מרוץ מודיעין ה- 13 - ריל טיימינג

מרוץ מודיעין ה- 13


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1שרוןבן דוד בלונ1983משטרת ישראל1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2נועםאסוליןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
3אריאהייבלוםנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
4ליהי שיאבירםנ2005בית ספר תיכון יחד1.8 ק"מ ריצה תחרותית
5אביעדבקרז1996משפחת בקר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
6יצחקבקרז1967משפחת בקר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
7שירהוויילנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
8בןהראלז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
9אלירןוולףז 2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ ריצה תחרותית
10נעמהכלבנ2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
11עופרלביאז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12איתמרכלבז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
13הראלמשהז1962ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
14גבריאלבן הרוש חסוןז1972RUN4FUN - מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
15מאיהכלבנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
16איילהבן הרוש חסוןנ2009RUN4FUN - מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
17נגהזלצרנ2001Haifa1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
18שחררבידנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
19ז'אןוויילז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
20בוליברק אברהםנ1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
21רותםהןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
22יובלמאירז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
23אסףמאירז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
24יואבכרמלז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
25יובלאלמוגיז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
26עדינשאוינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
27דבירפשיטיצקיז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
28איתיאוחנהז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
29דנירצאביז1961ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
30ליאתירקונינ1978רצים ותורמים לקהילה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
31לבנהגלמידינ1945ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
32שיאריאלנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
33אלהאריאלנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
34עדיאריאלנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
35אריאלזיוז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
36צבינויז1972ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
37גיאעידוז1971ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
38שלומיזיסמןז1963ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
39קיברטעזראז1992דובדבן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
40אסףגוטמןז2002modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
41נועםעיניז2005בית ספר אסיף1.8 ק"מ ריצה תחרותית
42איליהסימהז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
43אופירחזאינ2004RUN4FUN - מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
44TaliaMikhliנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
45HarelVardiז2007modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
46חובבגרינוולדז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
47ilanavardiנ2010modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
48sophievardiנ1979modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
49YonatanMikhliז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
50עדישנערנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
51עידושפיראז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
52מעיןשפיראנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
53קאריןבולוטניקובנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
54שחרברנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
55גיאזבורוףז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
56נטעזבורוףנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
57גיאבקרז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
58יוסימלולז1961ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
59נבואיבצןז2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
60עומררוןז2006Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
61עמיתרוןז1971Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
62זואיברסנ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
63מיהברסנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
64דפנהברסנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
65רבקהברסנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
66מיכאלהטרומפרנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
67עדןינטיןנ2010Modi'in1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
68אביבהינטיןנ2010Modi'in1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
69בברליארליךנ1962Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
70יעלארליךנ1986Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
71גילשלףז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
72גליתבן דודנ1973Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
73עדיבן אברהםנ1983Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
74טלדגנינ1984Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
75טלשנינ1985Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
76מיטללרנרנ1980Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
77רחלביטראןנ1982Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
78ענתסייגנ1977Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
79הגרזילברמןנ1980Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
80יעקבאקרמןז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
81אריאלאקרמןז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
82אלוןאבודרהםז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
83רימוןבן ישי ציטרונבלטנ1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
84YaronSivanז1975רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
85גיאוקניןז 1986ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
86שמעוןסלל רוה רודריגזז 1962ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
87עוזליטמןז2001run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
88קאריןליטמןנ1975run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
89מאירליטמןז1970run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
90אהדאומןז1974Modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
91מתןבחנוףז2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
92אשרוקניןז 1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
93אילןאוקניןז1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
94שרוןהלפמןנ1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
95דליתגפנינ1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
96לינורהדרנ1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
97נאוהבן שחרנ1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
98חייםבן הראשז1982הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
99אוריבן שחרז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
100שחרמזרחיז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
101אביגרומברגז1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
102יהליגרומברגנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
103רומיגרומברגנ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
104ליטלגרומברגנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
105אוריןעובדיהנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
106אורניתעובדיהנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
107MenachemSternliebז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
108מעייןבטשנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
109גריגוריפוקסז 1948א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
110היימרועלמיהז 1990הפועל אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
111ז'אנהחולודובנ1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
112מיכלצבירןנ2009מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
113עינבצבירןנ1973מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
114נטעמלכאנ2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
115זהרהלפמןנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
116דןהלפמןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
117עמרידןז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
118דניאלהנועםנ1970מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
119יואבנועםז2004מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
120רותםבלכמןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
121עומריבלכמןז2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
122נטעשנינ1996Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
123רומיאורןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
124יובלאורןז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
125עידושחרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
126רזקרמזיאןנ2002The runner1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
127שירהאלרטנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
128ירוןשלומיז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
129רינת ורדהשלומינ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
130יותםשלומיז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
131ברקגפנינ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
132כפירגפניז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
133גלעדיגרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
134שאולנעיםז1982Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
135דורנעיםז2010Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
136רפידוידוביץז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
137איתמרדוידוביץז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
138Elia martinaZinnנ1963Modi'in10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
139יעלדוידוביץנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
140אילההוניגמןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141איתיליפץז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
142אלוןליפץז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
143אלכסקוצמהז1991קוצמה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
144ורדגל בחרינ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
145ניתאימקז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
146שירהרגבנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
147טימורשניידרמןז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
148לירןרזז1992ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
149גיאשלוםז2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
150גסיקהגריןנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
151נועםגריןז2010ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
152זוריקמאירובז1965מאירובאים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
153אושרתשרוןנ1979מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
154נעםמאירובז1996מאירובאים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
155רותםמאירובנ1998מאירובאים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
156עופרמאירובז2003מאירובאים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
157אווהחזןנ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
158עומרבן הרושז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
159דנהציביאקנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
160מיקהטלנ2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
161עומרטלז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
162כרמלאלקלעיז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
163רונןגרינשטייןז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
164יעקבחובלז1970רצי החוחובה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
165טליהזלצרנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
166יעלשטרןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
167יובלבן שחרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
168רעותשטרובךנ1978צוות שו"ם1.8 ק"מ ריצה תחרותית
169עדישטרובךנ2009צוות שו"ם1.8 ק"מ ריצה תחרותית
170יואבשטרובךז2012צוות שו"ם1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
171דורוןשטרובךז1977צוות שו"ם1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
172שחרפרשנ2003ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
173אליפרשז1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
174תומרקוניארסקיז2009Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
175סערמרציאנוז2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
176מיריפוקסנ1968Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
177יואבשלומוביץז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
178עידןשלומוביץז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
179תמרברמן שלומוביץנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
180ישישלומוביץז1972ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
181מוטיבן אברהםז1981Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
182ארבלבן אברהםז2011Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
183נועםבן אברהםנ2008Run4yourlife1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
184אמירברקז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
185אילןאלגאליז1973M&M21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
186בועזקלייןז 1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
187צלילאלקייםנ 1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188אלעדשמענוביץז 1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
189תומרלויז2009Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
190מקוננטגטהוןז1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
191דניאללהבז2005Time2Run1.8 ק"מ ריצה תחרותית
192תמיראיטליאנוז2006Time2Run5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
193שריתמאירינ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
194רחלמזרחינ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
195קרןחןנ1974Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
196ליהיאלקלעינ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
197יוניתוייסנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
198לורנסאלקלעינ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
199אמהאלקלעינ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
200שמעוןזהביז1969ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
201שיניזריז1973יבע כנד - runכינו1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
202רןכהןז1995ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
203עידןאזולאיז1963ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
204דנהגולנינ1969אגו מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
205פלגאלוןז2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
206נעמיאלוןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
207נויהאלוןנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
208גידיאלוןנ1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
209שיריחברנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
210אוריחברז1976ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
211עמיחישיירז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
212אהרוןסאקסז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
213אלעדשיירז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
214פיליפשיירז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
215ינאיידובז1970meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
216אליהנחמניז1987צוריאל-נחמני1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
217רננהנחמנינ1998צוריאל-נחמני1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
218ישיצוריאלז2009צוריאל-נחמני1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
219איתןצוריאלז2007צוריאל-נחמני1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
220ישיליסיציןז2007בגוף בריא עם מירי פורסט1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
221יעלליסיציןנ2007בגוף בריא עם מירי פורסט1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
222אביגילליסיציןז2009בגוף בריא עם מירי פורסט1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
223אסףליסיציןז2009בגוף בריא עם מירי פורסט1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
224אליהגנישז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
225שריתליסיציןנ1975בית הלוחם באר שבע1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
226רוןגורלניקז2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
227הילהגורלניקנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
228נועםפזז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
229רונייקולבנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
230צחייקולבז1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
231מיקהיקולבנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
232משהכהןז1981Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
233חנהכהןנ2010Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
234אליהכהןנ2008Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
235איילעוזריז1972פשוט לרוץ1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
236ליהעוזרינ2009פשוט לרוץ1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
237הילהסלע רושהנ1965Get fit5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
238יואבלוינזון סלעז1995אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
239דניפרגז1973Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
240עמיתאשרז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
241גולןאשרז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
242מורחושחונ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
243שלומידהןז1967דהן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
244אוריפדרסקיז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
245שמואליונסז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
246אלחנדרושטיינברגז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
247גיארצביז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
248אריאלשנינ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
249נריהשנינ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
250אביתרשניז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
251אילנהשנינ1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
252רועילויז 1991ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
253עמיתלויז 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
254משהלויז 1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
255מאיהאוליאלנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
256עדןאוליאלנ 2002ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
257דורוןאוליאלז 1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
258דביאוליאלנ 1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
259רוברטושטראוסז1962הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
260לימוררוסו אובלסנ1972YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
261גיאחובבז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
262איתיחובבז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
263ערןחובבז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
264אמהברמןנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
265נעהברמןנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
266גדעוןליבזוןז1941ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
267לירוןבראלז1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
268אדרמרגליתנ1972ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
269תרצהמרגליתנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
270אריאלבן אליעזרז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
271ברקבן אליעזרז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
272אלוןגלבועז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
273עפרהגלבוענ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
274אריאלינובסקיז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
275פינישניז1968Modiin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
276ביבסעידוז2010מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
277ביבסליהיאנ2007מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
278תמריעקבסוןנ2007שרון מעוז1.8 ק"מ ריצה תחרותית
279שיעמיאלז1979ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
280יואביעקבסוןז2007שרון מעוז1.8 ק"מ ריצה תחרותית
281נדבעמיאלז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
282יונתןרוםז2001רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
283שוקימןז1985המועדון המונפץ10 ק"מ ריצה תחרותית
284ענבראושפיזנ1968elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
285תהלשפיראנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
286גיאבר-דייןז2006Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
287רונישפיראנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
288איציקשורקיז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
289רועישורקיז2005Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
290שריתברזנינ1969ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
291שגיאאלוןז2005Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
292ליביחןנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
293תמראהרוןנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
294סימוןברגרנ1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
295איילנאמןז1961Modiin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
296דןזילברז1989SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
297אליפנחסז1969ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
298אורליפנחסנ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
299אבילנציאנוז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
300רזברגרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
301ניקולברגרנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
302אביבשם טוב עילםנ2011ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
303כלילשוריתנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
304מיכליאקהנ2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
305עידווקניןז2005מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
306אסףשילוז2005Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
307ליהיאעזרינ2008Anatomic1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
308ניריתעזרינ1971Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
309אריאלגולצמןז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
310סינדיסיוןנ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
311ישיסופרז2009run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
312דבירסופרז2007run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
313לירזהרשקוז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
314יהונתןשאולז1966Modiin-Maccabim-Reut5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
315איתישאולז2006Modiin-Maccabim-Reut5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
316אבינועםינאיז1968ביס משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
317עדיינאינ2007ביס משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
318גיליאיש-שלוםנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
319איציקאיש-שלוםז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
320יראלסופרז2000run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
321אריקהזלצמןנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
322שאולסלמןז1949ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
323אלישעקוךז2005Modi'in5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
324נתנאלקוךז2003Modi'in5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
325מתןשוורץז2000ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
326יוסישוורץז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
327אפרתקרמרנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
328טליאל בחרנ1975לוני ואמא המלכות!1.8 ק"מ ריצה תחרותית
329אלונהאל בחרנ2006לוני ואמא המלכות!1.8 ק"מ ריצה תחרותית
330אבינועםמזרחיז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
331עינתכהןנ1981מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
332רחמיםבן ישיז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
333רפיבראוןז1979ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
334רומידורנשטראךנ2010modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
335יוניקלייןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
336נבודורנשטראךז2013modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
337גלדורנשטראךנ1974modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
338רועישאנןז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
339יהונתןשאנןז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
340לינויאברהםנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
341שירזרווהנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
342ליאורשנירז2016מבשלת בעמק5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
343הוליבזהנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
344יקיבזהז1969ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
345כפירבן אריהז 2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
346מאיהבן אריהנ 1976ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
347יואב רפאלגולדז2009מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
348צחיבן אריהז 1976ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
349נועםשנירז2004מבשלת בעמק5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
350אוריבצריז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
351עומרבצריז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
352עידובצריז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
353יותםאזולאיז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
354לידורשמעוןז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
355נירשמעוןז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
356שירלייקיש גלעדנ1973קהילה יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
357קרןכהןנ1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
358חןאשכנזינ2013ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
359עדןהרמןנ1996יוזמה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
360שקדשפיראנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
361תמרפזנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
362יהושערץז1974הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
363מתיעמרז2000Halamish D.N Modiin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
364יונתןרוטרז2010Kfar Haoranim1.8 ק"מ ריצה תחרותית
365אדראזנקוטז1965Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
366גיאיאמיןז1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
367בןיאמיןז1997ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
368ויטוריויאמיןז1957ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
369אלונהיאמיןנ1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
370תומרלקחז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
371גילאנגלז1965מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
372יונתןלקחז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
373אסיבן אבוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
374רוניאמיתינ2003The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
375שחרשבתאינ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
376כלניתטאובנ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
377אמירשוורץז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
378הושיעהורביץז1989ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
379אדוארדהורביץז1957ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
380מניבן זקןז1993The runner5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
381סערגמליאלז1980G-fit5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
382רוניפרנסיהנ1985אגו5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
383אורימלולז2012צוות שו"ם1.8 ק"מ ריצה תחרותית
384תמרמלולנ2009צוות שו"ם1.8 ק"מ ריצה תחרותית
385יעקבמלולז1946צוות שו"ם1.8 ק"מ ריצה תחרותית
386מיכלגרימברגנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
387עופרמלולז1974צוות שו"ם21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
388יורםלויז1947ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
389מאיהמלולנ1977צוות שו"ם5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
390איסישלומוףז1971מועדון ארוחת הבוקר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
391אורימאירז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
392דבילוינ1975מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
393יוסילויז1974מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
394עידןלויז2006מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
395איתןברמןז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
396טלברמןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
397נתנאללויז2008מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
398מוריהברמןנ1986ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
399יוסףברמןז1984ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
400רותםזייטקנ1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
401אנהגריצבסקינ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
402הדסצורנ1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
403אחיהגרשוןז1979ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
404נמרודגולנינ2006SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
405תמרגולנינ2006SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
406אלהגולנינ2006SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
407הדסקלנר-גולנינ1973SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
408אוריגרשוןז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
409ירדןכהןז1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
410יוסיצ'רנוז1972Anatomic10 ק"מ ריצה תחרותית
411ניקולבר-דייןנ1973Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
412עדיזהבינ1980אגו מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
413רענןשמחוןז1976Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
414אלעדשמחוןז2009Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
415טליהדריץנ2010Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
416גבידריץז2008Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
417עדידריץנ2010Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
418עידןפזז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
419רונןבן דודז1966Hitech Zone21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
420שלואליז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
421ערןפריז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
422עמיתפרשז 2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
423סינטיהוויט פרשנ 1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
424אביטלדגןנ1979Run 4 Fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
425AtaraAbrahamנ2003רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
426adamsolomonז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
427אסףדגןז1975Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
428AndreiBalitskiז1957רצים עד 12021.1 ק"מ ריצה תחרותית
429אהרןוייזמןז2004רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
430אוריתירושלמינ1972SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
431יונתןחוברז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
432אביבחוברז2002RUN4FUN - מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
433שרונהקולודנרנ1962SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
434יונתןדיגורקרז2000YYC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
435נועםדיגורקרנ2004YYC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
436אוהדבר-דודז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
437הדסדיגורקרנ1971YYC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
438ליריפרחנ2002Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
439נגהבר דודנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
440דבירבר דודז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
441עדיבר דודנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
442דניאלעזרז1967ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
443אמירסעדהז 1971"אבני -חן"1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
444סמסוןדיוויסז2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
445יוסיברמןז1952ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
446אורןאליהוז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
447צופיהאליהונ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
448מיטלהכלרנ1974YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
449טלהאסז1970מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
450איילהשאר סגרנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
451כפיר משהסגרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
452GaryYantinז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
453דניאלהלפריןז1976GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
454גלשחםז1977Shilat5 ק"מ ריצה תחרותית
455צורפרחז1971Tri Z10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
456ילנהסוסלוביץ'נ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
457גדילויז1969SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
458אסמרהלקיאהז 2001עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
459אזזדגסאוז 2002עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
460מקצ'הגבריה סולומוןז 1999עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
461אדנהמילוקןז 1998עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
462צ'קולהדרגיהז 2000עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
463בוקיאומלדהז 1997עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
464אלעדברדעז1982EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
465לירזאבודרהםנ1985EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
466נריהלוינ1995EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
467רותםויננברגנ1994EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
468גילבן זקןז1990EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
469מאורפרחיז1989EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
470דנהארדנ1996EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
471שיינאגרשוביץנ1997EGO 5 ק"מ ריצה תחרותית
472עקיבאסולומוןז1985EGO 10 ק"מ ריצה תחרותית
473יעלסיטוןנ1993EGO 10 ק"מ ריצה תחרותית
474הלליגבאינ1993EGO 10 ק"מ ריצה תחרותית
475דניאלהרטיז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
476גלעדקנטרז2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
477ליאורהרטיז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
478אליענהקנטרנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
479עודדהרטיז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
480חנהקנטרנ1984ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
481בנימיןקנטרז1985ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
482שירבנאינ2004מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
483שלמהפסיז 1946ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
484עדילייבוביץ'ז1975רצים בפארק5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
485יוחאידהאןז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
486עידואברמוביץז2007Run 4 Fun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
487אילאברמוביץז1977Run 4 Fun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
488יפעתאלפינ1969Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
489אורנהמעוזנ1962Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
490קוביבייפוסנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
491איציקאלפיז1963Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
492אמירדרוריז2008רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
493שנילוינ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
494אריגרברז1956רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
495אריאללויז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
496נירלויז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
497גיאשופמןז1976RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
498בעזארדז1958הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
499סביוןעזרז1975Boaz Peleg5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
500שרוןעזרנ1975Boaz Peleg5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
501גליתדהןנ1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
502מוריהאלפסינ 2004beit shemesh5 ק"מ ריצה תחרותית
503קוביאנטיןז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
504בנימיןאלפסיז2005beit shemesh5 ק"מ ריצה תחרותית
505סיוןאנטיןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
506אסףאברג'לז2003The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
507אילןאנטיןז2003ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
508בת שבעמרקנ1969בגוף בריא עם מירי פורסט5 ק"מ ריצה תחרותית
509מוטימרקז1964בגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ ריצה תחרותית
510יוסףתכלתז1971רצי יד בנימין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
511איתיכהן דוברז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
512נבורביןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
513חדוהברשישטנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
514חייםנייהוזז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
515תמרלזרוסנ1981ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
516נועהברשישטנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
517עומריריינדרסז2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
518יהברביןז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
519שלומייונהז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
520אלישעעמרמיז1950אוניברסיטת תל אביב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
521מעיןשטרןנ2004רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
522ShlomoKovoז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
523KeiraKovoנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
524יוסישטרןז1977רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
525ענבלפלדמןנ1981Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
526אביגילרוזןנ2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
527איתישטרןז2007רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
528NetanelKovoז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
529AvivaKovoנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
530נחוםרוזןז2004רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
531בניקרלמןז1961ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
532ירדןשטרןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
533KatzmanRevitalנ 1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
534אלהמנדלסוןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
535אמירזהביז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
536עודדזהביז1965ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
537שירהאשרז2000ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
538מאיהאשרז1996ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
539צחיאשרז1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
540שירה בת-ציוןוולףנ 2006רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
541אביוולףז 2004רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
542הודיה אילניתוולףנ 2002רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
543ורדתורג'מןנ1974run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
544אוריהזקבךנ2008משפחת זקבך1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
545דרורזקבךז2012משפחת זקבך1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
546צוריהמלכהז1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
547הראלזקבךז2006משפחת זקבך5 ק"מ ריצה תחרותית
548צורזקבךז2004משפחת זקבך5 ק"מ ריצה תחרותית
549יאןבלוסטוצקיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
550איתןרואןז1975משפחת רואן21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
551שירואןז2004משפחת רואן5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
552יובלגרנותז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
553גילרואןז2002משפחת רואן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
554רםגרנותז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
555מישאזקבךז1967משפחת זקבך10 ק"מ ריצה תחרותית
556עמריטפלאז1999פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
557שנירהיימןז2003SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
558אופקאלוניז2005בית ספר אבני חן מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
559רעותרוטנברגנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
560עמיתבן-מאירז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
561חן אורבן-מאירנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
562עומרגילהז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
563נחשוןגילהז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
564ברלויז 2006run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
565נעמהלוינ 1969YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
566אילניתבן ימיןנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
567אורנדיבז1994ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
568גלבקנ2009GingeRun1.8 ק"מ ריצה תחרותית
569ליאתבקנ1970GingeRun1.8 ק"מ ריצה תחרותית
570עתידהאריהנ1950אגו מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
571דודאדריז1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
572אדישומכרז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
573רועישומכרז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
574תמימהרובלנ2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
575איתישומכרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
576עליזהרובלנ2005רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
577אדישומכרז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
578יאירהפרנקלנ 1979בית ספר יסודי יחד1.8 ק"מ ריצה תחרותית
579אליענהשריידרנ 2008בית ספר יסודי יחד1.8 ק"מ ריצה תחרותית
580שובלקרןנ1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
581אלכס שאולביידיןז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
582שחרשפיראז2002modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
583מירבוויןנ2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
584לירוןוויןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
585עודדקרניז1952Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
586תמיחינ1959YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
587דביוויןנ1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
588עקיבאהרצפלדז1978ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
589גילחצרוניז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
590אבנרצדוקז1970meravzone10 ק"מ ריצה תחרותית
591אופקשמולביץז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
592שחרשמולביץנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
593תומרפרסיז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
594מיכלפרסינ1975ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
595דודופרסיז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
596אליעטיהז1974משטרה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
597קרןבנצורנ1977הבנצורים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
598עומריבנצורז2011הבנצורים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
599תמרבנצורנ2009הבנצורים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
600יוראיקובלז2008הקובלים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
601משהאלמליחז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
602אוריקובלז2006הקובלים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
603איהקובלנ2005הקובלים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
604ידיןקובלז1976הקובלים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
605גיאברגרז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
606איילבנצורז2007הבנצורים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
607גילפרץז2010בית ספר יסודי יחד1.8 ק"מ ריצה תחרותית
608איידן ירוןפרץז2007בית ספר יסודי יחד5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
609נחוםאברמוביץז1973SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
610מאיהזלטקיןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
611יואלפרץז2005בית ספר יסודי יחד5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
612ילנהזלטקיןנ1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
613איריתמילרנ1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
614עומרענתביז 2009משפחת ענתבי1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
615ענברענתבינ 1975משפחת ענתבי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
616יובלענתביז 1972משפחת ענתבי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
617ישימרצ'נטז2006רמת בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
618טליריצ'י סייגנ1974SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
619יובלשניז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
620דודיסייגז1973SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
621ירוןפלומבוז1960משטרת ישראל10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
622אילנהליפמןנ1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
623מתיוליפמןז1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
624דביררחביז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
625ליאוררגבז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
626גיאגור לביאז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
627ברןךברקוביץז1965Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
628AharonShermanז2008POTTOKINS5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
629אופירברקוביץז2003Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
630יהודהשטראוסז2009רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
631JackyShermanנ1976POTTOKINS5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
632DanielShermanז1973POTTOKINS5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
633אלעזרשטראוסז1982רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
634אופירהוייסנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
635דודפוליטיז1962הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
636שירליוייסנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
637מונהחוסידנ1970elinoRun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
638דניאלנאורז2006הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
639אוהדנאורז1974הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
640אסףיברבויםז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
641רועיקנתנ2013קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
642איציקבן אוליאלז1957ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
643מזינחוםנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
644יהב יהודהרובנשטייןז2004קדומים5 ק"מ ריצה תחרותית
645רחלקנתנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
646משהדורנשטראךז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
647רןמנגלז1976310 ק"מ ריצה תחרותית
648אופירדה לאונ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
649תהלברנדסנ1970meravzone10 ק"מ ריצה תחרותית
650חייםפרננדסז1973ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
651דנהאמרנ2004modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
652דודואמרז1972modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
653חמדתמלכהנ1993ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
654דניאלסהראיז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
655שוןמישקז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
656EzraLifschitzז2008משפחת ליפשיץ5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
657LeahLifschitzנ2005משפחת ליפשיץ5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
658אלימולינסז1979ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
659דניפרוידז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
660JonathanLifschitzז1979משפחת ליפשיץ21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
661טליהמולינסנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
662מיריבן דוד מורנ1970YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
663קוביעיניז1968elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
664דליתשפר עינינ1967elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
665רוםיעקוביאןז2006אורט עירוני ד1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
666רויתטלנ1974YYC10 ק"מ ריצה תחרותית
667אביעדליזרוביץז1965רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
668גליתאלדדנ1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
669מתנאלליזרוביץז2002רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
670שיפרוידנ2007מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
671יאירברטובז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
672לריסהקופמןנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
673לאהפרוידנ 1979מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
674דניאלגוטליבז2012ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
675איתןגוטליבז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
676עינבליבנהנ1976YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
677רזגלעדנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
678רחליחייסנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
679שלינחמהנ1972הרצים למיליון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
680יובלפרידמןז1966הרצים למיליון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
681חניהופמןנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
682MiltonMarvinז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
683אוריאבליןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
684אריאלאבליןז1979MODIIN1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
685ליאורבן סימוןז2006ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
686משהשאולזוןז1964ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
687יערהכהןנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
688מיכאלוידרביץז1972ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
689סטניסלבזלטקיןז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
690נועהאלירזנ2007רצי נחל הירקון המאושרות1.8 ק"מ ריצה תחרותית
691עדיאלירזנ2004רצי נחל הירקון המאושרות1.8 ק"מ ריצה תחרותית
692גילאלירזז1969תעשייה אווירית10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
693אמירקטןז2002בית ספר אבני חן מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
694איילאלמוגז1972run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
695בניבנימיןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
696שחרכהןז1968ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
697מרסלהגולדמןנ1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
698יוסףברכאלז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
699לירןסביליהז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
700לירוןנוי לוינ1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
701שמואלויזנרז1964משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
702מרדכיכביהז1954משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
703שריתמרקמןנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
704עובדיהישראליז1945משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
705אסףטמירז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
706עמיתחברז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
707אבישירובינשטייןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
708יוסיהמיז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
709אברהםחזןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
710גילקדםז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
711יפעתפרץנ1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
712נחוםקניגז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
713שיבלומנטלז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
714דודוכהןז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
715יוחאיקמילז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
716שרוןיהודז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
717איליגןז1969משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
718אברהםצימברז1968משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
719רחלצימברנ1969משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
720חורחההספרז1962משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
721אילןקבדהז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
722רגינהברודצקינ1992משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
723סלבהניצקנסקיז1982משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
724אנדריקרמןז1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
725אלכסנדרהניצקנסקינ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
726ישיוולףז1992משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
727טלדבחנ1991משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
728בת שבעהראלנ1987משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
729יוסףאמזלגז1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
730אביאורקמאליז1987משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
731סימהפרג'נ1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
732משההללז1993משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
733אביעדאפלז1989משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
734מוריהשרעבינ1982משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
735אביבהפרנסהנ1967משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
736שאוליאמיןז1965משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
737דניאלנתיבז1962משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
738יוסףהרריז1962משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
739מיכלדייןנ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
740ליאתמונשינ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
741ליטלקאפחנ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
742עדישמאלוב שרמןנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
743מגיאסוליןנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
744דותןגרילקז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
745יעדשהרבניז1979משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
746ניצןגרניטז1979משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
747יובלהראלז1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
748בנימיןדוידובז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
749נועםבן משהז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
750גורמאירז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
751גיאמוצןז1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
752רועיזמירז1974משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
753גלאוריאמיןז1986משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
754שיריתאהרונסוןנ1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
755אוראלאבירם צימרנ1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
756בועזזייףז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
757מיריתמזרחינ1971משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
758יגאלגולןז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
759מירבדודנ1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
760אלוןברז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
761דודשפיראז1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
762סיגלסוגבקרנ1974משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
763ניריום טובז1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
764יניבמזרחיז1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
765אתיגיל-עדנ1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
766ליאורסערז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
767עידויעקוביז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
768עמרםבן דוד אוחז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
769יצחקשגבז1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
770דוריתרסולינ1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
771אריהאחישרז1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
772אורןדודז1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
773יצחקחמדז1966משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
774חייםעוזריז1966משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
775אבנרשריפיז1966משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
776דרורישראליז1966משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
777מלישרנ1965משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
778שמואלעלמשטז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
779דגניתבגנונ1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
780תמרסונינונ1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
781ברנרדאיישז1963משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
782איגוראייזמןז1969משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
783מתנאלחמוז1993משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
784שמואלרוביןז1954משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
785אושריסויסהז1982משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
786יצחקיאמיןז1959משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
787לאהזדובהנ1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
788מיכאלבן עזראז1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
789ערןקוניוז1977משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
790אברהםרשמןז1977משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
791אלעדכראדיז1979משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
792דרורסגלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
793אליבראלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
794דניתלדני שריפינ1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
795אלוןרזז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
796רפאלמלחיז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
797אסףפרץז1974משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
798אסףלאופרז1974משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
799אבנרהרשקופז1969משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
800יצחקבן הרושז1966משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
801סיסאילואיז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
802דודרביבוז1969משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
803דורוןטאובמןז1972מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
804תמרטאובמןנ2007מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
805אלוןפלורנטיןז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
806הדסטאובמןנ1974מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
807יותםביסטריצרנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
808גיאניומןז2003קהילת יזמ״ה5 ק"מ ריצה תחרותית
809ענתביסטריצרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
810יובלניומןז1971קהילת יזמ״ה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
811אבידבליברמןז1959איילות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
812דודסגלז1982כרמליס team5 ק"מ ריצה תחרותית
813אריקנחוםז1977RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
814מגןקמילז1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
815אריאלרוביןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
816Naftalipudellז1999ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
817ג'ושרוביןז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
818דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
819צורגריןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
820אמירשמרז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
821DanielRosenbergז1998ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
822דליהדמארינ1978Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
823גליתהוסיטנ1976Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
824חןקדםנ1982Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
825שיריאנג'ל חןנ1982Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
826יובלישראליז1961Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
827שרוןאברמוביץ'נ1970Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
828שיבייסרמןז2005Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
829קלאודיובייסרמןז1974Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
830גפןשפירונ1976Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
831אוריתשימהנ1978Run4yourlife5 ק"מ ריצה תחרותית
832דורוןכהנסקיז1971meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
833eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
834מיכלמלכהנ1968SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
835חנירובלנ1971מתנ"ס זיו בית הכרם ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
836עדיטיסונהנ1974SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
837שרוןזכריהז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
838רזיעבץז2007מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
839אבישייעבץז1972מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
840ינוןדודז1996הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
841ליהגליקמןנ2010עצהדובה1.8 ק"מ ריצה תחרותית
842יאירגליקמןז2009עצהדובה1.8 ק"מ ריצה תחרותית
843יובלגליקמןז2006עצהדובה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
844אמילגרינשפוןז1983הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
845עמיתיוז'וקז1977תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
846איתןאליהוז1985תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
847אברהםשנירז1955תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
848משהשלינקהז1967ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
849שמישטרנפלדז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
850אלעדרביןז1979תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
851אריהקינןז1956ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
852ישראלפרידמןז1960תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
853אילןספראיז1976תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
854דןמורגוליסז1983תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
855רונןליסיציןז1974תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
856צחילביאז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
857שלמהלבבז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
858נירלאלזרז1978ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
859אורןכהןז1983תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
860משהזלוטוז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
861דןזינגרז1975תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
862מוריסבן ואלידז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
863שמעוןאמסלםז1977תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
864ישירינת ז1970ליגה-תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
865רוניקרתז1964תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
866מישאלמישאלז1972תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
867ערןיעריז1975תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
868אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
869שחרמי-אוןז 1971רצים עם שחר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
870אמילי נילישלוםנ1970רצים בפארק21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
871שגיתבנזינונ1975YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
872טלמאורז1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
873איתןלויןז1959ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
874אלוןגלבגיסרז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
875מנדיברזקנ1970מודיעין-מכבים-רעות5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
876דניאלגלבגיסרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
877ויין עמנואלברזקז1970מודיעין-מכבים-רעות5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
878גלגלבגיסרז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
879דןמנשהז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
880מאיהמנשהנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
881בן ליאברהםז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
882ג'ונתןפרסבורגרז1992ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
883ניצןיוסףנ1991ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
884גיליאלמודאינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
885מיטליוסףנ1979ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
886עמיתכספינ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
887רמיאהרוןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
888עדיהאהרוןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
889נדברואימיז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
890אסףבויוםז2003מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
891דמיטריורניצקיז 1977meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
892הדרקינגסלינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
893חליורניצקינ 1979meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
894אבישירז1964הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
895דניקינגסליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
896אלוןגולדשטייןז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
897ענבלגולדשטייןנ1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
898עופרלוינשטייןז1973הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
899מירבבוארוןנ1971אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
900מקסכהןז1973ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
901נועםמרילסז2010הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
902MerleSchachatנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
903שימרילסז2008הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
904יהודהמרילסז1959הסטודיו של דליה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
905רחלמרילסנ1959הסטודיו של דליה5 ק"מ ריצה תחרותית
906בןכהןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
907רותםברכהנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
908טלמוזסז1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
909ניצהנעיםנ1960ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
910תמירברכהז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
911ריקיסופרנ1979run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
912אליהודואניסז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
913יהודהדואניסז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
914אמירדקלז1993ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
915עומרשמירז1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
916נוינעיםנ1994ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
917שירןאמסלםנ1990ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
918עומרנקרז 2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
919שלומינקרז 1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
920ג'ףברודיז1948ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
921מעיןלנגנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
922אמיתילנגז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
923עדילנגז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
924מרטיןלנגז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
925ויטליקלימוביצקיז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
926עדיקלימוביצקינ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
927רוםאמוןז2003ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
928יונתןגבעז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
929תגיתהלפרין לוינ1970אגו מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
930איתןאברהםז1964ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
931EdenCohenנ2005מועדון ארוחת הבוקר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
932GabiCohenנ2002מועדון ארוחת הבוקר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
933DanielCohenז1978מועדון ארוחת הבוקר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
934תהילהבלומברגנ 2007משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
935אליצוררגבז2006REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
936רזאלרגבז2009REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
937חייםרגבז1976REGEV's5 ק"מ ריצה תחרותית
938אלעדבקלז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
939ליאורהבקלנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
940ליאוראביגדורז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
941קירילסלונימסקיז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
942גליהנוראלנ1971קהילת יוזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
943נגהלביא יודלביץ'נ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
944אורימינקהז 2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
945עמוסמינקהז 2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
946לירוןמינקהנ 1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
947רתםכהןנ1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
948איציקאשרז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
949זיוארזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
950חגיתמעוזנ1975מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
951איתמרניצןז2011קהילה יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
952קרןניצןנ1981קהילה יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
953דניאלסאונדרסז1973משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
954מלכיסאונדרסנ2007משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
955סמדרקוזינ1962meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
956לילךמלר שנינ1973SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
957ניסיםרג'ינינאנוז1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
958אראלשניז2003אראל שני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
959אלהשנינ2009אלה שני1.8 ק"מ ריצה תחרותית
960שימלרז1971RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
961נוהשניז2006נוה שני1.8 ק"מ ריצה תחרותית
962יאירשניז1973יאיר שני10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
963בןלאוןז1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
964מירבשחרנ1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
965עודדסלעז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
966יהודהפרלמןז1987רצי הפנינה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
967יוסידבושז1960Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
968חןרוזנברגז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
969רעותרוזנברגנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
970רותיםנ1986ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
971ענןקולפז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
972אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
973שירוזנברגז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
974ירדןשבנינ1991בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
975ציפישטייןנ1967בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
976עמישרוןז1976Mikerun5 ק"מ ריצה תחרותית
977שלומיתסלענ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
978בנישטייןז1977בני שטיין - מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
979שניברגנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
980הדסהאורבךנ1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
981מנחםגוטמןז1946איילות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
982יערהוויילנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
983איילרוטז1972SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
984יעלמזרחינ2011קהילת יוזמה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
985אוריתכהןנ1974SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
986מורפינקלנ1990ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
987נעהאזובנ1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
988הדסיולס קדםנ1979SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
989ערןמזרחיז1977קהילת יוזמה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
990נועםמזרחיז2008קהילת יוזמה1.8 ק"מ ריצה תחרותית
991יפעתקמחינ1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
992אילוןקמחיז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
993שמעיהקמחיז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
994מוטיחמאלז1960ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
995גיאקדםז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
996עובדקדםז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
997חגיתיצחקנ1977הנמרות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
998ממואסרטז 1984הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
999TibebuYegezawז 1992עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1000פלקהאסמרהז 1993עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1001יוסףימהרןז 1986עמותת הצבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1002SelamawitBayoulgnנ 1994אתיופיה10 ק"מ ריצה תחרותית
1003דרורמנורז 1986א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1004שלומילאוןז 1975א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1005מזרחייצחקז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1006אירנהקונובלובנ 1989א.ס רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1007איילוןהוכוולדז 1999אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1008דמקהטשאלהז 1993אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1009דניאלמולסאוז 1992אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1010בוקאיומלדהז 1997עמק חפר10 ק"מ ריצה תחרותית
1011לונהצ'מטאיינ 1988מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
1012מארוטפריז 1997מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
1013גלעדארסלןז1980run with adam hen10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1014תבורארסלןז2011run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1015תאירארסלןנ2008run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1016נוריתארסלןנ1980run with adam hen1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1017מיכלזוהרנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1018אביבזוהרז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1019רינהתשביז1981ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1020הראלתשביז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1021רוניויזלז1959Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1022אודיבג'רנוז1970Run 4 Fun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1023רןבג'רנוז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1024ארזקופלהנ1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1025חפציקופלהנ1979אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1026עמריזגןז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1027אוריזגןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1028אוריאורןז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1029תומראורןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1030וורןויינברגז1973ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1031כנרתויינברגנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1032RimonitWienburgנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1033טליהבן נאיםנ2008מעוז טריאטלון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1034שושנהנסיםנ1953ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1035אופירגנורז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1036מתןחזןז2013ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1037זאבחזןז2013ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1038חגימרזןז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1039אסףמרזןז1995ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1040יוגבגלאםז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1041ויקטורקונובלובז1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1042דניאל אורפרוסקז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1043הראל פזפרוסקז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1044עוזיחדדז1955ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1045איילזמירז 1967ZamiRun5 ק"מ ריצה תחרותית
1046נדבהדסיז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1047ישיFraenkelז1969Palo Alto5 ק"מ ריצה תחרותית
1048היללפרנקלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1049ירדןבן-יהודהז2004Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
1050גלעדבן-יהודהז1974Anatomic10 ק"מ ריצה תחרותית
1051עפרוויילז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1052מיכהאמירז1961ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1053אוריאמירז1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1054נטעלוינ2006משפחת לוי1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1055טלילוינ1973משפחת לוי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1056קניגריןז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1057יקירהגריןנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1058עופרשטייןז1970משפחת שטיין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1059עידןשטייןז2006משפחת שטיין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1060אוריצמהז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1061פאולהאברמוביץנ1944משפחת שטיין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1062קרןשטייןנ1974משפחת שטיין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1063יהושעלויןז1973ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1064יונהלויןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1065עידןזהביז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1066צבי אביעדריינגולדז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1067ערןפלד-פרקשז 1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1068אריאמרז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1069שלמהדהןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1070נדבהרמןז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1071דיןינובסקיז2003ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1072איילקדםז1962GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
1073עדינירנ1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1074חזיגילדורז1965ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1075יהבשמאולז2002ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1076נווהשמואליז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1077תבורשמואליז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1078נועהשמואלינ2002ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1079שקדשמואלינ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1080עזריאלסליגסוןז2015ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1081שפרהשמואליז1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1082שמשוןסליגסוןז1990ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1083רבקהסליגסוןנ1991ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1084אבירםשמואליז1970ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1085דבירסולומוןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1086חגיתסולומוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1087יוחנןלינדןז1989Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1088נעםיברבויםז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1089אבייברבויםז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1090מתיוסולטרז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1091סימוןוולפסוןז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1092הלהשוורצזורגןנ1975סטודיו דליה קולדהם5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1093רוניתתובלנ1959YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1094לירוןגרשוביץז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1095יחזקאלמימוןז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1096חגיתמימוןנ1977SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1097שישקולניקז1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1098יונתןשקולניקז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1099אורליקירשנרנ1961YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1100איציקלויז1973Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1101תומרלויז2005Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1102שליקובליונ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1103שירהקובליונ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1104שלוםקובליוז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1105HadarWaynז1975רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1106נירדיסקיןז1966רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1107מרדכילוקסמבורגז1984modiin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1108ליאורבן יאירז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1109חייםבלאישז1955ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1110נועהקירשז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1111אלעדאגמוןז1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1112יואברוסאלסז2006Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1113הלןאיזנברגנ1973הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1114רוןגריםז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1115נדבאלפסיז2014ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1116יעלפישרנ1970elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1117יונתןאלפסיז1983ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1118אוריאלפסיז2011ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1119מירסגלז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1120חייםכהןז1968Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1121אילנהגוטמןנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1122מיכאללנקסנרז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1123דינהמרוםנ1970elinoRun1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1124לשיראמזלגנ2004elinoRun1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1125קריןסיגלנ1969קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1126דורוןקובוז 1958Kovo2max21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1127הללקוזוקארונ2008רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1128ציפיויינברגנ1964קהילת יזמ"ה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1129דניקירשז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1130עפרהקוזוקארונ1979רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1131שחרפרץז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1132אמירקוזוקארוז1978רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1133נעםקוזוקארוז2010רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1134נתיזיגלרז1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1135גלתיכוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1136ניראוןחשאיז1965Shoham21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1137דודבן גרשוםז1961הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1138אסףשמואליז1976YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1139ליאןמרציאנונ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1140אילנהמרציאנונ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1141קוביסטפנסקיז1986קרוספיט מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
1142מתןלררז1999Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1143מיכהסובוץז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1144דימהסובוץז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1145גלמנצורז2006דרך הריצה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1146נירהמנצורנ1969דרך הריצה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1147סיוןלוינ1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1148אביאנטביז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1149יובלדללז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1150אלחנןשפיראז1972ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1151ארזעדניז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1152נטעעדנינ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1153רותםעדנינ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1154יונתןשגיבז1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1155אניהמרגוליןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1156יואבברזיסז1979Jerusalem21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1157נוריתכהןנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1158עדןגבריאלנ1997מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1159נתןביסמוטז1973מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1160מוריהשרעבינ1982ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1161הודיהשרעבינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1162מתןשרעביז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1163ברונוארליךז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1164שרוןאטקיןז1971The runner21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1165נירשמולביץז1976משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1166יונתןהרשקוז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1167עמיחיהרשקוז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1168אלוןשמולביץז1980משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1169יעקבשמולביץז1946משפ. שמולביץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1170עדינהמולדנ1976בית ספר משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1171מיהמולדנ2007בית ספר משואת נריה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1172עמירשיז1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1173נועםשויערז2009מעוז המכבים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1174רועישויערז2009מעוז המכבים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1175מרבדודנ1970meravzone10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1176נחשוןשלוםז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1177דבורה לאהשלוםנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1178אחינעםשלוםנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1179יואבמושקוביץז2006Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1180אמירילינקז1970Reut10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1181עומרשטרןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1182ניסיםאאויזרטז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1183NaamaAbramsonנ2004מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1184רמיאלוולדקסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1185InbalAbramsonנ2007מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1186אלישעוולדקסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1187ShaiAbramsonז1974מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1188חיהמויקופףנ1968ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1189גלבנאינ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1190אלהבנאינ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1191סיוןמצאנ 1975אגו מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1192ברקבנאיז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1193ירדןאלעדנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1194יובלאלעדז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1195עמוסאלעדז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1196יעדביטנרז1965SprinTeam21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1197PrincessArielנ 2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1198PrincessAnatנ 1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1199ויקטוריהבלינט מדרונינ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1200זוהראדרנ2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1201ליאוראלדדז1986ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1202ארזאדרז2002Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1203אריקאביטלז1966elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1204אדריהלומינ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1205שמעוןמיארהז1952איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1206דמיטרידסקלז1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1207אושרתאדרנ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1208דניאלזיטנרז1961מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1209משהשטרןז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1210מיכלסלומוןנ1971בגוף בריא עם מירי פורסט5 ק"מ ריצה תחרותית
1211עדירוזנברגנ1977Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1212דניאלאדרז1962Modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1213ינוןלויתןז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1214נופרוסרבורטנ 1982Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1215מנשהוילציגז1975The runner10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1216שקדוסרבורטז 2010Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1217שמעוןכהןז 1951Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1218אירסגבעוןנ1980The runner10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1219עמיתגולדז1984משפטים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1220לילישלומינ1961GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1221שמוליקאוחיוןז1971אדם חן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1222גושועקפליןז1987ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1223בנימיןויזלז1975מבשלת בעמק10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1224הדר משהויזלז 2004מבשלת בעמק5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1225ליביויזלנ2007מבשלת בעמק1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1226ברוילציגז2005The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1227אמירוילציגז2003The runner1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1228יחיעםשאלתיאלז1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1229מיקיצרליןז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1230יובלינאיז1973Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1231ערןתורג'מןז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1232רינהבר דודנ1977בגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ ריצה תחרותית
1233דודיכץז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1234אבידןשטאלז1963משפחת שטאל5 ק"מ ריצה תחרותית
1235ליאורהלחמיז1978הלחמי21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1236יוספהלררנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1237ציוןגבאיז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1238שרוןאבנת תמירז1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1239יהלוםמולאז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1240סיוןמולאנ1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1241דודלשנסקיז1985שועלי הכרמים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1242מיכללשנסקינ1986שועלי הכרמים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1243עידואיילז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1244יורםאיילז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1245קרולנוריאלנ1974NYC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1246אסףשמרלרז1999ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1247יהונתןשטנגרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1248גילעדשטנגרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1249נוינקשנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1250יעקבאדלרז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1251גילנקשז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1252אילןטורקז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1253מתןאברהםז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1254איתיאברהםז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1255יהונתןברוורמןז2003Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית
1256יניבבירקןז2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1257אריאלגולןז2007בית ספר דורות1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1258לירןבירקןז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1259יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1260ניצןראקנ2003We Rock1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1261הדסראקנ1977We Rock1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1262שוקיראקז1977We Rock5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1263שרהיעקובינ1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1264דודילויז1965מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1265תהלבן יעקבנ2002מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1266טלגולדנ1983Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1267עומראלוניז1993ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1268יובלשרגאנ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1269גלברוךנ1994ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1270גלעדראוךז1975SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1271איתיאבוטבולז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1272אריאלזוסמןז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1273צביקהגולןז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1274אוריתזוסמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1275סערפרידמןז1992The Buttons5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1276שירהקידרנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1277תמרטלנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1278מאיהטלנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1279יפתחעבדיז2002Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
1280אילןעבדיז1966Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
1281אנהאביטלנ1968Modiin10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1282רביבקרניז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1283אביהורוביץז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1284גיאגבעז1970מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1285בועזדואקז2009אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1286מיריאלקייםנ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1287ברימשילקרנ1975elinoRun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1288אשראביטןז1979הסוללים ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1289נועםהרשקוביץנ2001רצים קדימה לזכרו של סער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1290נדבדנינוז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1291ציפידנינונ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1292בועזבנאיז1964Kovo2max21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1293נועהשושנינ 2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1294מיהשושנינ 2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1295עדיקוסובסקינ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1296יהונתןאגאי הכהןז2012החברים של שניאור חשין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1297נועםאגאי הכהןנ2008החברים של שניאור חשין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1298אילןאגאי הכהןז1976החברים של שניאור חשין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1299ניסיםחובבז1966The runner21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1300עידןנודלז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1301אורןאהרוניז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1302עדיחןנ2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1303אלוןסמסווז2002הסמסונים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1304גיאחןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1305רוןשריפיז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1306אפרתמלמדנ1981קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1307דוידאזולאיז1978קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1308מנשהצוריז1966ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1309ארזגתיז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1310נועהכהןנ1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1311רותםבראלנ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1312לאהסילברמןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1313ברברההורביץנ1961קהילת יזמ"ה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1314אסףכרמוןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1315נועםכרמוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1316צחיקלרז1980הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1317גילעדקלרז2008הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1318איתיקלרז2007הקלרים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1319קנדיסדטנונ1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1320מיכאלסגלז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1321עדינהמנדלסוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1322ליאורצרפתינ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1323ליטלצרפתינ1972מעוז טריאתלון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1324שרוןאקשטייןנ1974ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1325נירצרפתיז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1326רועיזייפרז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1327ארזמרקוביץז1964מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1328רוןבן ישיז1990ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1329ברקשטרוזברגז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1330עיליליטמןז2009SprinTeam1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1331ליאןליטמןנ2007SprinTeam1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1332נתימרוםז1974GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1333איתמרחןז2001ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1334אורפרלז1976ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1335רועישבתאיז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1336שירסרוסינ2001מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
1337טוםקזקביץז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1338כפירלביאז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1339שלמהתוסייה-כהןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1340יובלתוסייה-כהןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1341יוסףתוסייה-כהןז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1342עומרתמירז2005מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1343גילתמירז1974מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1344יהליחןז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1345חןאלמוגנ2002ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1346נועהבראלנ2005run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1347לינורגורנ1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1348יונתןאלמוגז2005run with adam hen1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1349אליהזמיריז 2012ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1350אורטלמקסימוףנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1351הילהעטרנ1976SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1352ItayMesikaז1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1353עידןשרוןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1354יובלפורתז1999רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1355אלוןשייניסז2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1356עדיעוזרינ1996ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1357נירפינקז1979רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1358אופירשטריתז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1359נגהאסייגנ2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1360מאיהגלבוענ1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1361עמיתגלבועז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1362בנימרוםז1962ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1363דגניתקלרנ1967אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1364משהחג'ביז1951הפועל עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1365שיריכהן הירשנ1982SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1366מורחזןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1367PrincessOsiנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1368princessMikaנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1369princessofirנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1370RamyLopovichiז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1371בועזבר יהודהז1967MAKE A MOVE21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1372אמירקירשנבאוםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1373דודדהןז1971ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1374זאבבן-יוסףז1940ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1375דורוןגבעז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1376אוריגבעז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1377שגיבגבעז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1378ניריתגבענ1976SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1379דןהספרז 1991Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1380פטריסיההספרנ 1964Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1381יעלדורבךנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1382רןדורבךז2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1383אלוןדורבךז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1384אלעדפרסקיז1972רצי פרסקי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1385טלפרסקיז2009רצי פרסקי1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1386מורפרסקינ2004רצי פרסקי5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1387רענןפרסקיז2006רצי פרסקי5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1388מאוריציודיוורוליז1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1389יצחקקומריאןז1939ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1390אמירבן יהודהז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1391מריםאלמשעלינ1981בני שטיין משהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
1392עומרחייטז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1393דניחייטז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1394עומרבן שימחוןז1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1395קרןקשרינ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1396עדיפרננדסנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1397עמיתפרננדסז2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1398מיכלדילנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1399גיליון-לוביןנ2000בית הספר עירוני א5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1400אביטלרזניקנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1401מירבאלטשולנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1402מיכלזומרנ1974בני שטיין-משהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
1403גיליאלטשולנ2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1404שריתכהןנ1966ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1405סהראליאסז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1406לימורגתינ1973SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1407איתיידיד לויז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1408מתןזליגז2005משפחת זליג5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1409אמירזליגז1974משפחת זליג5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1410איילוןאסוליןז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1411אליעדשטרנטלז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1412תמרשטרנטלנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1413עקיבאשטרנטלז2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1414גדיכהןז1978נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
1415ורדכהןנ1979נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
1416רועיברז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1417אילןברז1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1418ליעדכהן זדהז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1419אוריתדבירנ1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1420הינדיגינזברגנ1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1421נועהשטרייכרנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1422חגישטרייכרז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1423אביזאנהז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1424מאירשריברז1953מכבים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1425מריאנואובלודסינרז1977בית ספר יחד - מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1426שקדבננוז2009Anatomic1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1427איתןבננוז1972Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1428אבילבטוןנ1973Modi'in-Maccabim-Re'ut10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1429אילןלאניז1962Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1430דורוןשיפמןז1970ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1431הראלברנרז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1432אביביתברנרנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1433שלמהדרוריז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1434לינויבלהסןנ2000Run 4 Fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1435איתןכהןז1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1436ליזבלהסןנ1969Run 4 Fun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1437מיכלברק דרורינ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1438עמיחיהזהז1990האחים שלא נחים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1439נדבהזהז1995האחים שלא נחים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1440ג'ורג'האידלמןנ1991ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1441ג'וכהןנ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1442רייזיפטקיןנ 1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1443שריתטוסיאנו-שרןנ1974שרן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1444ארבלשרןז1975שרן21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1445עפרהברטובנ1971B&c1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1446רונילינצבסקינ2006B&c1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1447ארזלינצבסקיז2004B&c5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1448צחיאוחיוןז1978בנק ירושלים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1449אילןוקניןז1975SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1450רוניעוזיאלנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1451ירדןטלרז1996ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1452יוסףעוזיאלנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1453סיסיעוזיאלנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1454לימורליטמןנ1980SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1455שמריתפרידמן שולבנ1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1456הילהבסנובטינ1992מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
1457ויטליבסנובטיז1986מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
1458רפיבן בשטז1950ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1459אריאלהופמןז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1460עדילוינ1990ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1461איתןזוסמןז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1462יגאליהודהז1957ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1463omribarneaז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1464אדוארדוקופרמןז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1465AmrSawaidז2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1466LowrenceShakkourז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1467PauloRosseז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1468NataliyaMaximovaנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1469SachaLouisנ2006Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1470EmanuelaLauxנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1471EvaKhouryנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1472IlmariHeinonenז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1473PetrasGaigiunasז2006Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1474AlistairDallingז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1475DylanDevereanoז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1476CaterinaD agnannoנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1477KendallBransonנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1478KatieClarkeנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1479JoshDwonchז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1480GinevraPecoraroנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1481PaulineLoyzintנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1482AlisaGauciנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1483KhushaliVoegeleנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1484RuyaAndoז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1485VictoriaOsipovנ2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1486SohnaJengנ2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1487MilanLambertז2008Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1488AndrijaAndeliז2007Anglican school1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1489מרינהלייטמןנ1972מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1490גילעדריינמןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1491חגיריינמןז1963ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1492דניאלפסנטיןז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1493ג'רמיברודאז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1494נתנאלברודאז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1495ישיברודאז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1496דןשרוניז1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1497גילשרוניז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1498כרמיתבוסקילהנ1978רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
1499איתיויסמןז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1500רםאזרחז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1501ישיחצירז1963חציר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1502גיאחצירז1998חציר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1503נירחצירז2004חציר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1504דוידשהרבניז1960Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1505אופירבכורז2004SprinTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
1506תומראברהז1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1507ליאםאברהז2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1508שליאלישנ1970GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1509ליאלזנגנ2002ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1510הודיהזנגנ1998ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1511אריאלזנגנ1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1512ירוןשפיראז1958Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1513אליהפוררנ2008רצי משפחת פורר1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1514גיאפוררז1980רצי משפחת פורר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1515אליעדהרשקוביץז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1516תמריורשנ2001ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1517יעליורשנ1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1518יוסייורשז1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1519הדרבן מאירנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1520גליתבן מאירנ1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1521ציפישאולנ1978מודיעין5 ק"מ ריצה תחרותית
1522יובלקידרז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1523ינוןעמיחיז2008שרית קליין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1524לבאידלמן נגרז1986Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1525טליהגריןנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1526סיוןגריןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1527ליאלגריןנ2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1528סיגלוכטנהייםנ 1976Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1529שרגאוכטנהייםז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1530אראלוכטנהייםז2001ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1531אליוסףשחרז1991יחידת דובדבן5 ק"מ ריצה תחרותית
1532עומרימןז1981ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1533שלוםפדרז1995הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
1534NathanWarmanז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1535אליבן נירז1970GRC21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1536IlanPraisז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1537הראלנמניז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1538AnnaPraisנ1976הרוח השניה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1539דודיאבניז1962רצי מודיעין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1540אנדילויז1971מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1541ירדןגפןנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1542רונימיכאלנ1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1543הדסגיוראנ1989ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1544עדיכהן צדקנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1545מאיהכהן צדקנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1546אלהששוןנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1547מוטיוקניןז1963ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1548ליהוקניןנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1549מורןאריהנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1550מיכלשכטרז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1551שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1552סהריהושעז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1553אושריהושעז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1554מירבסדינ1974בית ספר יחד1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1555אנדראהקרוגמןנ1977הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
1556גיאעיניז2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1557אברוםבורגז1955הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
1558עידןTzurז2007Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1559ליאורצורז2003Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1560דורוןצורז1968Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1561יואבאזולאיז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1562אורליניב סאדןנ1960ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1563אנסטסיהטלביץנ1980SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1564יובלטלביץז2008SprinTeam1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1565שלומי שלמהאשטמקרז1967רצים בפארק21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1566אליאבלסז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1567גלעדאבלסז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1568רעיאבלסז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1569נעהברוקנ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1570אילןליברמןז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1571קובישרוןז1975run with adam hen5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1572יאירתדהרז2002elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1573גילתדהרז1967elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1574שיבקליניקז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1575איילפינציז 2003SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1576נעםפינציז 1965SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1577עופרשומרז1965ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1578עידושומרז1998ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1579דודשימולז1964ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1580רפאלפרידז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1581דודכץז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1582איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1583ליאורברמןז1993ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1584איתמרקראז2011משפחת קרא1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1585יהונתןקראז1981משפחת קרא21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1586אגםבן חמונ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1587אסףבן חמוז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1588רענןאהרונסוןז1964מסילת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
1589דורוןבן אבוז1996ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1590אוריפטישיז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1591איריתיפתח-שרצקינ1975אגו מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1592חנה לאהדרורנ1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1593עדןדרורז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1594דיוידגולדשטייןז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1595רואיאברהםז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1596אורנהגלבוענ 1977רצים בפארק10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1597יפעתאברהםנ1981ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1598ניצןכפירז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1599רועייונתןז1982Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1600יואבכהןז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1601שיפורתז1969רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1602דנהבויטנרנ2006קהילת יזמ"ה1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1603רוניתבויטנרנ1969קהילת יזמ"ה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1604גיאבויטנרז1969קהילת יזמ"ה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1605שרהשפיראנ1978מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1606אנהססינ1983בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1607פמלהרוגלנ1977בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1608הדרסקירהנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1609מוריהבן אברהםנ2008משטרת ישראל1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1610אביבהפרידלנדרנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1611שושנהפרידלנדרנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1612פבלברוסילובסקיז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1613מעייןערמוןנ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1614דובפיינרמןז1976Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1615צרליפיינרמןז2013Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1616רינהפיינרמןנ2010Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1617אלישבעפיינרמןנ2004Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1618יוכבדפיינרמןנ1981Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1619מירילוי לביאנ1970SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1620אברהםדהאןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1621לאריסטנגרז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1622מתןסטנגרז1999ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1623חזיצברז1972SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1624עמרבן אביבז2001ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1625אביחילדוויקז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1626אריאלהדוויקנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1627נועםבן יוסףז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1628הראלשייןז2003נס ציונה5 ק"מ ריצה תחרותית
1629משהפרידמןז1977מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1630אילהקוךנ2003Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1631עידןפרידמןז2005מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1632אורפרידמןז2002מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1633עומרפרידמןז2008מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1634גיאקדיםז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1635אופירנאורז1991AIS10 ק"מ ריצה תחרותית
1636ג'ימיקוניארסקיז 1972מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1637עידןקוניארסקיז 2005Anatomic5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1638רועיבביוףז2007modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1639אביעטיהז1972ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1640יניבמוראיטיז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1641נועםמוראיטיז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1642ליאורסמגהז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1643עיינהסוסנוביץ'נ2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1644חותםאיתןז2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1645דנימורז1969GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
1646ענבלשחרנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1647רינתלוי פקירונ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1648אוריאןכהןנ2010מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1649עלמאכהןנ2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1650אילןאפרתז1964TRI50010 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1651רימונהזארדנ1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1652סטיבגוטרמןז1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1653יואבהירשז1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1654איתיארנוןז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1655פזיתארנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1656מישלחלפוןז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1657דודיטוכפלדז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1658גלעדבלוםז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1659תמרשוע - באשרנ1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1660עומרבלוםז2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1661תומרבאשרז2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1662עמיתקובוז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1663אסףכהןז1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1664אביעדהייביןז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1665איילזגוריז1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1666יעלתמםנ2009רצים לכבוד דודה איקה1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1667טלמלמדז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1668זהרשיז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1669נגהשינ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1670רוניברקנ2011רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1671נעםברקז2009רצי מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1672מיכאללרמןז1971מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
1673ולריהלרמןנ2001מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
1674יאירשפרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1675אורארזנ 2007Modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1676גילעדקמסלרז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1677איתמרטרבלוסז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1678מוטישכטרז1975הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1679אשרתשכטרנ1975הסטודיו של דליה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1680עדיליפשיץ-בן בשטנ1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1681מתןגרוברז1984ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1682איילתלויןנ2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1683אברהםזילברמןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1684בועזבוקז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1685אורןשם טובז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1686יובלשם טוב עילםז2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1687קרןבן יעקבנ1974modii n10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1688אילוןהוכוולדז1999GRC5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1689עודדקובוז1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1690אלעדשם טוב עילםז2005SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1691נירטולדנוז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1692יפעתאהרוןנ1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1693נדבאהרוןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1694אריאלאהרוןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1695יעלסלענ 2005SprinTeam5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1696יהושעקולפז1970רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1697ג'וליצוקרמןנ1969ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1698YoavHorowitzז1968500W5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1699אביבקארוז 1970Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1700יעלקארונ 1972Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1701טלדרורנ1990משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1702רפיצפרוניז1957משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1703רותיצפרונינ1964משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1704רותםצפרונינ1992משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1705שחרצפרונינ1996משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1706ברקדרורז1989משפחת צפרוני5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1707ערןLaviז1975Modiin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1708שחףLaviנ2005Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1709ליאןLaviנ2005Modiin1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1710אורןפלרז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1711דורוןכהןז2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1712נטעכהןנ2006מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1713רויספירז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1714תמריוסיפובנ1950SprinTeam10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1715יותםבן דוד אוחיוןז2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1716שרוןאלמוגינ1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1717נועהבורוכוביץנ1996Dynamo Racing5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1718אריהרוזז2007רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1719קרןרוזנ2003רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1720דניאלרוזז1974רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1721דודבוקז2009מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1722גורדוןבלוךז 1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1723נועהברגרנ1983ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1724עודדברגרז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1725נועהממןנ1965ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1726יורםממןז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1727עופראהרוניז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1728תומרכהןז1972TRI50021.1 ק"מ ריצה תחרותית
1729רויטליצחקינ1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1730יורםכהןז1966SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1731איתןישראליז1964reut21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1732אריאלאילוזז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1733יהונתןאילוזז2006ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1734אבינועםאילוזז1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1735עמיתקלייןז1973ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1736דןגרינברגז1966Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1737שריכרמלנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1738טלכרמלז1974500watt21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1739אביבארנטלז2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1740עמירארנטלז1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1741נירבטאטז1980משטרת ישראל1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1742אחינעםשמאינ2008מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1743בוקידסהז1961ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1744טדלהדינקו רודניצקינ 1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1745איליהרודניצקיז 1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1746יואבקורןז 2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1747שלומישדהז1965ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1748שלמהאנקרז1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1749שיזכריהז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1750יובלשרמןנ 2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1751ענבלשרמןנ1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1752אליאקשטייןז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1753גיאבן יוסףז1972מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1754תומרעוזז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1755רןעוזז 1967palo alto10 ק"מ ריצה תחרותית
1756רועיוינברגז2004ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1757מירברוטשס קורןנ1973מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1758נפתליזילברז1959ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1759איריתרייכמןנ1957Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1760רםיניבז 1969טיפוס אורבני21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1761ניקולאייגורובז1940ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1762רועימעוזז 2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1763EmunahAltshulנ2007מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1764ZahavaAltshulנ1984מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ ריצה תחרותית
1765אלישיב ינוןיום טובז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1766אליה שלמהיום טובז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1767שירהמגרפטהנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1768סוזןשאףנ1966Modi'n10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1769איתילקסרז1974אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1770DOLEVBEZALELז2004ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1771MAYABEZALELנ1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1772יואבדאוברז2006עצהדובה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1773עדינמנינ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1774שירןנמנינ1982ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1775רועיכהןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1776אהרלהשובלז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1777חגיניסנבויםז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1778רוניבלכרז1967ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1779נועםפזז1976הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1780הדספזנ2009הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1781אילהפזנ2007הפזים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1782אדרורדיז2010מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1783שלוורדיז2001מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1784בןכהןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1785טלימרדיקס כהןנ1968ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1786עליסילברמןז2011ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1787נעהסילברמןנ2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1788אניאילוזנ1980ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1789אסףאילוזז1977ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1790איתמרטסלרז2000ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1791דרוראולמרז1970מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1792ענברפרינטינ1971Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1793רותישלומוביץנ1966Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1794יצחקסאקסז2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1795נאוהסאקסנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1796מושיקניסנבויםז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1797מאירברנשטייןז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1798עופרבן עמיז1970Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1799KarinaKochנ1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1800אביברואסז1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1801מרקסגלז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1802עידו ציוןאלגאליז2006רצי אבני חן1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1803שלומיאילוןז1979אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1804אלוןשחףז1969Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1805עמיתבן דוד דדוןנ1974ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1806שיר-אלדדוןנ2005ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1807איציקסנדלרז1957הסטודיו של דליה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1808ניבייטבז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1809רוןנוחמוביץז1976מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1810נועםנוחמוביץנ2007מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1811שירלילמש קלייןנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1812אילונה פזדומובנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1813אליענהספיילרנ2008פיזיואקטיב - נועה ספיילר1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1814נועהספיילרנ1980פיזיואקטיב - נועה ספיילר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1815דודבן דודז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1816אוריןבן דודנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1817מיטלאביבינ1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1818צביאברמוביץז1950Anatomic5 ק"מ ריצה תחרותית
1819אלוןמזרחיז1970מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1820בתיהפילונ1974Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1821אסתרהרשקוביץנ 1962Anatomic21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1822ענתמאירנ 1967Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1823עיריתרגבנ1970Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1824תמרמדמוןנ1960Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1825רןחרמוןז1972טריאתלון מעוז21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1826מאיראורבךז1967רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1827טליביקלנ1974Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1828יורםפזואלוז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1829יפעתמורן-ריינברגנ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1830ציגיאבניז1959Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1831נטליהנודלמןנ1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1832ליאתאלונינ1980בית ספר אבני חן מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1833יותםמאיוסטז2009מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1834מיכלמאיוסטנ1974מעוז - טריאתלון לילדים ונוער21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1835שלמהישראלז1967ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1836עינתישראלנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1837גילאליהוז2005אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1838שקדדלומינ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1839שליאליהונ2005אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1840מירהכהןנ1969אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1841שיפליישרז1973ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1842מירבזילפהנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1843עובדארמוזהז1975Modi'in1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1844טליבן ישינ1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1845יורםעמירז1956רצי עמיר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1846דניהנהרינ1975בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1847נויהמץנ2009בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1848יניבאהרוןז1970Run 4 Fun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1849בועזמאיריז1965מוטיב הנדסה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1850רואימאיריז2007מוטיב הנדסה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1851מוטיישרז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1852גלעדשביבז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1853נירפלגז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1854חגיבן ארזהז1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1855אסףבן ארזהז2008ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1856מישלקפלןנ1975ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1857אוריאביטןז2009ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1858יוסףקפלןז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1859דיווידקפלןז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1860שעיהקפלןז2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1861אורהקפלןנ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1862ירדנהקפלןנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1863מניפוטוקז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1864כפירליטבקז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1865תמרוזאןנ2007modiin1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1866דניאלקריגמןז1993בית אל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1867איתיחודדיז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1868ליאורברקז1970משרד הבריאות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1869אביפלדמןז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1870דקלהלוינ1980מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1871שרוןמזוזז1970אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1872דודוהנדלמןז1977אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1873לירוןזיונ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1874איתיאפרתיז1981ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1875יניבכהןז1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1876אביזיוז1983אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1877ברוךבלוךז1971רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1878יובלבלוךז2007רצי מודיעין1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1879גבריאלהויינרנ2014ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1880רחלויינרנ2012ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1881משהויינרז2009ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1882דבורהויינרנ1978ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1883יוסףויינרז1983ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1884רוניפוזנרנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1885טלגריינרז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1886נחמיהפוזנרז1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1887עדיפוזנרנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1888איריסהראלנ1966ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1889משולםהוויטז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1890יהונתןשלזינגרז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1891מריהפרנק-קמנצקינ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1892יבגניפרנק-קמנצקיז 2000אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1893חליסלמןנ1973אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1894דידיארגמןז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1895מיקהעמרםנ1974אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1896אביעדשלמוןז1972רצי טלמון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1897אורןקיינרז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1898דרורמנדלוביץז1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1899איריסמנדלוביץנ1972ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1900יקירויצמןז1975ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1901אתיקשמהנ1954SprinTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
1902ישיאקסלרודז1976ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1903איליהיסמןז1978אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1904דןויינראוךז1974ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1905נטליבייגלנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1906נדבבן יקרז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1907אנדריידה האןז1971אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1908ודיםבייגלז1980אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1909אלעדמשהז1979ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1910יונתןפורתז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1911נדבפורתז2004מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1912נעםבירמןז1975SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1913יוניליברמןז1984אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1914גבריאלהנוריאנינ1985אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1915גדירפאליז1971ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1916זהרלביאנ1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1917יובלדנקנ2005מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1918יואביעקבסוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1919נתנאלהבן חמונ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
1920שמעוןגואטהז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1921מורליאילוןנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1922פורתשבתז1970אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1923רויתשבתנ1972אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1924ערןמירסקיז1976אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1925גיאפומרנץז1994ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1926שאולחצירז1975nano tri21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1927אלוןבנימיניז1972ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1928רותםבנימיניז2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1929ברקבנימיניז2009מעוז - טריאתלון לילדים ונוער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1930מעייןבנימיניז2003מעוז - טריאתלון לילדים ונוער5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1931ליאתבנימינינ1974מעוז - טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1932נחקפלןז1995Motion21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1933דנהלובובסקינ1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1934שחקקלוז1998אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1935יהברביןז1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1936מאיהלייטנרנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1937יניבלייטנרז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1938עמיתלייטנרנ1974Gingerun10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1939אהרוןבן עזריז1973ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1940טלסבטליצקיז2006מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1941ולאדסבטליצקיז1976מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1942ויטליארטיומובז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1943שוליעזרנ1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1944אסתרעזרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1945אהודגנורז1975אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1946מעייןממןנ1982אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1947עומריממןז1980אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1948גידיאבן-אורז1981אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1949יהונתןמלכאז1971אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1950שליוקניןנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1951צביישראליז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1952אלעדורדז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1953מרדכיאברהםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1954ברקרוזנברגז1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1955טלפרץנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1956אילהמזאהנ2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1957רונימזאהנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1958נתנאלמזאהז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1959אריקדימוז1967רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
1960שלומיתכץנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1961דודסרוסיז1968אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1962דניאלפרץנ2007ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1963אפרתכהן גולדגביכטנ1977בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1964מיכאלסמטנ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1965אוריתסמטנ1983ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1966אירהארנסטנ1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1967אברהםחמוז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1968אוריהראלז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1969כפירגולדהמרז1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1970דרורפלטיןז1964Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1971אמיתירוזמןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1972אליעזררוזמןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1973נופךרוטנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1974בנירוטז1982Modi'in21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1975עמיחילויןז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1976אבשלוםלויןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1977שירהלויןנ1999ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1978טלעקירבנ1986ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1979יניבעקירבז1980ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1980שוקיזייטקז1964רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1981מרדכיניסןז1972ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1982דנהסיקסיקנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1983ארזסיקסיקז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1984גיאקשלסז2006ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1985גליקשלסנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1986ליהיקרנינ1996ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1987אסףקרניז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1988SevaPogonetsז1971Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1989גונןגרטנרז1965ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1990ניסיםדואקז1977אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1991שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1992ערןעזראז1970בית ספר אבני חן1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
1993ג'וששז1971מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1994תומרסלעז1979ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1995יוגברחביז2007ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
1996DavidWirtschafterז1941ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1997יאירטובלז1971Run 4 Fun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1998סיוןוייסנ1975Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
1999מיכיוייסז1973Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2000דריהליובשבסקינ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2001אביטלמגנסנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2002איליסהוירטשפטרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2003בנימיןוירטשפטרז2000ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2004דבירגלבועז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2005אדוהליברמןנ2007ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2006יסכהליברמןנ2004ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2007אביליברמןז1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2008אביליברמןז1976ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2009מתןקלייןז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2010עידוקלייןז 2011ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2011מושיקקלייןז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2012אופירפריז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2013אורןברזלז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2014יוסיאנג'לז1945ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2015יאירלויז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2016שרלוטפלדנ1986Skadoosh Skaramoosh21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2017יהודהארבליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2018עופרארבליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2019עומרברז2005O lidar10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2020עומרברז2005O lidar10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2021אפרתוואשדינ1976YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2022צביגזז 1970ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2023אורליגזנ1973YYC10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2024חייםבן עמיז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2025נעמיסגלנ 1967ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2026יוסימאירז1973Moddin5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2027אילןבן סעדוןז 1972Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2028מיכאלליטנרז1979הלימוזין של בראטר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2029רועיבסוןז2006קבוצת הריצה של צהל5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2030ראובןבן שושןז1961ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2031שלוםברנסז1969משפחת ברנס21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2032אלואיזפרידמןנ1972איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2033אריקמורהז1970Max Yourself10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2034אביעדוייצמןז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2035ליאתלוינ1971NN21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2036ענתקלייןנ 1975run with adam hen21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2037צביהאהרוןנ1973RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2038יוסיאלבזז1964ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2039גילאשריז1971ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2040בניחוגהז 1975run with adam hen21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2041אביעדיארמקז1982ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2042יוניתלנדוינ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2043פזיתגולןנ1982ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2044אלוןגולןז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2045הדסהשכטרנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2046אילתשירנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2047רעותשירנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2048רניארגמןנ 2010ארגמנים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2049אמריארגמןז 2007ארגמנים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2050עיליארגמןז 2002ארגמנים5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2051איתןארגמןז 1965ארגמנים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2052לימורארגמןנ 1971ארגמנים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2053איתינהריז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2054יואבנהריז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2055שבתאיבר שביטז1970רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2056אסףכהןז2010הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2057יאירכהןז2008הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2058יוסיכהןז1980הכהנים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2059עומרילוינרז2006עצהדובה5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2060קארהקיינ1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2061יהודהסאמטרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2062בילאסאמטרנ1978ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2063רונייגלז1959ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2064פולקייז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2065רעילויןז2005ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2066נועםדה לויהז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2067כליללויןנ2002ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2068עדידה לויהנ2003ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2069גילדה לויהז1977ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2070אודליהפינקלשטייןנ2000ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2071יונתןהרשקוביץז 2006רצים קדימה לזכרו של סער1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2072מירבהרשקוביץנ1970רצים קדימה לזכרו של סער21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2073אלוןסקרביןז1971ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2074איילתטולדונ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2075ישראלרביעז1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2076ירוןדניאליז1956reut21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2077מתןשנידרמןז1976ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2078אוסנתסופרנ1969ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2079ליעדסופרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2080ירוןגרייבסקיז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2081בנימיןברמןז1978Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2082אריאלגולדגביכטז1978ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2083גלעדרבידז1968RUN4FUN - מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2084ציפישילהנ1973YYC21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2085JonnySteelז1980Modiin21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2086יניבאילןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2087ג'וליהויגנסברגנ1983ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2088אמירפירסטנ1990דובדבן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2089AryehEastmanז1992ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2090NaomiEastmanנ1991ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2091שמעוןביבסז1974ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2092כרמיתביבסנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2093דניאלינקוביץז1980שעלבים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2094סיגליתהנדשר פרקשנ1963ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2095עמיתמיכלסז1972Judge Do It21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2096ארזשמחיז1969ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2097מוטיוטוריז 1980ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2098משימי-דןז1959נקודת-זינוק21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2099דובאיינהורןז1979ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2100אגםברנסנ2010ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2101ניליתעיזינ1973חבר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2102אורלילבנוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2103ספנסרברוסז1979רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2104רםראסןז1980ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2105TomerCarucciז1978לרוץ עם עטלפים10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2106הדרברגרנ1997ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2107שחרתורגמןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2108אורתורגמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2109בןתורגמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2110יגאלתורגמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2111מלכהתורגמןנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2112איילתפורתנ1973רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2113דיקלהעזרןנ1976Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2114עידןונגרז1979ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2115חייםביבסז1969ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2116רביןכהונאיז 1968Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2117אמירכהונאיז 2006Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2118ליהיכהונאינ 2006Anatomic1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2119לירןלוי ארבלנ1983Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2120חגיתנרדיהנ1979Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2121לימוראבישרנ1975Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2122אורלימלרנ 1975Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2123אריאלמעיןז1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2124דודגרכטז1974מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2125קרןגרכטנ1972מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2126קיילהגרכטנ2011מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2127ג'קגרכטז2009מודיעין1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2128נועהסלהובנ1987Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2129אלעדפרייברגז1978ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2130מרינהכץנ1973ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2131גדליהכץז1971ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2132אבנרבן-צביז1954ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2133יואבאקשטייןז2008ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2134לימורשניידרנ1969Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2135שרוןדותן שמשנ1977Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2136אלכסנדרצ'ולהז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2137יוניקסוקרז 1972Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2138חגיתקסוקרנ 1975Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2139גיאבדשז1959רצי מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2140MosheKamkajiז1976Anatomic10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2141אליסהסניגירובנ1998ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2142תמרמונטגליקנ2011המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2143קמליהמונטגליקנ1972המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2144נעמהמונטגליקנ2009המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2145רוןמונטגליקז1965המונטגליקים1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2146מיכלאורנשטייןנ 1977Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2147ניסיםכהןז1955ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2148שבוכהןנ1958ללא מועדון1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2149אביאלוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2150אלינורוולרנ1966ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2151אוריששוןז1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2152קמימונטגליקנ1971Run4yourlife5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2153אילתלםז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2154יניבגרינברגז 1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2155תמרברגרנ2001ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2156חייםברגרז1965ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2157דניאלסמסוןז2000Unstoppable21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2158אוריאלסמסוןז1975Unstoppable21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2159אביברוביןז2004הרובינים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2160יואברוביןז2004הרובינים1.8 ק"מ ריצה תחרותית
2161יוסירוביןז1974הרובינים21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2162גיאשאולסקיז1977ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2163מנחםשפיגלז1968ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2164יונתןפרלמןז1990ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2165אביגדורבוקז1976מועדון ארוחת הבוקר21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2166שרוןכהןנ1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2167אלעדאלוןז1985ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2168שיריביבסנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2169יפיתביבסנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2170יוסףגרימברגז2002אלתרמנס קבוצת איילות10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2171דודגרימברגז1966רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2172אביחושןז1967חבר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2173אלוןעלואז1975דובדבן10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2174אברהםהמפלז1975ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2175ענבלשגבנ 1974רצי מודיעין5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2176גילתברנ1971Brennerun5 ק"מ ריצה תחרותית
2177אודיקראז1960רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2178רמילויז1976מודיעין10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2179יובלעסיסז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2180חנןמרקוביץ'ז 1970מעוז-טריאתלון לילדים ונוער10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2181רועידבירז1974ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2182דניאלפרלמןז1972רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2183מיהסינקלרנ2008ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2184טליהסינקלרנ2004ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2185אליאבסינקלרז2006ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2186אילנהסינקלרנ1976ללא מועדון1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2187עדיןסינקלרז2012Beverly Hills1.8 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים
2188הילהבן אליעזרנ1978elinoRun21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2189איריתסמסוןנ1976רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2190גיאדדשז1978מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2191אביבסוןז1976קבוצת הריצה של צהל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2192מיכלשטריתנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2193יוסףפישז1987רצי מודיעין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2194שישגבז 1971רצי מודיעין21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2195גיאספרז1970ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2196שמואלגולדווסרז1971SprinTeam21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2197עופרחדדז1968ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2198הדספסנטיןנ1983Gingerun5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2199יהונתןכביריז1996ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2200איילמלולז1978רצים ללא מוטיבציה21.1 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מודיעין
2201יצחקלמדןז1949הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
2202אליבוצרז1950רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2203מיכלפרפרינ1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2204טלקבסהנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer