלאומי 5 ק"מ ריצה תחרותית
23איתיסינדליסז1974הבנק הבינלאומי 5 ק"מ ריצה תחרותית
24צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
25אביאברהםז1967רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
26שיריויצמןנ1982רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
27מירהמזרחינ1963רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
28טלאילסרנ1971רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
29דניבן דניאלז1965רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
30אוריתבן דניאלנ1966רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
31פנינהשרוןנ1959רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
32איילנתאיז1965רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
33דוריתוויל לוטןנ1970רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
34נעמה רונןנ1968רצי הדסה5 ק"מ ריצה תחרותית
35אלוןגולדמןז1981Running Mania5 ק"מ ריצה תחרותית
36צבירוף איזנברגז1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
37ראובןנירןז1956בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
38אבירםיובלז1980בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
39גליתששוןנ1971חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
40חנןאוחיוןז1969חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
41אהרוןפרסמןז1965חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
42יוסףסבאגז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
43גילמרוםז1971חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
44סמדררופאנ1967חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
45שמואלוקניןז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
46אילנהשרון יהבנ1966חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
47אילןצוריז1963חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
48ירוןצורז1969חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
49יואבתורז1956חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
50רפיהלחמיז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
51שמואלפפז1991מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
52טלחחז1987מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
53איסיששז1971מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
54צחההז1987מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
55בנימיןווז1987מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
56דניאלאאז1971מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
57אדירללז1989מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
58דורוןששז1982מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
59רןררז1977מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
60יניבקקז1980מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
61יניבממז1983מ.ר.ה. - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
62אלעדכנפיז1973running mania5 ק"מ ריצה תחרותית
63שלוםרוזנברגז1969running mania5 ק"מ ריצה תחרותית
64שישטרנגרז1988בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
65מירבכהן גבאינ1972Running mania5 ק"מ ריצה תחרותית
66גלעדבוסיז1978SAP5 ק"מ ריצה תחרותית
67רוניתמזרחינ1967running mania5 ק"מ ריצה תחרותית
68אביעדעמיתז1969לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
69דודכהןז1972לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
70רחליגולןנ1982בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
71טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
72ירוןבן יעקבז1974בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
73AyaAmirנ1969בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
74סיוןגרינברגנ1981לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
75אביבסוציאנוז1986בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
76שחרמיליסז1976בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
77אינה מיגדל שבצנקונ1977ליגה בנק אוצר החייל5 ק"מ ריצה תחרותית
78אדירכהןז1979פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
79אורלימעיין נ1975פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
80שירןקנלרז1984פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
81אלוןמידרז1976פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
82אמירדייןז1976פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer