מרוץ אור יהודה 2018 - ריל טיימינג

מרוץ אור יהודה 2018


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אליואקניןז1989מכבי ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
2ניראבידורז1974GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
3אדירכהןז1979פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
4גירגוריפוקסז1948פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
5שירןקנלרז1984פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
6אלוןמידרז1976פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
7אמירדייןז1976פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
8יורםישורוןז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9דורקנימחז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10עמיתאסאז1963Run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
11מיכאלטטריןז1992Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
12אילןחדוותז1971רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
13רביבלויז1977רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
14אשרלויז1962רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
15ורדחסקלנ1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
16רועיקצירז1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
17נתיברוטברטז1983רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
18דניאלקורצמןז1967רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
19נחשוןאוריז1978רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
20איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
21גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
22נתיגלבועז1957ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
23victorosipovז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24AviTubiז1981הכול אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
25סיוןמשיחנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26אורלימשהנ1972run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
27מורןסוויסהנ1964רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
28שלומימאישז1973רצי100 מני5 ק"מ ריצה תחרותית
29אורטלברנענ1977XTRIM10 ק"מ ריצה תחרותית
30שיקופרז1979XTRIM10 ק"מ ריצה תחרותית
31יוסידפניז1959run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
32נועהעבודינ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
33אורילויז1988הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
34חיהגרינולדנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
35מנישחקז1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
36יוסףגרנוטז2009ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
37דפנהאזולאינ 1975בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
38מרדכיכהןז 1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
39אביחנינהז 1965בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
40אמירשיז 2003רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
41אלוןאמויאלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
42הדרמילביצקינ1981OnTrack10 ק"מ ריצה תחרותית
43עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
44רנאורגדייבז 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45אהרוןהיימןז1977רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
46תמראורבךנ1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
47אילןגבסוז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48יוסימורדז1958חצור הגלילית10 ק"מ ריצה תחרותית
49AlonFeldmanז1968M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
50אלוןפלגז 1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51רונןרגבז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52מוטיאוחנהז1973TRIHARD10 ק"מ ריצה תחרותית
53יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
54סמיבטשז1956M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
55ניבקצנשטייןז1998M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
56גליתלוי טאונ1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
57רוניטאוז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
58רענןאליעזז1975m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
59יוסישילדרז1968מוטי מזרחי10 ק"מ ריצה תחרותית
60שריגבאי פינדקנ1968M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
61eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
62אריקחצ'טוריאןז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
63אליהקעשהז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
64רוניברנ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
65חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
66דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
67annaPraisנ1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
68בןשורץז1986הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
69עמנואלניטקיז1993הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
70מנחםצורז1985הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
71אמילגרינשפוןז1983הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
72רןמעיןז 1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
73אביעדבוסקילהז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
74רוןגלנסקיז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
75יובלאמסלםז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
76עודדגפניז 1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
77יוסימוצפיז1984קובי צבילה10 ק"מ ריצה תחרותית
78MorEvenנ1978Ohadlionheart10 ק"מ ריצה תחרותית
79שרוןעזריאלז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
80טרקיןאדגוז1993ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
81ערןאמסלםז1986KonstanTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
82פארברגרז 1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
83אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
84איציקמזרחיז1986אור יהודה5 ק"מ ריצה תחרותית
85מיקישושןז1982לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
86איילקדםז 1962GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
87טלבדשז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
88צבירוף אייזנברגז 1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
89אוריפרידמןז1984ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
90יגאלברוןז1969ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
91מיכאלמילמןז1985ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
92איתמרמינצקוז1989ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
93אברהםהוכברגז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
94מורישראלז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
95אלכסחרפנוביץז1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
96טירנהאוהב ציוןנ1967ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
97איבצןהרוןז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
98ניסיםסמדרז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
99צחי עמירהז1982ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
100אורטללוזוןנ1985ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
101אדירמכלוףז1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
102יובלקנימחז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
103יגאלמגדסיז1960ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
104שושיסקורינ1971ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
105אסרףביראניז1983ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
106יהודהממןז1980ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
107עמירהמורנ1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
108פלסרודיז1977ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
109רותאליאבנ1984ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
110גולןקיטאיז1975ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
111ציפיצוויגנ1952ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
112ציוןישראלז1967ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
113שלום שירוזןז1973ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
114גליתרוזנברגרנ1970ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
115רונןאהרוניז1974ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
116שגיאפרידמןז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
117דודדדושז1961ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
118דגןאשלז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
119תמיאשלנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
120איתילנדהז 1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
121רוניבן מוחהז 1959רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
122דודבן יעקבז1961On Track10 ק"מ ריצה תחרותית
123סיגלנדבנ1967On Track10 ק"מ ריצה תחרותית
124אמיררבינוביץז 1977KonstanTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
125חדוהקובץנ 1950רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
126אילקניגסברגז 1972רואדרנר10 ק"מ ריצה תחרותית
127ניצןמןז1982N-1-M10 ק"מ ריצה תחרותית
128יצחקלמדןז 1949הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
129אפרתדניאלנ 1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer