מרוץ אור יהודה 2018 - ריל טיימינג

מרוץ אור יהודה 2018


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שוןסביטז2000Team ozi5 ק"מ ריצה תחרותית
2לירזהרשקוז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3אריאלאברהמיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
4לימורגלסנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
5יוגבפישז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6אוריהרוסיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7רועיחיוןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
8אבנרלהטז1959ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
9זכריהעמיתז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
10רפאלגנישז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11מאירמאירז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
12יורםשחרז1940ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13אילנהצבינ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14אלוןקדםז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15ירדןלהטנ1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16דניאלבאראזז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
17איתןבן יצחקז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
18רענןדגניז1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
19פיניגורליקז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
20דודיגורליקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21נועםלויז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
22ירדנהגמליאלנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
23אביבסוציאנוז1986בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
24אביבלויאןז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
25אושררחביהז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
26דודקזנדורוב ז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
27נועהקון ברנ2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
28זיןברזילאיז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
29דודמזרחיז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
30בןמזרחיז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
31שגיאיעקבז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
32גל פנחסובז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
33אוריאסיאז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
34עומרישמואליז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
35רועיצלחז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
36מתןבורוכובז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
37עומרידיגמיז2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
38אביבג'רביז1999תיכון יובלים10 ק"מ ריצה תחרותית
39יהביוסףנ2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
40נועםשוחטנ2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
41קיילימרימינ2000תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
42טלדייןז2004תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
43רועיחמדניז1997תיכון יובלים10 ק"מ ריצה תחרותית
44רוםגוויליז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
45אופקחמדיז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
46שליומורדז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
47אופירדהריז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
48דניאלבן פורתז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
49עידן אבייבז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
50מאימססהז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
51יונתןקריחליז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
52גניאלרוביןז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
53עילאייחזקאלז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
54יובלכהןז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
55אורבוסיז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
56יקירשאולז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
57גלגומעהנ2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
58עידןגוטקינגז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
59קורןכהןז2001תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
60לירןאמינובז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
61איתיגזז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
62רועיפרידמןז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
63עידובוזיז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
64שי לויז2001תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
65שי שטשוויליז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
66עומרדדוןז2002תיכון יובלים5 ק"מ ריצה תחרותית
67עמנואלבלחסןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
68שרמיאןלזמינ1961מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
69פטריקלזמיז1960מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
70EmirHalevaז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
71רמישמירז1947ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
72הללדיוויסז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73נתןאופןז1940איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
74בןפלדז 1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
75רונןפלדז 1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
76עמינבוןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
77מאורגוריןז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
78נסליעוזרז2007שיזף אור יהודה5 ק"מ ריצה תחרותית
79שמוליקקופליקז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
80איילהכהןנ1970וילי10 ק"מ ריצה תחרותית
81משהפלדז1978התעשייה האוירית5 ק"מ ריצה תחרותית
82אזלחאסקיהנ2005חנין ראדי5 ק"מ ריצה תחרותית
83רותםבוזגלונ1989הרוח השנייה5 ק"מ ריצה תחרותית
84גילעדבדיןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
85אופירורטהימרז1976רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
86ליאורההלרנ1982Run ld5 ק"מ ריצה תחרותית
87מיכאלכבירז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
88יגלסמיהז1982טריהארד10 ק"מ ריצה תחרותית
89עידוינאיז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
90דנהמטרנ2003m&m5 ק"מ ריצה תחרותית
91אלהפינוס-ישריםנ 1988M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
92חיימוןלוי אייזקסז1976רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
93אביבארבלז2001Sderot5 ק"מ ריצה תחרותית
94אזאוונטטקהנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
95עידןעזניז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
96לינהמלייבנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
97יונתןמלייבז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
98רחלאוריהנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
99נתנאלאסרףז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
100לירזקליינרנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
101חלישלונ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102נטליפטלנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
103רעותאלגרבלינ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104נועהלשםנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
105משהזריףז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
106אלינורפטלנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
107נעמהמלסהנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
108אביאלדואקז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
109גלעדשטרןז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
110גיאשמעוןז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
111מיכאל בן שטריתז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
112אורדסהז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113חנןבן יוסףז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
114שמעוןיחזקאלז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
115מאורמורדוךז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
116מיכלשביבנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
117עמריליברמןז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
118יהונתןמלסהז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
119יצחקגושהז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
120משהטאמרטז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
121יוסףטפרהז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
122שלמהפטנהז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
123בנימיןסמיהז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
124עידוצימרינגז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125חייםיעקבז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
126תומראדורםז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
127רועיברקוביץז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128דניאללויןז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
129גרשוןשיקז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130עמיתשיקז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
131כרמיתגנישנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
132אורבסהז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133מוטקהמועלםז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
134אהרןהימפלדז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
135דורוןקינרז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
136רומןקפלוןנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
137הגרכנענינ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
138יעקבמזרחיז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
139יוליסמוליאננסקינ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
140איריסטולדנו בחנהנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141יוסיסקאלז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142הדררוזנברגנ1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
143איתימתתיהוז 1979רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
144יואלאלפרטז1946mevasseret zion10 ק"מ ריצה תחרותית
145סיגלדבורצ'קנ1974רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
146חגיתנובונ1984המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
147דניאלשרוןז1978המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
148תומרדבורצ'קז1973רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
149לירןפזז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150לוריןראדינ2003M&m5 ק"מ ריצה תחרותית
151חאניןראדינ1979M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
152לואיאלגמאלז 1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
153אריהאושרובז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
154יעקבסאקסז1992רון פורסט רון10 ק"מ ריצה תחרותית
155בנימיןברנדוייןז1992רון פורסט רון10 ק"מ ריצה תחרותית
156איציקישראלז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157שחרכהןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
158צביקהויסמןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
159איתמראלסטרז1995Roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
160עידושמשז1982קבוצת הריצה של צה"ל10 ק"מ ריצה תחרותית
161דניאללנדאוז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162אילבן חייםז1960רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
163נתיבגולדנברגז2002רואדראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
164מוהנדעבסיז1999אין5 ק"מ ריצה תחרותית
165רחלילב גולןנ1982בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
166שמואלפינצ'בסקיז1935ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167אביבהסספורטהנ1973Team I can5 ק"מ ריצה תחרותית
168רונןכהוז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
169עמיתמשעןז1965הולמס פלייס10 ק"מ ריצה תחרותית
170ענבלשובל בינשטוקנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
171עדימויסהנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
172יוסיבוארוןז1972אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
173רוןלדררז1968נס ציונה10 ק"מ ריצה תחרותית
174יעקבציקורלז1951הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
175זיוציקורלז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
177גילשדהז 1971רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
178יהודהאלגריסיז 1965רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
179עמיתנבוןז1975רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
180הדיבר-מורז 1979רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
181שאדימסראוהז1976M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
182בןרמתיז1977סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
183ערןקמפלז1976סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
184שלמהאופנרז1963סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
185דוד אלושז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
186שרוןיעקובוביץז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
187אשרפסטרנקז1951רצים לזכרה של ציפי10 ק"מ ריצה תחרותית
188עידןפרץז1981הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
189רוניתגלרנ 1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
190נעםמרקוביץז1973רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
191לירזרינגרנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
192תומרגדופקרז1981הרצים החופשיים5 ק"מ ריצה תחרותית
193עופריעריז1960Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
194כרמיתבן עזראנ1980אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
195לוריסמנדלוביץנ1960REE RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
196צפרירגולןז 1970Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
197משהשלינקהז1967ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
198שמישטרנפלדז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
199יונתןשוורץ ז1982ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
200ישירינת ז1970ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
201גיאקריפלדז1973ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
202אריהקינןז1956ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
203אוריפלציקז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
204מוריסמאיירז1958תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
205צחילביאז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
206שלמהלבבז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
207נירלאלזרז1978ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
208ילנהטרוסמןנ1971ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
209חייםזעירז1959ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
210משהזלוטוז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
211בניההוזז1980ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
212אריאלגיטמולז1976ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
213דורוןגיאתז1974אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
214עמיתקרניז1963אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
215גביאזולאיז1971אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
216משהבן אריז1980אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
217ליאתמשיחנ1975אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
218טליונאיז1963אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
219ירוןנירז1977אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
220איציק אלברטזשנת לידהאלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
221דינהלבנינ1973KOVO2MAX10 ק"מ ריצה תחרותית
222אודלבן עטרנ1979הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
223מיריתרוביןנ 1986תקוות5 ק"מ ריצה תחרותית
224טלאלוןז1967חבורצה10 ק"מ ריצה תחרותית
225עמיחיפזז1973רצי השפלה10 ק"מ ריצה תחרותית
226יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
227שרונהנפתלינ1968Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
228אמירנויבוארז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
229הדסליבוביץנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
230איתמראבניז1977M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
231דבירליבוביץז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232קירילפוזיילובז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
233מנחםמנשרוףז1946ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
234ערןדודז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
235יהונתןכהנאז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
236משהחיוןז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
237אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
238יורםאיינרז1966הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
239ארבלטוביז2006DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
240לוטןטוביז1976DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
241ישיגורפינקלז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
242לירוןמנטלנ 1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
243יצחקשביטז1956ראש העין10 ק"מ ריצה תחרותית
244אלכסדבורקיןז 1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
245לאונידפייןז1944מכבי ראשון לציון5 ק"מ ריצה תחרותית
246אופירצומןז1971רצי מקווה ישראל חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
247ליאלגרינברגז1989רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
248הדרפארנ1991רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
249איתןאייזןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
250אורמטיאסז1983Run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
251אבידבליברמןז1959rosh haayin10 ק"מ ריצה תחרותית
252עיריתפלדמן חסוןנ1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
253מוטיפלדמןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
254איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
255ציוןחצרוניז1945רצי מקווה ישראל חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
256גיליצחקיאןז1971רצי מקווה ישראל חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
257כוכבביטאוז1977רצי כוכב ביטאו10 ק"מ ריצה תחרותית
258עופרבאליןז1974פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
259דניאלפלזנשטייןז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
260נעהשטראוסנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
261רוברטושטראוסז1962הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
262קרןשטראוסנ1966הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
263גביבן אליהונ1975RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
264אביגורז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
265איתמרהלמרז2003הלמרס5 ק"מ ריצה תחרותית
266אסףבן דבז1969רצי מני5 ק"מ ריצה תחרותית
267טמיררבידיז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
268נעםעופרנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
269אילוןברכפלדז1973רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
270ינוןדודז1996הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
271יהודהיעקובוביץז1947ברעם10 ק"מ ריצה תחרותית
272אלוןאפלז2004o210 ק"מ ריצה תחרותית
273עופראפלז1962o210 ק"מ ריצה תחרותית
274גלסובולנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
275אורןבועזז1966myway10 ק"מ ריצה תחרותית
276שלומיבליסיאנוז1979בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
277יואלפנחסז1979RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
278גיאהדסז 1972בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
279נוריאלזאביז1979רצי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
280סיוןגורז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
281חןבר נתןז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
282רויטלמיכאלינ1972ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
283ענת פלגנ1977ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
284ליאתבן חייםנ1963ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
285נתןביטאוז1981המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
286רועיהראל זיניז1973המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
287תמרזהרנ1969המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
288גתיתפנקסנ1975המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
289אמיתיגיסרז1971ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
290OritKishlanskiנ1989Igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
291הילהמדליהנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
292סיגליתקפלןנ1965לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
293עידווקסמןז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
294רונןהר נוףז1966רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
295איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
296אלישורץז1956open gym סביון10 ק"מ ריצה תחרותית
297עדיגלבוענ 1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
298ליאתברכה ברלוביץנ 1972איזי ספיד5 ק"מ ריצה תחרותית
299אריהלויז1955מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
300עוזיפוגלז1970M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
301עמיתקרןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
302שלוםפוקסז1960סוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
303נאוהשרוןנ 1977בגוף בריא10 ק"מ ריצה תחרותית
304רקפתעמית-נגרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
305אליירדז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
306שיקוגבסוז1981ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
307אלעדקמחיז1978Tel Aviv5 ק"מ ריצה תחרותית
308שינקשז1974אין10 ק"מ ריצה תחרותית
309דורוןכספיז2003רוד ראננר5 ק"מ ריצה תחרותית
310גיאדגןז 1983ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
311יואבבן פורתז1975runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
312דודבוטחז2004מעוז טריאתלון5 ק"מ ריצה תחרותית
313שניצביטובנ2002רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
314טליגודוביץנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
315רותםקידרז1972M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
316מקוננטגטהוןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
317אופקקהלניז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
318הרצלשתיויז1952ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
319רןשביבז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
320אלוןרםז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
321גילהקארונ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
322יואבפרנקוז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
323איריספורתנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
324מרקסופרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
325רמינחוםז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326סיגלמשיחנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
327סיווןכחלוןנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
328אדווהכהןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
329מנשהיחזקאלז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
330שריתזכריהנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
331אילניתארקשנ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
332מבלארצינ1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
333איילהארדיטינ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
334אלקנהארםז1954ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
335יגאלאלליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
336חיהאהרונינ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
337בשמתמיודובניקנ1986בנק לאומי-ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
338שמעוןחוג'הז1984m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
339אביאפלז1954איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
340רענןלרנרז1970M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
341דרורכהןז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
342שגיאזורבסקיז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
343לקיה יאירז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
344איילשנקורז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
345אמירגיגיז1963שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
346רוברט קליין ז1957שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
347קובי ציון ז1979שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
348 אמיראיל ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
349יהונתןניסימיאן ז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
350רבקהידגרנ1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
351ירוןנוימןז1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
352אייל נחמני נ1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
353אלדר שניר ז1986שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
354רונןארדז1967שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
355שלומיאדרי ז1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
356אדוה שטינברג נ1970שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
357קובי שטרית ז1973שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
358אוריטגניהז1975שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
359 שלמה וידס נ1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
360הילהגנותנ1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
361עידו שוקטי ז1985שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
362חגינגאוקרז1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
363רונן חבר ז1970שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
364אליעפרוניז1970שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
365אלברטגלילובז1988שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
366יוגב בן דוד ז1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
367מאירעמרז1967שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
368מיכאלאופמן ז1989שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
369צחידולב ז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
370אפלאוןז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
371רחמיםכהןז1971שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
372ארקדיגלמן ז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
373אורנהלוגשינ1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
374אלירןבן סימוןז1986שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
375ברהןבלטהז1971שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
376ורדיתהלר בנדרלינ1969שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
377אביחקשוריז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
378קוריןבן חמו אלבזנ1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
379אורנהרחמיםנ1969שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
380צביקהרחמיםז1963שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
381יוסישרתז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
382מינלהטסמהז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
383סעודחריסז1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
384אשרגרבובז1945שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
385שמעוןאלבזז1957שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
386אלכסקוניחובז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
387אייליןמולוגטהז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
388מרהדסטהז1973שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
389ענביגאוליתנ1980ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
390עידן שרעביז1983ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
391אליתפיליןז1974ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
392דרור סגלז1972ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
393יאיררוזיליוז1981ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
394ליאורהעובדיה נ1967ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
395מרוםשלומי ז1975ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
396דוידוביץ ישראל ז1978ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
397שמעון גבאי ז1968ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
398ליאור ממןז1979ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
399אורון דהןז1981ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
400אולגה דדון נ1968ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
401נירנתיבז1969ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
402טלבן מנחםז1977ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
403רוןגור-אלז1975ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
404טרקאיוונדיהז1973ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
405רותםצ'ונה ז1991ליגה - משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
406אריאלגולצמןז2004שרון מעוז טריאטלון5 ק"מ ריצה תחרותית
407פריפטלז1974עמותת תקוות10 ק"מ ריצה תחרותית
408גיאבלטז1974רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
409שלמהשחףז1967רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
410אילןלויז1973רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
411יוסיברז1967מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
412דורוןאלוןנ2004M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
413טלאלוןז1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
414חניתפטלנ1976הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
415דניאלהלפריןז1976ֿGRC10 ק"מ ריצה תחרותית
416חזיסנדוריז1968רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
417ענתסנדורינ1971רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
418שלמהכרמיז 1945ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
419אליהודייןז1976גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
420עמוס.אחיוןז1971קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
421סטניסלבמולדבנובז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
422יוסףבן הרושז1970קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
423שמעוןחיוןז1964קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
424עמיתיגנםז1981קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
425מרדכיבלסז1981קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
426דורוןממןז1979קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
427שרונהלוינ1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
428חנהגפטרנ1971קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
429שלמהמוסריז1974קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
430אלירןחייטובז1988קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
431אביבשמואלז1993קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
432עדןמזרחיז1993קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
433רואיאשואלז1982קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
434נדברפופורטז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
435עמיתחברז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
436אבירםיוסףז1984קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
437אברהםחזןז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
438אסףבאבוז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
439ראובןכהןז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
440שחרגמזוז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
441אמירערדז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
442לירוןדנוךז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
443עוזארבלז1974קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
444דניאללובלז1973קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
445דבירקוטרז1973קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
446חגיפנקרז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
447מלךמיליחובז1971קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
448אברהםאשתהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
449גייםמולאז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
450דפנהחיוןנ1970קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
451דליהמלרנ1973איילות m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
452יבגניהאנושקינהנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
453הדסגאגיןנ1974מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
454רןיונסז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
455יונספראז1987Igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
456יצחקאופקז1947מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
457DavidTuchfeldז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
458תמריודלביץ'נ2005איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
459פולימיכוביץז1966Iggis runner10 ק"מ ריצה תחרותית
460מורןסאידובנ1992נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
461נתןמססהנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
462יובלכהןז2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
463נוייצחקנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
464אוראלחנהנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
465מאורפלטיאלובז2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
466שירבן עזראנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
467נופרסגסנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
468לירןקוצרונ1999נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
469לינור חגגנ2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
470אילנה סימנטובנ2001נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
471עדן עובדיהנ2001נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
472ספירמיכאלינ2000נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
473שחר ארזינ1999נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
474מור פורטלנ1993נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
475אלאוראברהםז2002נוער5 ק"מ ריצה תחרותית
476דניאליצחקז2000נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
477ברוךמססהז2001נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
478דניאלאמינובז2001נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
479אריאל חיימובז2000נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
480שלומימויאלז1992נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
481אורהינדיז1999נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
482בת אלשמשנ1990נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
483יעקב יעקבז2002נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
484גיא סעדיהז2002נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
485ירון ירדניז2001נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
486אלוןנחמיאסז2002נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
487שירסעדיהנ2002נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
488קאנוזגיהז2000נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
489מתן עוזז2001נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
490עדיכהןז2000נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
491אופק סיריז2002נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
492גיל הינדיז1999נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
493דגלםטפארהז1999נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
494יעקבזגיהז1999נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
495תומר לויז1999נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
496אורלויז1991נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
497דודפורטלז1990נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
498חןפורטלז1991נוער10 ק"מ ריצה תחרותית
499יוסיסגלז1976לרוץ איתי10 ק"מ ריצה תחרותית
500אופירהקופמנסנ1973הרצים החופשיים5 ק"מ ריצה תחרותית
501חייםחכםז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
502דניאלאישטהז1987grc10 ק"מ ריצה תחרותית
503שירהאברהםנ2003רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
504אשטויעקבז 1980רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
505יהונתןביאגדהז 2002רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
506בנימיןטזרהז 2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
507יהודהטפרהז 2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
508אינגדאוביאדגהז 2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
509דסטאורטהז 2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
510גלומלקמוז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
511אהרוןנתןז1965הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
512עמריחןז 2001Road Runner5 ק"מ ריצה תחרותית
513אורינירנ2003roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
514לילךעגורנ1964טריאתלון ספורטן הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
515שחרעגורז2002טריאתלון רודראנר הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
516רונןדרורז1973run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
517מיקהדוהןנ2002Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
518נטעאבניאוןנ 2003רוד ריינר5 ק"מ ריצה תחרותית
519יוניבלאטז1992תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
520ארזלדרמןז1972M@M10 ק"מ ריצה תחרותית
521היליתאדלרנ1980מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
522שיראלפישמןז1989רזיט10 ק"מ ריצה תחרותית
523סיוןגרינברגנ1981לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
524רועיברז1996אור יהודה10 ק"מ ריצה תחרותית
525אלוןדורבךז2004מעוז5 ק"מ ריצה תחרותית
526ברהלמןז 2001roudrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
527איציקדורז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
528אמריאסייגז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
529אורירובננקוז2004road runner5 ק"מ ריצה תחרותית
530רוניכהןנ 2001רוד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
531פייגימאירסנ1993בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
532אלוןכהןז 2002Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
533אסףליבנהז2004RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
534תהלבן יעקבנ2002מעוז טריאתלון5 ק"מ ריצה תחרותית
535ירוןבן יעקבז1974בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
536שרוןוכטלז1978רצים קדימה קריות5 ק"מ ריצה תחרותית
537משהצבריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
538צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
539אוסנתאביבינ1965Mַ&M10 ק"מ ריצה תחרותית
540בניפזז 1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
541דודירפאלז1980לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
542דודכהןז1972לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
543שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
544אביכוכבאז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
545רביעעבד אלחיז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
546איסרעבד אלחיז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
547טליהאהרוןנ 1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
548מוהנדעבד אלחיז1985M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
549טובילוינ1957גוף בריא5 ק"מ ריצה תחרותית
550שלוםחייםז1951byr10 ק"מ ריצה תחרותית
551אלוןדונגיז 1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
552עמיתדונגיז 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
553ניראברבנאלז1970M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
554שגיאמזורז1971בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
555עדיגלבוע גינזבורגנ1975בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
556LiorBattatז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
557חגינבוןז1973מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
558טדלהדינקו רודניצקינ 1983בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
559אורןחלופוביץז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
560רןתורג'מןז1997צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
561שחרמיליסז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
562אוריפאריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
563רועיתמםז1982הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
564אסתידה-פזנ1979DRAFTING10 ק"מ ריצה תחרותית
565יוסףשפיגלז1960אריסד10 ק"מ ריצה תחרותית
566איתישפיגלז1998רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
567שישחרז 1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
568דבדמביןז1976RunGate10 ק"מ ריצה תחרותית
569ירוןגרזיז1971איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
570מעוזרבינאז 1985רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
571גלעדסוקולוברז 1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
572אפריםאהרונובז 1974מנצ'סטר יונייטד5 ק"מ ריצה תחרותית
573אדםעופרז 2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
574קוביצבילהז1970הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
575דיקלהברונ 1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
576נתןקווהז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
577אריבלוךז1968TEL AVIV10 ק"מ ריצה תחרותית
578חגיאיזנברגז 1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
579אופירסיווןז1976GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
580אברהםמימוניז1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
581אודטמימונינ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
582אריקבאליןז1953פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
583נעמיגולןנ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
584יניבנחוםז1976A Team Athletics10 ק"מ ריצה תחרותית
585לודהאסאולנקונ1979רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
586דניקלייןז1959Jerusalem10 ק"מ ריצה תחרותית
587אילןאלגאליז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
588צחיבייליסז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
589צביקהלזרוביץ'ז1962סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
590איריס האוזרנ1970סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
591ליאת אלוסנ1965סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
592איילתבן-חור פיקנ1971סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
593דרורגרשוןז1977סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
594יהונתןשפירז1983ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
595נירהקיפניס נ1978ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
596עמיעקבז1973ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
597אברהםניסנבויםז1951ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
598מינומתיתיהז1982ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
599רויתלסקובנ1975ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
600גבילוטבקז1946ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
601יעלהרושנ1973ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
602כפירדניאל ז1977ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
603נתןבלכמןז1986ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
604איילברז1987ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
605שחרבן אריז1971ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
606אביאדטוז1978ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
607מלילוינ1957רצי 100 מני5 ק"מ ריצה תחרותית
608נאוהברנ1967M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
609ענבלקרצ'מרנ 1973runners high5 ק"מ ריצה תחרותית
610רפיקרצ'מרז 1975runners high10 ק"מ ריצה תחרותית
611אליעציוןז1965אליצור5 ק"מ ריצה תחרותית
612דודבן גרשוםז1961הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
613עמנואלדרייפוסז1973הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
614ליאתרוביןנ 1974Kiryat Ono5 ק"מ ריצה תחרותית
615גילרוביןז 1975Kiryat Ono10 ק"מ ריצה תחרותית
616דןלויז 1974גנראל מוטורס10 ק"מ ריצה תחרותית
617איתןגפני-נקיז1987הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
618דרורזהביז 1967רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
619מיריחזיזהנ1961רצי 100 מני5 ק"מ ריצה תחרותית
620דבמלמדז 1961רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
621אסממאוטייאצ'אוז 1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
622טירניתזהבינ1967רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
623פלדמזורז1974רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
624שמשיבאוםז1963רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
625מיכלבאוםנ1971רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
626טלבאוםנ1996רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
627רויטלכהןנ1966רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
628ראונקעטיחהנ1993M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
629בניחדדז1957M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
630ענתאילוןנ1987מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
631אליהולויז 1988SALAMANDER5 ק"מ ריצה תחרותית
632צילהחסןנ 1993SALAMANDER5 ק"מ ריצה תחרותית
633לאוןסטגניצקיז1989מכבי ת''א5 ק"מ ריצה תחרותית
634שידניאלז1983Mַַ&M10 ק"מ ריצה תחרותית
635ניסיםחכיםז1964רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
636סיגלחכיםנ1967רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
637תכלת שי לירחבינ1971M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
638שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
639ליאתירושלמינ1976igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
640דרורכץז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
641מולונגוסהז 1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
642אשרפרץז 1965רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
643שלוםאוסקרז 1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
644בנימלניצקיז 1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
645אליעדחמוז 1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
646אסףכהנאז 1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
647אליואקניןז1989מכבי ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
648ניראבידורז1974GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
649אדירכהןז1979פלאפון5 ק"מ ריצה תחרותית
650גירגוריפוקסז1948פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
651שירןקנלרז1984פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
652אלוןמידרז1976פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
653אמירדייןז1976פלאפון10 ק"מ ריצה תחרותית
654יורםישורוןז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
655דורקנימחז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
656עמיתאסאז1963Run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
657מיכאלטטריןז1992Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
658אילןחדוותז1971רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
659רביבלויז1977רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
660אשרלויז1962רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
661ורדחסקלנ1972רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
662רועיקצירז1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
663נתיברוטברטז1983רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
664דניאלקורצמןז1967רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
665נחשוןאוריז1978רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
666איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
667גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
668נתיגלבועז1957ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
669victorosipovז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
670AviTubiז1981הכול אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
671סיוןמשיחנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
672אורלימשהנ1972run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
673מורןסוויסהנ1964רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
674שלומימאישז1973רצי100 מני5 ק"מ ריצה תחרותית
675אורטלברנענ 1977XTRIM5 ק"מ ריצה תחרותית
676שיקופרז 1979XTRIM5 ק"מ ריצה תחרותית
677רובינתאיז 1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
678נועהעבודינ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
679אורילויז1988הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
680חיהגרינולדנ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
681מנישחקז1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
682יוסףגרנוטז2009ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
683דפנהאזולאינ 1975בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
684מרדכיכהןז 1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
685אביחנינהז 1965בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
686אמירשיז 2003רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
687אלוןאמויאלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
688הדרמילביצקינ1981OnTrack10 ק"מ ריצה תחרותית
689עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
690רנאורגדייבז 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
691אהרוןהיימןז1977רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
692תמראורבךנ1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
693אילןגבסוז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
694יוסימורדז 1958חצור הגלילית10 ק"מ ריצה תחרותית
695AlonFeldmanז1968M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
696אלוןפלגז 1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
697רונןרגבז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
698מוטיאוחנהז1973TRIHARD10 ק"מ ריצה תחרותית
699יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
700סמיבטשז1956M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
701ניבקצנשטייןז1998M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
702גליתלוי טאונ1975M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
703רוניטאוז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
704רענןאליעזז1975m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
705יוסישילדרז1968מוטי מזרחי10 ק"מ ריצה תחרותית
706שריגבאי פינדקנ1968M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
707eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
708אריקחצ'טוריאןז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
709אליהקעשהז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
710רוניברנ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
711חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
712דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
713annaPraisנ1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
714בןשורץז1986הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
715עמנואלניטקיז1993הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
716מנחםצורז1985הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
717אמילגרינשפוןז1983הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
718רןמעיןז 1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
719אביעדבוסקילהז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
720רוןגלנסקיז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
721יובלאמסלםז2006רצים קדימה5 ק"מ ריצה תחרותית
722עודדגפניז 1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
723יוסימוצפיז1984קובי צבילה10 ק"מ ריצה תחרותית
724MorEvenנ1978Ohadlionheart10 ק"מ ריצה תחרותית
725שרוןעזריאלז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
726טרקיןאדגוז1993ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
727ערןאמסלםז1986KonstanTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
728פארברגרז 1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
729אביברגרז 1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
730איציקמזרחיז1986אור יהודה5 ק"מ ריצה תחרותית
731מיקישושןז1982לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
732איילקדםז 1962רצי 100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
733טלבדשז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
734צבירוף אייזנברגז 1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
735אוריפרידמןז1984ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
736יגאלברוןז1969ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
737מיכאלמילמןז1985ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
738איתמרמינצקוז1989ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
739אברהםהוכברגז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
740מורישראלז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
741אלכסחרפנוביץז1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
742טירנהאוהב ציוןנ1967ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
743איבצןהרוןז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
744ניסיםסמדרז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
745צחי עמירהז1982ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
746אורטללוזוןנ1985ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
747אדירמכלוףז1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
748יובלקנימחז1964ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
749יגאלמגדסיז1960ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
750שושיסקורינ1971ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
751אסרףביראניז1983ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
752יהודהממןז1980ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
753עמירהמורנ1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
754פלסרודיז1977ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
755רותאליאבנ1984ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
756גולןקיטאיז1975ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
757ציפיצוויגנ1952ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
758ציוןישראלז1967ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
759שלום שירוזןז1973ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
760גליתרוזנברגרנ1970ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
761רונןאהרוניז1974ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
762שגיאפרידמןז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
763דודדדושז1961ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
764דגןאשלז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
765תמיאשלנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
766איתילנדהז 1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
767רוניבן מוחהז 1959רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
768דודבן יעקבז1961On Track10 ק"מ ריצה תחרותית
769סיגלנדבנ1967On Track10 ק"מ ריצה תחרותית
770אמיררבינוביץז 1977KonstanTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
771חדוהקובץנ 1950רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
772אילקניגסברגז 1972רואדרנר10 ק"מ ריצה תחרותית
773יצחקלמדןז 1949הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
774אריקדניאלז 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
775אפרתדניאלנ 1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer