מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס - ריל טיימינג

מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אילןצור שדיז1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2yosiattasז 1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3LilachShalevנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4הדיבר-מורז1979רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
5מנישחקז 1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
6נתןקוהז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7חנןקרמברגז1968ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
8אלוןביטוןז1977אחים לחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
9יוסיקרמרז1981אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
10גלבן דודז1987אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
11קוביממוז1980אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
12אריהסגלז1937ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13רןהראלז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14דנהנסנ1986רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
15סיווןקריבנ1973petach tikva21.1 ק"מ ריצה תחרותית
16תמרקריבנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
17קרןאצלאןנ1966Run with moshe21.1 ק"מ ריצה תחרותית
18גילויצמןז1978גאלווי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
19ניצןעזראנ 1985המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
20כוכבביטאוז1977רצי כוכב ביטאו10 ק"מ ריצה תחרותית
21אליפרנקוז1969Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
22חןברגרז1969Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
23ישראל מאירקפלינסקיז1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
24חנהקלמןנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25אבירםהדרז1965Zichron Ya'akov10 ק"מ ריצה תחרותית
26JAREEROMARYז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27יעקבשקדז1960רציי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
28ערבהנוימןנ1978רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
29איבןגורז1989קב הריצה של צהל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
30יאירגלאורז1959רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
31גורדוןבלוךז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32יוניבלאטז1992תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
33לואיאלגמאלז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
34אדירעקוז1976הכל בראש21.1 ק"מ ריצה תחרותית
35אוריירוןז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
36תמרהפרידמןנ2004איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
37אלואיזפרידמןנ1972איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
38דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners21.1 ק"מ ריצה תחרותית
39מזליעישנ1969רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
40טלפייגלז1984Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
41עידןטפרז2002אילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
42דניאלהלפריןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43חגיתנובונ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44רותיםנ1986מעוז טריאתלון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
45עומרידהאןז1981רצי קנטרי ג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
46אורקרטיסז1989ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
47אמירהייטנרז 1966דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
48AndreiBalitskiז1957Tikhvin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
49רונןהר נוףז1966רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
50סנדרהמוסקוביץנ1976ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
51מושיקוישריםז 1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
52אנהארונובנ 1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
53טליניבז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54רוניבירקנפלדז1951רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
55מיכאלהייקז1969הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
56אביגורדוןז1969רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
57אבישירוזןז 1973מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
58שירהכץנ2001איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
59תומרדגןנ2003אלטרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
60סלבהשורז1980E-sports21.1 ק"מ ריצה תחרותית
61יאירפרץז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
62מירינוהנ1963רצי המושבות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
63שפישינ1971רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
64איתמראלסטרז 1995Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
65דודוחסוןז1961רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
66GALINAROZINנ1970ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
67ELENAKOSOVנ1995ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
68עמיתלשםז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69מורחייטז1989Tel Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
70מירבסודאינ1973רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
71זהרפריהרז1969פרטי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
72אילניתזלצרנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73עדיגלבוענ 1995ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
74ענתשינ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75שירוזנטלז1962רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
76עופרקםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
77ינאירוטברטז1985Zen מאמנים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
78אליחיותז1977הרץ הבודד5 ק"מ ריצה תחרותית
79מתןרוטשטייןז1989קשר עין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
80שוקימןז1985Mevo Horon 31021.1 ק"מ ריצה תחרותית
81מיכאלוינברגז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
82יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
83טלשאוליז1998הרצים החופשיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
84דניאלפלזנשטייןז1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
85שישטרנגרז1988בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
86איסרעבד אלחיז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
87נועםכהןז1995קשר עין - עלה ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
88טאיסיהשניידרנ1997קשר עין - עלה ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
89מחמודחמודהז1992קשר עין - עלה ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
90אלוןשובז1976קשר עין - עלה ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
91קרןרגבנ1970Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
92שמוליקרגבז1969Igi's Running Club21.1 ק"מ ריצה תחרותית
93ירוןצוקרמןז1977M&m21.1 ק"מ ריצה תחרותית
94יעלקפלןנ1973Kfar-Saba10 ק"מ ריצה תחרותית
95ליעםאמיתיז2001איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
96דודמנדלוביץז1962O210 ק"מ ריצה תחרותית
97סוניהמנדלוביץנ1962אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
98דניחיז1969ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
99שלומימנורז1975אנדיור21.1 ק"מ ריצה תחרותית
100אלחנדרוקופקובז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
101רביעעבד אלחיז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102סולצבינ1975מוטי מזרחי5 ק"מ ריצה תחרותית
103שירהאליצורנ1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
104קונסטנטיןחוז'חמטובז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
105גיאקרניז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
106איציקבן שטריתז1969רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
107ענבלגולןנ1982Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
108נדבבן נוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
109רוחהטנצמןנ1968רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
110הראלצדוקז1976רצי תל אביב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
111שיפרינ1974Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
112אנהרגואןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
113דמיטריגולקוז1986ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
114ליאבשמעוןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
115רונןרגבז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
116איציקוינשטייןז1959Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
117ראובןנירןז1956בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
118מנילישעז1990ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
119דנהבסרגליקנ1983רצי קרית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
120גלהראלנ1988הגם2בי10 ק"מ ריצה תחרותית
121גליתלוי פרהומהנ1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
122ניראלוניז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
123בןנוימןז 1984רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
124ירוןהלויז1975Tel Aviv21.1 ק"מ ריצה תחרותית
125אבנרפנחסז1953ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
126שיררוזנברגנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
127יניבקוהוטז 1977ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
128יובלקפלינסקיז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
129טליהשדמינ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130דורוןאלוןנ2004M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
131טלאלוןז1975M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
132אורייואליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
133איתיגליקסרז2004איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
134רחלהחורשנ1967רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
135נוגהגינדלסקינ 1981אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
136גניתגריינ1982רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
137ריטהרוז'בץנ1992ORNA אימוני ריצה וכושר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
138לירוןרוז'בץז1997ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
139אביקורדובהז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
140גלתיכוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
141אביביתצבחוןנ1980רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
142אריקבאליןז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
143נויתפלרנ1985איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
144אבימרוםז1967אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
145אורירוזןז1970רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
146אדיתגוריטינ1969רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
147דורוןשניז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
148גלגוטליבז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
149רוןזיוז1971רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
150איתמרדניאליז1977איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
151ליאתירושלמינ1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
152עמוסויצמןז1944גאלוויי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
153דמיטריסנדרצקיז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
154גיאליליאןז1964orna21.1 ק"מ ריצה תחרותית
155שגיאזורבסקיז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
156חיים חובר ז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
157לקיה יאירז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
158איילשנקורז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
159אמירגיגיז1963שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
160מעיןאפסאיז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
161 חלאג'אלעדז1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
162רוברט קליין ז1957שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
163יוניאבייב ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
164 אמיראיל ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
165יהונתןניסימיאן ז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
166רבקהידגרנ1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
167ארטרויאלחנן ז1990שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
168אייל נחמני ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
169אלדר שניר ז1986ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
170שלומיאדרי ז1979ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
171נועםיעקבז1980ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
172אדוה שטינברג נ1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
173קובי שטרית ז1973ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
174הילהגנותנ1976ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
175חגינגאוקרז1983ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
176רונן חבר ז1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
177אליעפרוניז1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
178אלברטגלילובז1988ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
179מאירעמרז1967ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
180מיכאלאופמן ז1989ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
181אפלאוןז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
182רחמיםכהןז1971ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
183ארקדיגלמן ז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
184אליליג'יז1987ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
185אלירןבן סימוןז1986ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
186ברהןבלטהז1971ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
187אביחקשוריז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
188צביקהרחמיםז1963ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
189יוסישרתז1974ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
190מינלהטסמהז1974ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
191סעודחריסז1972ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
192אשרגרבובז1945ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
193משהבן סימוןז1969ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
194שמעוןאלבזז1957ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
195אלכסקוניחובז1978ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
196אייליןמולוגטהז1984ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
197מרהדסטהז1973ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
198אלישעשטיינברגז1946רוחמה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
199אהרוןגוטמןז1947רוחמה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
200דינהשרוןנ1971סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
201מישלקקוןז1964סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
202ישראלפרידמןז1964סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
203שרוןיעקובוביץז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
204קרןשמחוןנ1987סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
205שלומירוזנברגז1974סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
206שלמהאופנרז1963סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
207איילפלדמןז1965סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
208צבי גרסטלז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
209רעותשביטנ1981תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
210נירסיוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
211מיכלסלהנ1969ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
212גולןבן שושןז1971רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
213עדיסגלז1966זכרון יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
214עומרשמשיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
215שירןשמשיז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
216גילמולכוז1974רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
217נעםוינקלרז1971שוהם21.1 ק"מ ריצה תחרותית
218שיאבןנ1966רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
219מיריישמעאל ששוןנ1973רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
220יסמיןרזנ1973Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
221פלגאלימלךז1976kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
222דבנתנזוןז1961tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
223גלהראלנ1988גם וגם רצי גונן5 ק"מ ריצה תחרותית
224AntonSalnikovז1988רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
225מיריסיטוןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
226אריה איתםבלוךז2000אין10 ק"מ ריצה תחרותית
227אמירשמרז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
228ציוןכרמיז 1967רצי הנדיב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
229נוריתהורביץנ1979גל תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
230רויטלפרילינגנ1975רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
231תומרזהרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
232דןסדןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
233שלמהמלכהז1994עין קשר - ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
234liranatiasז1981רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
235אדיבהלאליז1982משטרה10 ק"מ ריצה תחרותית
236אוריקרנץז1958Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
237גבריאלעגןז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
238נירהרריז1979ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
239יגלסמיהז1982טריהארד10 ק"מ ריצה תחרותית
240אלכסיחלמסקיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
241בתאלדןנ 1982רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
242זרחיהדאבושז1973גם וגם רצי גונן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
243איריסשלאיןנ1970גם וגם רצי גונן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
244שמעוןשכטרז1965tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
245אלעדממןז1999אתלטי לידר ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
246טובהדיסטניקנ1959רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
247הרצלאפרמיאןז1968שייפארק10 ק"מ ריצה תחרותית
248עודדשמעוניז1961ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
249שרגאפרקשז1963ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
250שירליראובנינ1962ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
251מוטיכהןז1951ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
252עידושמשז1982ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
253אביפרחיז1983ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
254עידודרופיבסקיז1975ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
255ג'ריברלוביץז1969ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
256יעלשור מילניצקינ1973ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
257נפתליזילברז1959ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
258מיכאלגרינשטייןז1964ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
259שיהלפריןז1964ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
260מיטלוקניןנ1980ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
261גיאגלעדז1974ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
262טליגודוביץנ1986Mַ&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
263סטיבןרודריגזז 1999בני ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
264תומרהימןז 1999בני ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
265יהודהגבליז1944רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
266תמרשגבנ1979Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
267דניאביבז1974רצי קריית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
268יוגבדןז 1980רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
269מורןדןנ 1987רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
270שלמהפלרז1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
271תמרפלרנ1967רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
272יניבבר מימוןז1982אדידס ראנרס5 ק"מ ריצה תחרותית
273ברגילנ1990tsaff& go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
274חןפרץז1968רצי הנדיב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
275ליזהגליקמןנ1979פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
276סתיורוזנברגנ1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
277ישעיהורוזנברגז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
278אורלירוזנברגנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
279דוררייפרז1990goldman running club5 ק"מ ריצה תחרותית
280אליבן כליפאז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
281אילןShochatז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
282מוניקהלהבנ1977Taff@go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
283עומרסלומוןז1985Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
284אריאלשובינסקיז1962ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
285שימיקרןז1973Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
286שמואלקנרז1979רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
287יואבפרוכטמןז1967רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
288רועייבנאיז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
289שלוחזןז1970Tsff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
290אינסהקוצ'יקנ1978פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
291זוהרקוצ'יקנ2009פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
292איריסקוצ'יקנ2004פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
293יעלכהןנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
294דרורמגלז1972TriMax21.1 ק"מ ריצה תחרותית
295ודיםקוצ'יקז1978פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
296דןוינברגז1983Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
297שיגלטז1986משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
298רחליחומסקינ1967Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
299מיכלסיוןנ1981go run5 ק"מ ריצה תחרותית
300גלעדרוטשילדז1976go run5 ק"מ ריצה תחרותית
301אילבן חייםז1960רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
302לירוןבן צורז1977Tsaff&Go5 ק"מ ריצה תחרותית
303baruchdiklshpanז1950ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
304הדרגורדוןז1973Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
305מיגלעבאדיז1959רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
306אילוןארגובז1974Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
307גילכהןז1979Tsaff@go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
308יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
309יהונתןטברוןז1994Tsaff&go10 ק"מ ריצה תחרותית
310ניראשכנזיז1958Tsaff & Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
311אביבקוליןז 1972פייסרים צלם הבית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
312רןיונסז1975D-run10 ק"מ ריצה תחרותית
313michalhughesנ1965Beit Shemesh5 ק"מ ריצה תחרותית
314משהצבריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
315אוריסבןז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
316דורויינברגז1979adidas runners5 ק"מ ריצה תחרותית
317דבירליבוביץז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
318יורםשגיאז1969בזק ליגה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
319מוריסחרלמפז1981רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
320אוריאלאבקסיסז1970רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
321רנןשחוריז1968רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
322זאבגילקיסז1951Haifa10 ק"מ ריצה תחרותית
323טלאייבאזזוז 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
324מרבאמיר-כהןנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
325איילהזילברמןנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326עומרישמחיז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
327אילןלישעז1972רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
328אלכסנדרגרשיקובז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
329שבתאייוקלהז1979רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
330שגיאבלומנפלדז1985עצמאי10 ק"מ ריצה תחרותית
331ולדימירמרגוליןז1967משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
332שי-אריהסקופז1974משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
333בןצ'וקלרז1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
334יעקבזפראניז1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
335זוהרכובאניז1965משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
336ישראלפרנקז1965משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
337רותםלירןז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
338אילןאומרז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
339סיאףאבראהיםז1980משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
340אתיפורטל אדרינ1975משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
341אברהםחזןז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
342רזאזולאיז1985משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
343אילוןסאסיז1977משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
344מיכאלאפרימהז1976משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
345נחוםקניגז1975משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
346ענתסולמאנ1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
347דרורסגלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
348אליבראלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
349בן ציוןקצבז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
350יניבמויאלז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
351אופירוייסז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
352גרשוןברז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
353שמואלמשיז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
354אליעזרפורמגיוז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
355אזיקסימוןז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
356יוחאיאזולאיז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
357יריבאשכנזיז1969משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
358נתןפינרמןז1967משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
359יניבחןז1979משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
360מלךמיליחובז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
361איילתשמונ1989משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
362יקויהמלסהז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
363אלכסייסנדיקז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
364רומןיאקימובז1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
365סטניסלבמולדבנובז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
366יהודיתשוגרנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
367טקלויאייךנ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
368אנטוליפינחסובז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
369אסתיפינחסובנ1990משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
370גראכהןז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
371נוריאלשקוריז1987משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
372חייםנניקישווילז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
373רואיהרשקוביץז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
374שירקוזמהנ1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
375יוסףגוזלןז1950משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
376שמעוןחיוןז1964משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
377טליהפרסינ1961משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
378אביחימהצריז1983משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
379רוןחזןז1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
380דנהסולימרסקינ1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
381גורמאירז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
382גיליאוריאלנ1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
383אסףמרוםז1978משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
384שירליפרץנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
385איילסולומוןז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
386אדריהלוםז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
387עמוס.אחיוןז1971משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
388מזלאסטרחןנ1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
389יוסףבן הרושז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
390באריכווןז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
391זמנוגושהז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
392ולדיסלבפרישברגז1993משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
393יוריקזנפרובז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
394אלירןחייטובז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
395סולומוןאמבייז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
396יוליוולמןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
397עוזפתאיז1991משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
398שלומינחמניז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
399תאמרברכאתז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
400עליעאמרז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
401קוויןאוחנהז1992משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
402שקדסריז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
403יניבאחדותז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
404יאירעדיקהז1966משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
405מוריסחןז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
406אמנוןביביז1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
407דנהגרודנציק-גנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
408שריתמרקמןנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
409נאורביטוןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
410אופיראשכנזיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
411שחרשרביטז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
412אבישירובינשטייןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
413יוגבכנותז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
414אלעדזגוריז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
415נתןבשבקיןז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
416עמריאופירז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
417עמריאופירז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
418ברקצבריז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
419עוזיהדרז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
420איילדודז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
421מאיררוטמןז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
422אמירערדז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
423חייםגנוןז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
424אילןצבריז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
425נירהרשקוביץז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
426שמעוןפדידהז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
427אלעדכראדיז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
428לירוןדנוךז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
429שימזרחיז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
430ורדצברינ1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
431לימוראדמוןנ1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
432אורייונהז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
433יוסףקריץז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
434רונןעמרםז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
435חגיפנקרז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
436איילבן חמוז1966משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
437יצחקלויז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
438שאולוורמברנדז1967משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
439שירקמהנ1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
440סמנימולהז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
441אריהברנדז1963משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
442אברהםאשתהז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
443גייםמולאז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
444חייםבלומנפלדז1961מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
445ניבנגרז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
446לידורשטריתז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
447רוניחזוןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
448יניבפרישז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
449איתיאברהםז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
450גידישגבז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
451שרוןרחמיםז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
452רועיכשרז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
453רןשוביז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
454מאורבאריז1996מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
455יצחקנאורז1995מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
456לואינתיז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
457נירעמרניז1994מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
458זיוספירז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
459טליסארוניס דיגז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
460הרמן אלחנדרומרקביץז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
461לבקגןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
462הבטםמנגיסטונ1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
463אלכסנדרמילרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
464סימוןכייליקיאןז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
465טטיאנהשמידובנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
466גלעדצירולניקובז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
467ויטלימוחורבז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
468חוהקאסונ1996מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
469נויטלקרנ1995מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
470ויטליגרשנזוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
471שובלפלחנ1994מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
472שחרדנילובז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
473מתןבלאוז1993מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
474טלפרנסהנ1993מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
475ארקדישוסטרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
476בוריסגרינברגז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
477דניאל-דפיקובסקיז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
478דניאל-דפיקובסקיז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
479ליגעלםצגאיז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
480דמיטרילוינשטייןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
481זוהרכהןז1992מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
482גביישראילובז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
483אמילבריילובסקיז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
484איגורשסטפלובז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
485בןלויז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
486ספירנאבלנ1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
487ליןכלפהנ1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
488הודיהלויאנינ1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
489עלאאעאמרז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
490מורגולןז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
491יעקבהרושז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
492רפאלדדושז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
493טדסהזרוז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
494גלפרקשז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
495גיאטלז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
496אלעדנחוםז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
497ליאב נסיםשקדז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
498מאורששוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
499מאורששוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
500יוסףברכאלז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
501יקירתורגמןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
502שימריתחנונ1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
503שמעוןמוסקוביץז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
504יצחקשרביטז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
505איתימנגדיז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
506עמוסרנדז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
507חייםסיבוניז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
508שלומי-שכהןז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
509ליאורפראגיאןז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
510אליאלקריאףז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
511נוריתגלאינ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
512עומריאל גדירז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
513אופיראליהוז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
514לירוןתורגמןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
515שיבר ציוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
516ארזשלזינגרז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
517רותםשבירונ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
518נאורחמרהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
519יואבדניאלז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
520מירבישראלנ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
521שרוןלוי רייךז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
522גילאדריז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
523ויקטוראטיהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
524מעןגיעיהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
525יוסףבונןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
526אברהםאוחיוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
527מאורכהןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
528פיטרסאחוריז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
529ברקסטוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
530רועיגולןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
531מוריהסעדוןנ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
532אבישיפוירורקרז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
533אלירןבן דודז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
534נדבחמוז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
535מאורחנניהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
536יעלשרמןנ1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
537גלאסטבןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
538עידואבניאליז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
539דודפרנקוז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
540רז מכלוףפינטוז1992מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
541עידןיוספיז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
542גילימדמוןנ1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
543סהרבן דייןז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
544עאדלח'ליפהז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
545משהאדלרז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
546בןמימוןז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
547שאדיסיאגהז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
548שירןמנשה אמסטרנ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
549אמגדחרבז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
550צלילשפסהנ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
551אורהדז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
552אריאלקארוז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
553גיאתורגמןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
554סעררביבוז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
555שרוןמושלבז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
556מיכאלסיסוז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
557עמיחיאוחנהז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
558אבירםמיכאליז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
559אדירלויז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
560טליהסוסןנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
561חוסאםשרוףז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
562סערהירשז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
563משהקלינגרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
564לימורברוך אלנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
565יניבעמרםז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
566עומרגושןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
567אלוןלויןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
568צביבן יצחקז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
569פיטריעקובז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
570יוגבדנוךז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
571ישיבן עוזריז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
572נדברפופורטז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
573עלאאעאמרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
574אוהדרצוןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
575גלעדפרץז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
576ליאוראסוליןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
577דודבן סעדוןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
578אפרתאקלרנ1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
579רןמעיןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
580איהאבחדאדז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
581איתיבירןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
582רותםלוי-חדדז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
583חייםברז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
584שלמהסיטוןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
585אליאלבנאמוז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
586ארזברהוםז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
587שאולרולינגרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
588לילךעטייהנ1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
589יוסידקרז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
590גלעדקפולסקיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
591ערןשדהז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
592עיסאםאלקרינאויז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
593איילבן עזרז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
594עמיתחברז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
595זיווקשטייןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
596משהשחרז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
597נטליסוכרנ1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
598אסישרוןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
599אברהםבן דודז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
600אלעדזגוריז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
601נואףוהביז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
602רןדיסגניז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
603פנחסכהןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
604שמואלאשכנזיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
605יוסףאמסלםז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
606עודדסרוסיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
607רותםשיז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
608פרישטוסרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
609מורדמגידנהז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
610חןאמירז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
611איתמריאגרז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
612גליתאוזלבונ1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
613עומרלבניז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
614שניבן חמונ1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
615איילאלימלךז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
616אסףשייךז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
617יואבפישמןז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
618סלמאןעזיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
619יצחקאברהםז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
620אלעזררוזיליוז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
621אביעדבן-משהז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
622אלוןלוריאז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
623נחמיהעמרניז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
624אסףמרזוקז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
625נתנאלצבאגז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
626טלמליחז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
627מנשהמרודיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
628שרונהחלוצינ1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
629אליקופלרז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
630רויטלסויסה בראלנ1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
631דרורראובןז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
632נרטשבסוז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
633אוריפכרז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
634אבישיטורגמןז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
635יואבכהןז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
636ברקדינבורטז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
637יונתןאמסלםז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
638נועםבן משהז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
639יניבהרפזז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
640שיסממהז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
641אלוןשורץז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
642רועיזינגרז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
643ואפיסעדז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
644עידןירוןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
645אליהומלולז1975מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
646ציוןג'אןז1974מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
647מופידמושלבז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
648מרואןאלקרינאויז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
649עופראפרתז1973מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
650אריהשצברגז1972מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
651אלדדאדרעיז1972מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
652יחיאלבוהדנהז1971מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
653ערןכהןז1971מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
654שלמהטרייטלז1974מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
655אוריאליצחקיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
656יצחקבן שעיהז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
657ירוןבן צביז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
658ארזברנדסז1973מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
659רםיקירז1969מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
660שפיקאלגלאויז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
661נעםגרינברגז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
662אורישראליז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
663אוהדרייביז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
664עומרכרמיז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
665איילנגתיז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
666אסףצוולקרז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
667גדעוןניומן סוליז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
668מאוראלמהז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
669דניאלגלז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
670דניאלמגןז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
671לירזהרשקוז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
672אלהקמנקרנ1983רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
673לבנתקיזנרנ1976רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
674איתןגרידישז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
675רוןליקבורניקז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
676זיוחיימוביץז1989פשוט לרוץ21.1 ק"מ ריצה תחרותית
677יאירשבתאיז1952מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
678מושיקגולדשטייןז1964ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
679גורמיינצרז1973אין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
680גליתעמית עזרנ1978רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
681תובלטפירוז2001רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
682נינהטפירונ1973רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
683מוסיקפרחיהז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
684ברכהפורתנ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
685יוסיאלמוזנינוז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
686אורןלשםז1972רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
687אשראביטןז1979הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
688יעלבאראזנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
689דניאלבאראזז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
690זוהרמלמדנ1986רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
691אילןתנאז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
692הראלאלרהנדז1985רצי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
693יאיריצחקיז1995נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
694מעייןבן-שושןנ2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
695חנה כהןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
696הילהדנאונ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
697הילאיבנאינ2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
698אורבעל צדקהנ1993נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
699אנדרייברברובז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
700אופירבן דודז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
701תמירבן דודז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
702נתנאלאהרוןז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
703אגםמנחםז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
704אריאלאהרוןז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
705יצחקמנשרובז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
706נועה סבגנ2018נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
707הדראבקסיסנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
708אודליהגולדברגנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
709עדיששהנ2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
710הודיהקציןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
711אסתיתורגמןנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
712הודיהלוי נ2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
713ישראלחיותז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
714אוריהדואנינ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
715אופקאלמוז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
716מורגןעשורז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
717כפירסנקרז2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
718הדרפלדהייםנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
719יעקבטויטוז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
720אורפזסנקרז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
721נויגוטליבנ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
722עדייונגרייסנ2018נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
723איילימשהנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
724שליובנאינ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
725הודיהאלוןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
726טלאורמרקשטייןנ2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
727אלינורבידגיליןנ2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
728נועםאנסבכרנ2000נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
729רותםקוזניצקינ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
730עדיאללויזדהז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
731גביהרצוגז2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
732אבטמומלסהז2000נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
733אליהשהםז1997נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
734מוריהוטורינ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
735ליאורהמגידישנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
736שמעוןמינץז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
737הראללגרסטיז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
738טגןגדמוז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
739שירהגאליסנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
740דניאלהנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
741אפרתפלמןנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
742ליליאןצנוברנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
743אבישגפלמןנ2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
744עילאיכהןז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
745אברהםחגוליז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
746אושראולה אולהז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
747יצחקטויטוז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
748שמואלסיידוןז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
749יריןכהןז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
750יוגברמזקרז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
751הודיהנוקריאןנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
752מורןבן דודנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
753מיתרחטמוףז2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
754נהרמנחםז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
755עדישרלונ2008נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
756רותשרלונ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
757שמעוןחיותז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
758נופרנהרינ2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
759בת שבעאלימלךנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
760שנאלצ'אקולנ2008נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
761לילךקומינרנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
762מעייןשרלונ2010נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
763אלימלךחגוליז2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
764ליאלצ'אקולנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
765יחיעםשרלוז1979נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
766אמירקעטביז1990נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
767קאסהקאסיינ2000נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
768היימרוגטהוןז2005נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
769אושראואקניןז2001נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
770הבטהקסאייז2001נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
771ליאורמשהז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
772חנה ורקרנ1999נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
773טלאורמנחםז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
774דודאלחררז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
775יקירגדמוז2000נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
776חננאלבר טובז1990נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
777איתןשרלוז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
778פריאלעזאנינ2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
779אברהםסודיז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
780מאיהקאסיינ2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
781איתימשהז2004נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
782ליאלכהןז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
783אלוןמזרחיז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
784אפרתגיאתנ1977רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
785נעםמרקוביץז1973משרד המשפטים -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
786הרווהאטליז1969סוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
787גבריאלטסקרז1968רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
788הדסכהןנ1975רצי השדות נגבה5 ק"מ ריצה תחרותית
789רוניתרוזןנ1975רצי השדות נגבה5 ק"מ ריצה תחרותית
790מיהמורנ1975רצות ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
791סיוןקומינרז1977רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
792עלמהווליןנ2003רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
793אורהגנטקנ1967רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
794יעלווליןנ2005רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
795רותווליןנ1973רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
796שנירעדקיז1977חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
797ליאורפרץז1983חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
798אסףעגורז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
799ראובןאקרישז1969חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
800איתןרינדנאוז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
801יפתחעגורז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
802ירוןלשםז1966חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
803יוסיקבליז1963חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
804אלכסליברמןז1964חברת חשמל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
805ניראנדלמןז1975NRspirit5 ק"מ ריצה תחרותית
806יובלפיינרז1983סאפ ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
807ניצןשחורז1972רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
808הדרבלונסקינ1983רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
809איציקשעבןז 1988E-team21.1 ק"מ ריצה תחרותית
810גלמיינצרז1982איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
811עינתלוינ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
812אוריתקופלביץנ 1981E-team21.1 ק"מ ריצה תחרותית
813שרוןנתנזוןנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
814הדסחסוןנ1969תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
815RomanKolupaevז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
816איילטרםז1978רצים לאופק21.1 ק"מ ריצה תחרותית
817עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה תחרותית
818גליכרמוןנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
819יואבבורשטייןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
820אסתיגרינבאום-גוטרמןנ1968עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
821רוןגוטרמןז1966עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
822רינהברוטרנ1979רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
823אליעציוןז1965רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
824עמינבוןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
825שירליקדושנ1988רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
826יותםמור מילמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
827טלרותםנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
828נועהליקבורניקנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
829עידןשורז 1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
830אלכסבוקאינ1974רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
831נתיבוקאיז1972רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
832ליאתסוקולובנ1976ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
833עופרצדיקז1962רצי מקווה ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
834אופירזילברמןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
835שושןסוריהנ1970רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
836ליאתכרמלינ1969רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
837מאיכרמלינ2005רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
838YuvalEl-Hananyז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
839דוריתסדןנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
840יגאלפריאלז1956רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
841גלבן דייןנ1973רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
842רוניתפריאלנ1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
843חייםחכםז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
844גדעוןתירושז1981Kfar Bin Nun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
845יובלברנ2005אתגרית עוטף עזה5 ק"מ ריצה תחרותית
846רויתברנ1975רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
847איתירזז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
848רוניסטולרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
849יחיאלמצקיןז1951ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
850רפאלהרשטייןז1970רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
851נטעגוברנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
852היליתאדלרנ1980מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
853דניגלזרז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
854טלבר זאבז1975רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
855דורוןדקלז1985Kfar Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
856אביחישובלז1974magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
857עינתשובלנ1974magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
858רועיגרנטז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
859LiorBattatז1984כפר סבא21.1 ק"מ ריצה תחרותית
860שלוםעובדיהז1973רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
861עדינהגולדרנ1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
862MosheWeizmanז1974GAL TICHON10 ק"מ ריצה תחרותית
863שליסימן טובנ1981"רצי קריית השרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
864שיסימן טובז1972"רצי קריית השרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
865רפישטרסברגז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
866סערדהןז1978רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
867גלעדסוקולוברז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
868איריססמירנובנ1975רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
869אוריסמירנובנ2001רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
870דניאללויןז1982הרצים הנרגנים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
871יצחקברוךז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
872גביסוריהז1963דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
873יהודהיאלוז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
874יוסישביטז1975sport water10 ק"מ ריצה תחרותית
875דבגסנרז1956ראש העין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
876שלומיבליסיאנוז1979בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
877ליזהגולןנ1973גל תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
878שייהלז1963ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
879ליהויסנ2004רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
880רעותאבן טוב ויסנ1974רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
881ענתאילוןנ1987מישהו לרוץ איתו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
882הילהאדמוןנ2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
883זמיפיינרז1957רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
884גדמונטלז2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
885ג'יימסמונטלז1963רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
886סעררחמיםז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
887יזהרבר-גדז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
888סליגבנ1957גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
889חייםגבז1955גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
890דנהגלעדנ1985NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
891ליאוראלמוגז1981XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
892דןשרמןז1975רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
893משהאנשלז1973General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
894איתיטריסטרז1977General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
895יותםרוךז1970General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
896נחוםפלדוןז1964General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
897אליהמירובז1981General Motors5 ק"מ ריצה תחרותית
898צחיכהןז1973רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
899גלעדשטרסברגז1970רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
900דרוראופירז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
901שלמהשחףז1967רצי אליצור21.1 ק"מ ריצה תחרותית
902אמירנויבוארז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
903סיוןגורז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
904חןבר נתןז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
905רויטלמיכאלינ1972ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
906ענת פלגנ1977ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
907שניפישרנ1971ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
908ליאתבן חייםנ1963ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
909מאיהשני קדושנ1974קדוש-פרו10 ק"מ ריצה תחרותית
910גילשדהז1971רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
911גלעדרוטז1981רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
912גלרג'ואןז1983רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
913אביקובסיז1953רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
914אריאלמינקוביץז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
915הדסיונסנ1978רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
916עידוטוויגז1974רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
917פולינהגובזמן-קריבנ1981רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
918צחיבן ארציז1978רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
919יהודהאבוקסיסז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
920רעותלזרוביץנ1979רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
921אורליויניק כספינ1971רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
922עדנהאלטר דמבונ1966רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
923חגינבוןז1973מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
924אמירדקלז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
925אוריתכהנאנ1973אבי קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
926תומרבן חמוז1973brennerun10 ק"מ ריצה תחרותית
927אברהםשנירז1955תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
928אברהםשגבז1964תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
929אילןספראיז1976תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
930מישאלמישאלז1972תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
931ערןיעריז1975תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
932אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
933גלעדאדלשטייןז1976תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
934נירלאלזרז1978ליגה-תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
935אליטימורז1953ליגה-תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
936שמישטרנפלדז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
937מוריסמאיירז1958תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
938שלמהלבבז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
939אורןכהןז1983תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
940מוריסבן ואלידז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
941שמעוןאמסלםז1977תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
942אילןשעשועז1964ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
943משהשלינקהז1967ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
944יונתןשוורץ ז1982ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
945ישירינת ז1970ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
946דודקריכליז1951ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
947אריהקינןז1956ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
948אוריפלציקז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
949ישינבוז1986ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
950עמרמרגליתז1983ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
951צחילביאז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
952ילנהטרוסמןנ1971ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
953בניההוזז1980ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
954אוריבן משהז1968ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
955יניברוסמןז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
956משהרוןז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
957נועםרדלרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
958יפעתגורןנ1961רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
959מוטיגורןז1958רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
960גליתלנדנרנ1972Sprinteam21.1 ק"מ ריצה תחרותית
961גדיקירשנבאוםז2003Tel Mond5 ק"מ ריצה תחרותית
962יובלפורתז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
963שרון והדרקירשנבאוםז1970Tel Mond10 ק"מ ריצה תחרותית
964אילןעמיתז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
965ברק שלמהבינדרז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
966נמרודלוטםז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
967עדיגלבוע גינזבורגנ1975בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
968אבירםיובלז1980בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
969אוריתקוריאלנ1966טים מצמן פרדס חנה10 ק"מ ריצה תחרותית
970סיוןגרינברגנ1981בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
971שרוןשפירנ1970רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
972ערןזלרז1971משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
973שירליבוקריסנ1976DoRun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
974יפתחפרדהז 1979בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
975ליאורההלרנ1982runld10 ק"מ ריצה תחרותית
976יובלסויברטז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
977אלברטובלנקז1972רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
978נתימזרחיז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
979דודכהןז1972לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
980טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
981בשמתמיודובניקנ1986בנק לאומי - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
982רוניתהרפזנ1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
983יואלמורהז1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
984עמירגילתז1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
985שירהתםנ1981ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
986דודבלוךז1979ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
987עזראגרינבאוםז1964ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
988איתישפקז1979ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
989יהונתןשפירז1983ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
990תמרשלסקינ1969ליגה - רצי רפאל \ טימשגב10 ק"מ ריצה תחרותית
991מינומתיתיהז1982ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
992דודמרקוסז1965ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
993גבילוטבקז1946ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
994לירןכץ ז1981ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
995עוזיחיים הכהןז1978ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
996דניסוושבניקובז1990ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
997טלהראלז1988ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
998נתןבלכמןז1986ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
999סמואלאלמוז1980ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1000שחרמיליסז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1001שירהצדיקובנ1983מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
1002צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1003שימנדל-לוברניצקיז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1004נעםכהןז1984ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1005אליפיינמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1006יפעתרזנ1971רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
1007דודירפאלז1980לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1008שלוםפוקסז1960הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
1009AYAAMIRנ1969לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1010קרןזגורינ1974מצמן10 ק"מ ריצה תחרותית
1011ניצהליפשיץנ1956רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1012נופרכהןנ1985ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1013סיגלנטרנינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1014ליהישפיראנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1015מיכלשפיראנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1016עומרסגלז1982משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
1017עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
1018רעיהקוטליארבסקינ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1019ענרערמוןז1972Team Ultra10 ק"מ ריצה תחרותית
1020נתןביטאוז1981המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1021רותי קירונ1980המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1022אמירזלצברגז1979המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1023עמריהאוזמןז1980רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1024סיוןהאוזמןנ1982רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1025תמרמגנזינ1974דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1026רפימגנזינ1971דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1027ענתמגנזינ1970דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1028אופירפריז1975טרי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1029שליויילנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1030איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1031רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1032גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1033נתיגלבועז1957ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1034יקירחוכימהז1981ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1035JamesAbrahamז1973רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1036אורןחלופוביץז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1037שגיאמזורז1971בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1038אבינעםסגל אלעדז1976משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1039SimmyCohenנ1981טריהארד10 ק"מ ריצה תחרותית
1040ארז קפיציבן-ארויהז1979משרד המשפטים - הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1041יאירמנשהז1971משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
1042חייםפארז1955איזי ספיד21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1043עמנואלורססז1971מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1044עמיתנטףז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1045רמיאברמוביץז1959אוניברסיטת תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
1046שלומיפילוסוףז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1047שרוןקורילובסקיז2002בני הרצליה אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
1048מיכאליוןז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1049זליגדרטשנסקיז1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1050טלקרסיקז1975רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1051מרדכירפאליז 1956ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1052רונןטלז1975פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1053איתיברדהז1979ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1054שלוםבנימיןז1964רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
1055הדרורדינ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1056אוריפלסז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1057מאירדרמוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1058שירליכהןנ1975סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1059ליאת אלוסנ1965סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1060אלגאליאילןז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1061איריסהאוזרנ1970סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1062דרורגרשוןז1977סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1063איתןיעקביז1959דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1064ליאורהגולדברגנ1958NRspirit10 ק"מ ריצה תחרותית
1065רחלייהב ארליכמןנ1974בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1066עינתיחיאלנ1975בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1067לילךפורת שריוןנ1972בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1068אביפרץז1969בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1069יוג'ןגינזבורגז1978בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1070איתמראבניז1977בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1071ארזסליז1979בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1072עאסםשמאז1985run run5 ק"מ ריצה תחרותית
1073אדוהמנוסנ 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1074יערהמנוסנ 1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1075אסנתמנוסנ 1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1076הדררייכמןנ1980NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1077מעוזרבינאז 1985רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1078אלעדאביטןז1989רצי קריית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1079ורדחסקלנ1972ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1080ברקסלטיז1978ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1081הראללויטז1986ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1082חייםקץז1953ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1083אשרלויז1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1084אילןחדוותז1971ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1085רביבלויז1977ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1086דנהברנ1981ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1087רועיקצירז1980ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1088נתיברוטברטז1983ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1089אשר לויז1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1090אשרבר-טלז1954ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1091יעללאורנ1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1092טינהפסחנ1949מועדון רצי תל אביב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1093אילתמארטינוטינ1965דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1094דודארבלז 1970דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1095איתילנדהז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1096מריםבנקנ1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1097איתןדןז 1951רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1098אביבסוציאנוז1986בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1099ג'ניצ'רנובנ1975run like nili21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1100אריקדימוז1967Crosbie Crew21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1101עפריחיאליז1968רצי כוכב ביטאו10 ק"מ ריצה תחרותית
1102מריםגרון-טהרנ1977רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1103זיוהטובולנ1977Modihin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1104טליגוטליבנ1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1105שירליכהןנ1972תחת10 ק"מ ריצה תחרותית
1106דודניצןז1955רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1107טלשדהז1957רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
1108אורלישדהנ1957רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
1109איריתרביבנ 1970דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1110גילידגנינ1974רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1111לירוןמנטלנ 1992ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
1112ראובןמועלםז1961מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1113שמואליקוביז1962מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1114דורוןפולקז1981מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1115רןאריכאז1973מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1116שימיכהןז1973מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1117צילהאדרנ 1953דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1118אסתרסבגנ1983דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1119נדבארדז1978M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1120יפעתאופשטייןנ1970ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
1121נועםלויז2003איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
1122אליהויןז1976גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
1123מנחםאילןז1960רצי אלעל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1124אילןרפפורטז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1125שריתרפפורטנ1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1126שחריגרז1972דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1127משהעוזיאלז 1977דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1128יגאלשרםז1960ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1129איילאסנהייםז1968Run Like Nili21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1130חייםלדרמןז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1131ניריתאלסרנ1971orna10 ק"מ ריצה תחרותית
1132שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1133שיראלפישמןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1134אתיאילןנ1960רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1135רוםשמואלינ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1136גילשמואליז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1137ניליגוילי שמואלינ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1138גולןקוביז1962בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1139פלפלשוקיז1964בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1140יניבשמחיז1975בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1141גיאהדסז1972בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1142שלומי ירמיהוז1969בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1143מרדכיכהןז1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1144משהענתביז1968בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1145נירנרציזז1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1146אביחנינהז1965בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1147דב ברונשטייןז1964בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1148סטיבזאבוז1958רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1149אסתרגמילנ1960Orna אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1150עינתרוזנבאוםנ1963אתגרית עוטף עזה10 ק"מ ריצה תחרותית
1151יניבשמשז1977רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1152מיכלגונדרמןנ1980רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1153אבילביאדז1980רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1154מנחםפישז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1155יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
1156אולגהוולבץ'נ1976Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
1157ירוןשחםז 1983tri4all21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1158שחרלויז2001ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1159אלכסמייטיסז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1160דנהכהןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1161MartinHojgaardז1975Denmark21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1162טלענברנ1978קדרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1163ארןבר-פלדנ1991קדרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1164גיאלרנרז1970רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1165אוסקרפרישרז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1166שירכהןנ2002פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
1167ליבישניידרנ1986רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1168חזיאברסז1981מתגלגלים עם נטאשה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1169נדבאיטןז1970דרך הכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
1170צורתמירז1968דרך הכושר משה אילון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1171יוסףאלוקז1987NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1172אורןיהושעז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1173דודואילתז1970דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1174אורליזיידפונדןנ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1175נירזיידפונדןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1176דניאלאפפלבאוםז1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1177ירוןגרזיז1971איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1178דניאלדדוןז1972מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1179יניבברוךז1972איתנים10 ק"מ ריצה תחרותית
1180ליאורפלטז1975מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1181אווהענבר שדהנ1970ReeRun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1182ינאיאנקריז1976רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1183נמרודרברז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1184קורןרברז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1185רוםרברז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1186אתירברנ1973רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1187נחוםבילוסטוצקיז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1188JeffPaulז1964איילות M&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1189דיאנהעידונ1973איילות M&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1190עדינהאשנ1955רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1191דניאלבר אוןז1957אבן יהודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1192אמירבלזרז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1193רומיויינרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1194עמיראנוקובז 1955רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1195אסףכהנאז 1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1196רןברז 1978רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1197בנימלניצקיז 1958רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1198שלוםאוסקרז 1951רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1199נגוסהמולוז 1978רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1200אליעדחמוז 1977רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1201אמירלבביז 1990רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1202אלוניתברנ1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1203דורוןויטנרז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1204מירינורימברגנ1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1205דפנהמלאךנ1968רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1206יניבפסקלז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1207בועזמעוןז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1208מירימעוןנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1209עינבבניןנ1980יש לי כנפיים10 ק"מ ריצה תחרותית
1210מירבעסיס-יפרחנ1977ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1211איהנוימןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1212אלכסדוביןז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1213יאירפרישרז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1214נועהגבענ1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1215אורלילבנוןנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1216צביקהרזניקז1964רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1217יפתחשפרירז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1218יהודהבשז 1965מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1219ערןרוזמןז 1967דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1220יעלחסידנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1221מיכלקאהןנ1962דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1222ד"ר ארזברנבויםז1964דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1223גילשחםז1957דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1224יוסימתתיהוז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1225דנהולדמןנ1977רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1226טרקאיוונדיהז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1227אילןאבידןז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1228עופרגליצקיז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1229נירנתיבז1969ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1230עידןארנשטייןז1977ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1231דוקטורביטאוז1977ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1232רוניתלוינ1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1233יונימינגובז1982ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1234רותםצ'ונהז1991ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1235אורון דהןז1981ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1236חגיתפריגרנ1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1237קוביפריגרז1965ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1238יוסייוסףז1982ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1239גיאכץז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1240אמירמגירהז1968ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1241אליעזרמשה חי ז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1242רוןגור-אלז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1243אסףשוקרוןז1979ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1244לאהזדובהנ1983ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1245רוזיליויאירז1981ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1246איציקלנגז1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1247יניבצוייגז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1248ביטוןאופירז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1249קוביאזולאיז1967ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1250איציקאזראןז1967ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1251גיאפיינברגז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1252דרורסגלז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1253אבינועםאליהז1971ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1254איציקלנגז1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1255ליאורממןז1979ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1256אולגהדדוןנ1968ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1257יואבוליניץז1963ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1258אבידקלז1970ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1259אריאדלרז1966ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1260איתןגורודצקיז1970ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1261יונתןזכריהז1980ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1262shaiaharoniז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1263רןענברז1976ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1264עמירבן גורז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1265איילקוטליצקיז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1266מורןשגיאנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1267חייםעסיסז1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1268גוגיקופיטז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1269רמילב אריז1958אורנית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1270אלונהקוטקנ1964רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1271הילהגלמןנ1979ניר דוד21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1272עדישלמהנ1984רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1273דורוןדוריז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1274שלומיפסקלז1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1275איתילשץז1976רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1276מוטינחוםז 1966מרתא לייט21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1277מיקהוידרנ1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1278דודקולבז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1279שרוןפשוטנ1967TriMax21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1280דרורפשוטז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1281שיציוניז1968R.S.R21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1282קרןרביבונ1982ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1283גדעוןאידהז1968רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1284אורלישזירינ1971רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1285מיהלוינ1975רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1286רפאלעמרז1982דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1287יותםאדמוןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1288דוידעם שלוםז1972גם וגם - רצי גונן10 ק"מ ריצה תחרותית
1289גדיגילאוןז1958Move!21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1290גיאאשלז1969תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
1291מורןזרחיהנ1976מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1292דביר נתנאלזרחיהז2005מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1293אורןסנדרוסיז1970Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1294אביאלבלנסיז1966רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1295אביגורז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1296רןגולדשטייןז1972דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1297פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1298אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1299ז'אנהסנדיקנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1300סיגלנוי קריספלנ1967לרוץ עם הלב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1301אורידיסטניקז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1302ליאוררווחז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1303רונןצאיגז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1304יהודיתעבודינ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1305יונתןוורקנךז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1306מייקמוסטז 1948רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1307MorrisTadmorז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1308AdiTadmorנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1309שיריליבנהנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1310דודימסיקהז1987START21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1311עמוסיגרז1957אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1312עינתיגרנ1968אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1313לביאאפלז 1956Ramt-Aviv TEL-AVIV5 ק"מ ריצה תחרותית
1314איתןשמידטז1955רי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1315טוםקדישזון ינאיז1991תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
1316אליבוצרז1950רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1317שיקרנצלרז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1318אריהגורןז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1319הילהעבודינ1992ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
1320אורןאיזמירליז1972תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
1321רונןצאיגז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1322מריוסטרקז1967רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1323עמירתמריז1975דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1324ניצןמןז1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1325משהכהןז1976פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1326יהונתןגינתז1972Haifa10 ק"מ ריצה תחרותית
1327אסףברגרז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1328דורוןאוזןז1975רחובות5 ק"מ ריצה תחרותית
1329רחלרביבונ1972ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1330פלגשפירז1969אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1331רותלניאדונ1969רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1332שגיאלניאדוז2002רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1333רוןלניאדוז1995רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1334דרורלניאדוז1967רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1335יעלאשכנזינ1974doron do fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1336בנירוזנרז1973ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1337ליאתרוזנרנ1976ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1338ירוןסיניז1975ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
printer