מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס - ריל טיימינג

מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אילןצור שדיז1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
2yosiattasז 1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3LilachShalevנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4הדיבר-מורז1979רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
5מנישחקז 1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
6נתןקוהז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
7חנןקרמברגז1968ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
8אלוןביטוןז1977אחים לחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
9יוסיקרמרז1981אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
10גלבן דודז1987אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
11קוביממוז1980אחים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
12אריהסגלז1937ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13רןהראלז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14דנהנסנ1986רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
15סיווןקריבנ1973petach tikva21.1 ק"מ ריצה תחרותית
16תמרקריבנ1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
17קרןאצלאןנ1966Run with moshe21.1 ק"מ ריצה תחרותית
18גילויצמןז1978גאלווי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
19ניצןעזראנ 1985המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
20כוכבביטאוז1977רצי כוכב ביטאו10 ק"מ ריצה תחרותית
21אליפרנקוז1969Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
22חןברגרז1969Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
23ישראל מאירקפלינסקיז1994ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
24חנהקלמןנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25אבירםהדרז1965Zichron Ya'akov10 ק"מ ריצה תחרותית
26JAREEROMARYז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
27יעקבשקדז1960רציי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
28ערבהנוימןנ1978רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
29איבןגורז1989קב הריצה של צהל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
30יאירגלאורז1959רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
31גורדוןבלוךז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32יוניבלאטז1992תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
33לואיאלגמאלז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
34אדירעקוז1976הכל בראש21.1 ק"מ ריצה תחרותית
35אוריירוןז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
36תמרהפרידמןנ2004איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
37אלואיזפרידמןנ1972איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
38דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners21.1 ק"מ ריצה תחרותית
39מזליעישנ1969רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
40טלפייגלז1984Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
41עידןטפרז2002אילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
42דניאלהלפריןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43חגיתנובונ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44רותיםנ1986מעוז טריאתלון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
45עומרידהאןז1981רצי קנטרי ג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
46אורקרטיסז1989ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
47אמירהייטנרז 1966דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
48AndreiBalitskiז1957Tikhvin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
49רונןהר נוףז1966רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
50סנדרהמוסקוביץנ1976ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
51מושיקוישריםז 1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
52אנהארונובנ 1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
53טליניבז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54רוניבירקנפלדז1951רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
55מיכאלהייקז1969הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
56אביגורדוןז1969רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
57אבישירוזןז 1973מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
58שירהכץנ2001איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
59תומרדגןנ2003אלטרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
60סלבהשורז1980E-sports21.1 ק"מ ריצה תחרותית
61יאירפרץז1987ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
62מירינוהנ1963רצי המושבות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
63שפישינ1971רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
64איתמראלסטרז 1995Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
65דודוחסוןז1961רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
66GALINAROZINנ1970ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
67ELENAKOSOVנ1995ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
68עמיתלשםז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69מורחייטז1989Tel Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
70מירבסודאינ1973רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
71זהרפריהרז1969פרטי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
72אילניתזלצרנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73עדיגלבוענ 1995ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
74ענתשינ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75שירוזנטלז1962רצים עכשיו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
76דניאלברכהז1976תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
77עופרקםז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
78ינאירוטברטז1985Zen מאמנים לחיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
79אליחיותז1977הרץ הבודד5 ק"מ ריצה תחרותית
80מתןרוטשטייןז1989קשר עין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
81שוקימןז1985Mevo Horon 31021.1 ק"מ ריצה תחרותית
82מיכאלוינברגז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
83יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
84טלשאוליז1998הרצים החופשיים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
85דניאלפלזנשטייןז1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
86שישטרנגרז1988בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
87איסרעבד אלחיז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
88נועםכהןז1995קשר עין - עלה ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
89טאיסיהשניידרנ1997קשר עין - עלה ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
90מחמודחמודהז1992קשר עין - עלה ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
91אלוןשובז1976קשר עין - עלה ירושלים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
92קרןרגבנ1970Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
93שמוליקרגבז1969Igi's Running Club21.1 ק"מ ריצה תחרותית
94ירוןצוקרמןז1977M&m21.1 ק"מ ריצה תחרותית
95יעלקפלןנ1973Kfar-Saba10 ק"מ ריצה תחרותית
96ליעםאמיתיז2001איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
97דודמנדלוביץז1962O210 ק"מ ריצה תחרותית
98סוניהמנדלוביץנ1962אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
99דניחיז1969ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
100שלומימנורז1975אנדיור21.1 ק"מ ריצה תחרותית
101אלחנדרוקופקובז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
102רביעעבד אלחיז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
103סולצבינ1975מוטי מזרחי5 ק"מ ריצה תחרותית
104שירהאליצורנ1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
105קונסטנטיןחוז'חמטובז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
106גיאקרניז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
107איציקבן שטריתז1969רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
108ענבלגולןנ1982Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
109נדבבן נוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
110רוחהטנצמןנ1968רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
111הראלצדוקז1976רצי תל אביב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
112שיפרינ1974Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
113אנהרגואןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
114דמיטריגולקוז1986ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
115ליאבשמעוןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
116רונןרגבז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
117איציקוינשטייןז1959Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
118ראובןנירןז1956בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
119מנילישעז1990ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
120דנהבסרגליקנ1983רצי קרית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
121יעלגרוסנ1977תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
122גלהראלנ1988הגם2בי10 ק"מ ריצה תחרותית
123גליתלוי פרהומהנ1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
124ניראלוניז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125בןנוימןז 1984רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
126ירוןהלויז1975Tel Aviv21.1 ק"מ ריצה תחרותית
127אבנרפנחסז1953ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
128שיררוזנברגנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
129יניבקוהוטז 1977ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
130יובלקפלינסקיז1966ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
131טליהשדמינ1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
132דורוןאלוןנ2004M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
133טלאלוןז1975M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
134אורייואליז1970ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
135איתיגליקסרז2004איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
136רחלהחורשנ1967רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
137נוגהגינדלסקינ 1981אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
138גניתגריינ1982רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
139ריטהרוז'בץנ1992ORNA אימוני ריצה וכושר21.1 ק"מ ריצה תחרותית
140לירוןרוז'בץז1997ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
141אביקורדובהז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142גלתיכוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
143אביביתצבחוןנ1980רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
144אריקבאליןז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
145נויתפלרנ1985איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
146אבימרוםז1967אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
147אורירוזןז1970רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
148אדיתגוריטינ1969רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
149דורוןשניז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
150גלגוטליבז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
151רוןזיוז1971רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
152איתמרדניאליז1977איילות אלתרמנס21.1 ק"מ ריצה תחרותית
153ליאתירושלמינ1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
154עמוסויצמןז1944גאלוויי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
155דמיטריסנדרצקיז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
156גיאליליאןז1964orna21.1 ק"מ ריצה תחרותית
157שגיאזורבסקיז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
158חיים חובר ז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
159לקיה יאירז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
160איילשנקורז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
161אמירגיגיז1963שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
162מעיןאפסאיז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
163 חלאג'אלעדז1982שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
164רוברט קליין ז1957שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
165יוניאבייב ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
166 אמיראיל ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
167יהונתןניסימיאן ז1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
168רבקהידגרנ1984שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
169ארטרויאלחנן ז1990שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
170אייל נחמני ז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
171אלדר שניר ז1986ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
172שלומיאדרי ז1979ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
173נועםיעקבז1980ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
174אדוה שטינברג נ1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
175קובי שטרית ז1973ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
176הילהגנותנ1976ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
177חגינגאוקרז1983ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
178רונן חבר ז1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
179אליעפרוניז1970ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
180אלברטגלילובז1988ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
181מאירעמרז1967ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
182מיכאלאופמן ז1989ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
183אפלאוןז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
184רחמיםכהןז1971ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
185ארקדיגלמן ז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
186אליליג'יז1987ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
187אלירןבן סימוןז1986ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
188ברהןבלטהז1971ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
189אביחקשוריז1977ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
190צביקהרחמיםז1963ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
191יוסישרתז1974ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
192מינלהטסמהז1974ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
193סעודחריסז1972ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
194אשרגרבובז1945ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
195משהבן סימוןז1969ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
196שמעוןאלבזז1957ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
197אלכסקוניחובז1978ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
198אייליןמולוגטהז1984ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
199מרהדסטהז1973ליגה - שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
200אלישעשטיינברגז1946רוחמה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
201אהרוןגוטמןז1947רוחמה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
202דינהשרוןנ1971סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
203מישלקקוןז1964סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
204ישראלפרידמןז1964סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
205שרוןיעקובוביץז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
206קרןשמחוןנ1987סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
207שלומירוזנברגז1974סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
208שלמהאופנרז1963סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
209איילפלדמןז1965סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
210צבי גרסטלז1975סיסקו ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
211רעותשביטנ1981תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
212נירסיוןז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
213מיכלסלהנ1969ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
214גולןבן שושןז1971רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
215עדיסגלז1966זכרון יעקב10 ק"מ ריצה תחרותית
216עומרשמשיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
217שירןשמשיז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
218גילמולכוז1974רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
219נעםוינקלרז1971שוהם21.1 ק"מ ריצה תחרותית
220שיאבןנ1966רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
221מיריישמעאל ששוןנ1973רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
222יסמיןרזנ1973Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
223פלגאלימלךז1976kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
224דבנתנזוןז1961tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
225גלהראלנ1988גם וגם רצי גונן5 ק"מ ריצה תחרותית
226AntonSalnikovז1988רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
227מיריסיטוןנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
228אריה איתםבלוךז2000אין10 ק"מ ריצה תחרותית
229אמירשמרז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
230ציוןכרמיז 1967רצי הנדיב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
231נוריתהורביץנ1979גל תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
232רויטלפרילינגנ1975רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
233תומרזהרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
234דןסדןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
235שלמהמלכהז1994עין קשר - ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
236liranatiasז1981רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
237אדיבהלאליז1982משטרה10 ק"מ ריצה תחרותית
238אוריקרנץז1958Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
239גבריאלעגןז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
240נירהרריז1979ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
241יגלסמיהז1982טריהארד10 ק"מ ריצה תחרותית
242אלכסיחלמסקיז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
243בתאלדןנ 1982רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
244זרחיהדאבושז1973גם וגם רצי גונן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
245איריסשלאיןנ1970גם וגם רצי גונן21.1 ק"מ ריצה תחרותית
246שמעוןשכטרז1965tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
247אלעדממןז1999אתלטי לידר ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
248טובהדיסטניקנ1959רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
249הרצלאפרמיאןז1968שייפארק10 ק"מ ריצה תחרותית
250עודדשמעוניז1961ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
251שרגאפרקשז1963ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
252שירליראובנינ1962ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
253מוטיכהןז1951ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
254עידושמשז1982ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
255אביפרחיז1983ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
256עידודרופיבסקיז1975ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
257ג'ריברלוביץז1969ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
258יעלשור מילניצקינ1973ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
259נפתליזילברז1959ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
260מיכאלגרינשטייןז1964ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
261שיהלפריןז1964ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
262מיטלוקניןנ1980ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
263גיאגלעדז1974ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
264טליגודוביץנ1986Mַ&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
265סטיבןרודריגזז 1999בני ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
266תומרהימןז 1999בני ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
267יהודהגבליז1944רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
268תמרשגבנ1979Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
269דניאביבז1974רצי קריית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
270יוגבדןז 1980רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
271מורןדןנ 1987רצי רעננה5 ק"מ ריצה תחרותית
272שלמהפלרז1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
273תמרפלרנ1967רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
274יניבבר מימוןז1982אדידס ראנרס5 ק"מ ריצה תחרותית
275ברגילנ1990tsaff& go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
276חןפרץז1968רצי הנדיב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
277ליזהגליקמןנ1979פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
278סתיורוזנברגנ1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
279ישעיהורוזנברגז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
280אורלירוזנברגנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
281דוררייפרז1990goldman running club5 ק"מ ריצה תחרותית
282אליבן כליפאז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
283אילןShochatז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
284מוניקהלהבנ1977Taff@go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
285עומרסלומוןז1985Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
286אריאלשובינסקיז1962ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
287שימיקרןז1973Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
288שמואלקנרז1979רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
289יואבפרוכטמןז1967רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
290רועייבנאיז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
291שלוחזןז1970Tsff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
292אינסהקוצ'יקנ1978פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
293זוהרקוצ'יקנ2009פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
294איריסקוצ'יקנ2004פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
295יעלכהןנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
296דרורמגלז1972TriMax21.1 ק"מ ריצה תחרותית
297ודיםקוצ'יקז1978פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
298דןוינברגז1983Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
299שיגלטז1986משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
300רחליחומסקינ1967Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
301מיכלסיוןנ1981go run5 ק"מ ריצה תחרותית
302גלעדרוטשילדז1976go run5 ק"מ ריצה תחרותית
303אילבן חייםז1960רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
304לירוןבן צורז1977Tsaff&Go5 ק"מ ריצה תחרותית
305baruchdiklshpanז1950ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
306הדרגורדוןז1973Tsaff&go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
307מיגלעבאדיז1959רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
308אילוןארגובז1974Tsaff&Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
309גילכהןז1979Tsaff@go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
310יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
311יהונתןטברוןז1994Tsaff&go10 ק"מ ריצה תחרותית
312ניראשכנזיז1958Tsaff & Go21.1 ק"מ ריצה תחרותית
313אביבקוליןז 1972פייסרים צלם הבית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
314רןיונסז1975D-run10 ק"מ ריצה תחרותית
315michalhughesנ1965Beit Shemesh5 ק"מ ריצה תחרותית
316משהצבריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
317אוריסבןז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
318דורויינברגז1979adidas runners5 ק"מ ריצה תחרותית
319דבירליבוביץז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
320יורםשגיאז1969בזק ליגה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
321מוריסחרלמפז1981רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
322אוריאלאבקסיסז1970רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
323רנןשחוריז1968רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
324זאבגילקיסז1951Haifa10 ק"מ ריצה תחרותית
325טלאייבאזזוז 1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
326מרבאמיר-כהןנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
327איילהזילברמןנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
328עומרישמחיז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
329אילןלישעז1972רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
330אלכסנדרגרשיקובז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
331שבתאייוקלהז1979רצים עם קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
332שגיאבלומנפלדז1985עצמאי10 ק"מ ריצה תחרותית
333ולדימירמרגוליןז1967משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
334שי-אריהסקופז1974משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
335בןצ'וקלרז1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
336יעקבזפראניז1983משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
337זוהרכובאניז1965משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
338ישראלפרנקז1965משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
339רותםלירןז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
340אילןאומרז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
341סיאףאבראהיםז1980משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
342אתיפורטל אדרינ1975משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
343אברהםחזןז1981משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
344רזאזולאיז1985משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
345אילוןסאסיז1977משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
346מיכאלאפרימהז1976משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
347נחוםקניגז1975משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
348ענתסולמאנ1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
349דרורסגלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
350אליבראלז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
351בן ציוןקצבז1972משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
352יניבמויאלז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
353אופירוייסז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
354גרשוןברז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
355שמואלמשיז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
356אליעזרפורמגיוז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
357אזיקסימוןז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
358יוחאיאזולאיז1970משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
359יריבאשכנזיז1969משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
360נתןפינרמןז1967משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
361יניבחןז1979משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
362מלךמיליחובז1971משטרת ישראל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
363איילתשמונ1989משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
364יקויהמלסהז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
365אלכסייסנדיקז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
366רומןיאקימובז1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
367סטניסלבמולדבנובז1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
368יהודיתשוגרנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
369טקלויאייךנ1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
370אנטוליפינחסובז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
371אסתיפינחסובנ1990משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
372גראכהןז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
373נוריאלשקוריז1987משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
374חייםנניקישווילז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
375רואיהרשקוביץז1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
376שירקוזמהנ1988משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
377יוסףגוזלןז1950משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
378שמעוןחיוןז1964משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
379טליהפרסינ1961משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
380אביחימהצריז1983משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
381רוןחזןז1981משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
382דנהסולימרסקינ1976משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
383גורמאירז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
384גיליאוריאלנ1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
385אסףמרוםז1978משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
386שירליפרץנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
387איילסולומוןז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
388אדריהלוםז1972משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
389עמוס.אחיוןז1971משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
390מזלאסטרחןנ1973משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
391יוסףבן הרושז1970משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
392באריכווןז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
393זמנוגושהז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
394ולדיסלבפרישברגז1993משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
395יוריקזנפרובז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
396אלירןחייטובז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
397סולומוןאמבייז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
398יוליוולמןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
399עוזפתאיז1991משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
400שלומינחמניז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
401תאמרברכאתז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
402עליעאמרז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
403קוויןאוחנהז1992משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
404שקדסריז1990משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
405יניבאחדותז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
406יאירעדיקהז1966משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
407מוריסחןז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
408אמנוןביביז1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
409דנהגרודנציק-גנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
410שריתמרקמןנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
411נאורביטוןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
412אופיראשכנזיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
413שחרשרביטז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
414אבישירובינשטייןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
415יוגבכנותז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
416אלעדזגוריז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
417נתןבשבקיןז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
418עמריאופירז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
419עמריאופירז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
420ברקצבריז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
421עוזיהדרז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
422איילדודז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
423מאיררוטמןז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
424אמירערדז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
425חייםגנוןז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
426אילןצבריז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
427נירהרשקוביץז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
428שמעוןפדידהז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
429אלעדכראדיז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
430לירוןדנוךז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
431שימזרחיז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
432ורדצברינ1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
433לימוראדמוןנ1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
434אורייונהז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
435יוסףקריץז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
436רונןעמרםז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
437חגיפנקרז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
438איילבן חמוז1966משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
439יצחקלויז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
440שאולוורמברנדז1967משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
441שירקמהנ1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
442סמנימולהז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
443אריהברנדז1963משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
444אברהםאשתהז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
445גייםמולאז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
446חייםבלומנפלדז1961מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
447ניבנגרז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
448לידורשטריתז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
449רוניחזוןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
450יניבפרישז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
451איתיאברהםז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
452גידישגבז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
453שרוןרחמיםז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
454רועיכשרז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
455רןשוביז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
456מאורבאריז1996מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
457יצחקנאורז1995מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
458לואינתיז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
459נירעמרניז1994מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
460זיוספירז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
461טליסארוניס דיגז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
462הרמן אלחנדרומרקביץז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
463לבקגןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
464הבטםמנגיסטונ1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
465אלכסנדרמילרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
466סימוןכייליקיאןז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
467טטיאנהשמידובנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
468גלעדצירולניקובז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
469ויטלימוחורבז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
470חוהקאסונ1996מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
471נויטלקרנ1995מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
472ויטליגרשנזוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
473שובלפלחנ1994מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
474שחרדנילובז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
475מתןבלאוז1993מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
476טלפרנסהנ1993מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
477ארקדישוסטרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
478בוריסגרינברגז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
479דניאל-דפיקובסקיז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
480דניאל-דפיקובסקיז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
481ליגעלםצגאיז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
482דמיטרילוינשטייןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
483זוהרכהןז1992מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
484גביישראילובז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
485אמילבריילובסקיז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
486איגורשסטפלובז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
487בןלויז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
488ספירנאבלנ1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
489ליןכלפהנ1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
490הודיהלויאנינ1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
491עלאאעאמרז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
492מורגולןז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
493יעקבהרושז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
494רפאלדדושז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
495טדסהזרוז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
496גלפרקשז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
497גיאטלז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
498אלעדנחוםז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
499ליאב נסיםשקדז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
500מאורששוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
501מאורששוןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
502יוסףברכאלז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
503יקירתורגמןז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
504שימריתחנונ1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
505שמעוןמוסקוביץז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
506יצחקשרביטז1990מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
507איתימנגדיז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
508עמוסרנדז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
509חייםסיבוניז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
510שלומי-שכהןז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
511ליאורפראגיאןז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
512אליאלקריאףז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
513נוריתגלאינ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
514עומריאל גדירז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
515אופיראליהוז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
516לירוןתורגמןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
517שיבר ציוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
518ארזשלזינגרז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
519רותםשבירונ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
520נאורחמרהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
521יואבדניאלז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
522מירבישראלנ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
523שרוןלוי רייךז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
524גילאדריז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
525ויקטוראטיהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
526מעןגיעיהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
527יוסףבונןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
528אברהםאוחיוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
529מאורכהןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
530פיטרסאחוריז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
531ברקסטוןז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
532רועיגולןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
533מוריהסעדוןנ1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
534אבישיפוירורקרז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
535אלירןבן דודז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
536נדבחמוז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
537מאורחנניהז1987מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
538יעלשרמןנ1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
539גלאסטבןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
540עידואבניאליז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
541דודפרנקוז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
542רז מכלוףפינטוז1992מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
543עידןיוספיז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
544גילימדמוןנ1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
545סהרבן דייןז1991מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
546עאדלח'ליפהז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
547משהאדלרז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
548בןמימוןז1989מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
549שאדיסיאגהז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
550שירןמנשה אמסטרנ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
551אמגדחרבז1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
552צלילשפסהנ1988מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
553אורהדז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
554אריאלקארוז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
555גיאתורגמןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
556סעררביבוז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
557שרוןמושלבז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
558מיכאלסיסוז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
559עמיחיאוחנהז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
560אבירםמיכאליז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
561אדירלויז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
562טליהסוסןנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
563חוסאםשרוףז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
564סערהירשז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
565משהקלינגרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
566לימורברוך אלנ1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
567יניבעמרםז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
568עומרגושןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
569אלוןלויןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
570צביבן יצחקז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
571פיטריעקובז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
572יוגבדנוךז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
573ישיבן עוזריז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
574נדברפופורטז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
575עלאאעאמרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
576אוהדרצוןז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
577גלעדפרץז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
578ליאוראסוליןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
579דודבן סעדוןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
580אפרתאקלרנ1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
581רןמעיןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
582איהאבחדאדז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
583איתיבירןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
584רותםלוי-חדדז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
585חייםברז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
586שלמהסיטוןז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
587אליאלבנאמוז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
588ארזברהוםז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
589שאולרולינגרז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
590לילךעטייהנ1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
591יוסידקרז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
592גלעדקפולסקיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
593ערןשדהז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
594עיסאםאלקרינאויז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
595איילבן עזרז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
596עמיתחברז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
597זיווקשטייןז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
598משהשחרז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
599נטליסוכרנ1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
600אסישרוןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
601אברהםבן דודז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
602אלעדזגוריז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
603נואףוהביז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
604רןדיסגניז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
605פנחסכהןז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
606שמואלאשכנזיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
607יוסףאמסלםז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
608עודדסרוסיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
609רותםשיז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
610פרישטוסרז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
611מורדמגידנהז1982מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
612חןאמירז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
613איתמריאגרז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
614גליתאוזלבונ1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
615עומרלבניז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
616שניבן חמונ1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
617איילאלימלךז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
618אסףשייךז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
619יואבפישמןז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
620סלמאןעזיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
621יצחקאברהםז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
622אלעזררוזיליוז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
623אביעדבן-משהז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
624אלוןלוריאז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
625נחמיהעמרניז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
626אסףמרזוקז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
627נתנאלצבאגז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
628טלמליחז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
629מנשהמרודיז1984מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
630שרונהחלוצינ1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
631אליקופלרז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
632רויטלסויסה בראלנ1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
633דרורראובןז1979מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
634נרטשבסוז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
635אוריפכרז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
636אבישיטורגמןז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
637יואבכהןז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
638ברקדינבורטז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
639יונתןאמסלםז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
640נועםבן משהז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
641יניבהרפזז1977מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
642שיסממהז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
643אלוןשורץז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
644רועיזינגרז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
645ואפיסעדז1978מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
646עידןירוןז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
647אליהומלולז1975מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
648ציוןג'אןז1974מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
649מופידמושלבז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
650מרואןאלקרינאויז1976מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
651עופראפרתז1973מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
652אריהשצברגז1972מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
653אלדדאדרעיז1972מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
654יחיאלבוהדנהז1971מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
655ערןכהןז1971מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
656שלמהטרייטלז1974מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
657אוריאליצחקיז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
658יצחקבן שעיהז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
659ירוןבן צביז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
660ארזברנדסז1973מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
661רםיקירז1969מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
662שפיקאלגלאויז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
663נעםגרינברגז1983מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
664אורישראליז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
665אוהדרייביז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
666עומרכרמיז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
667איילנגתיז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
668אסףצוולקרז1985מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
669גדעוןניומן סוליז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
670מאוראלמהז1981מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
671דניאלגלז1986מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
672דניאלמגןז1980מכללת השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
673לירזהרשקוז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
674אלהקמנקרנ1983רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
675לבנתקיזנרנ1976רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
676איתןגרידישז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
677רוןליקבורניקז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
678זיוחיימוביץז1989פשוט לרוץ21.1 ק"מ ריצה תחרותית
679יאירשבתאיז1952מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
680מושיקגולדשטייןז1964ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
681גורמיינצרז1973אין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
682גליתעמית עזרנ1978רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
683תובלטפירוז2001רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
684נינהטפירונ1973רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
685מוסיקפרחיהז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
686ברכהפורתנ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
687יוסיאלמוזנינוז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
688אורןלשםז1972רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
689אשראביטןז1979הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
690יעלבאראזנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
691דניאלבאראזז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
692זוהרמלמדנ1986רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
693אילןתנאז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
694הראלאלרהנדז1985רצי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
695יאיריצחקיז1995נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
696מעייןבן-שושןנ2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
697חנה כהןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
698הילהדנאונ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
699הילאיבנאינ2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
700אורבעל צדקהנ1993נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
701אנדרייברברובז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
702אופירבן דודז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
703תמירבן דודז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
704נתנאלאהרוןז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
705אגםמנחםז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
706אריאלאהרוןז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
707יצחקמנשרובז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
708נועה סבגנ2018נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
709הדראבקסיסנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
710אודליהגולדברגנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
711עדיששהנ2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
712הודיהקציןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
713אסתיתורגמןנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
714הודיהלוי נ2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
715ישראלחיותז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
716אוריהדואנינ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
717אופקאלמוז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
718מורגןעשורז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
719כפירסנקרז2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
720הדרפלדהייםנ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
721יעקבטויטוז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
722אורפזסנקרז2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
723נויגוטליבנ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
724עדייונגרייסנ2018נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
725איילימשהנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
726שליובנאינ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
727הודיהאלוןנ2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
728טלאורמרקשטייןנ2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
729אלינורבידגיליןנ2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
730נועםאנסבכרנ2000נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
731רותםקוזניצקינ1998נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
732עדיאללויזדהז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
733גביהרצוגז2001נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
734אבטמומלסהז2000נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
735אליהשהםז1997נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
736מוריהוטורינ1999נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
737ליאורהמגידישנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
738שמעוןמינץז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
739הראללגרסטיז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
740טגןגדמוז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
741שירהגאליסנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
742דניאלהנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
743אפרתפלמןנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
744ליליאןצנוברנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
745אבישגפלמןנ2003נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
746עילאיכהןז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
747אברהםחגוליז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
748אושראולה אולהז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
749יצחקטויטוז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
750שמואלסיידוןז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
751יריןכהןז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
752יוגברמזקרז2004נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
753הודיהנוקריאןנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
754מורןבן דודנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
755מיתרחטמוףז2002נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
756נהרמנחםז2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
757עדישרלונ2008נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
758רותשרלונ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
759שמעוןחיותז2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
760נופרנהרינ2005נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
761בת שבעאלימלךנ2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
762שנאלצ'אקולנ2008נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
763לילךקומינרנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
764מעייןשרלונ2010נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
765אלימלךחגוליז2007נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
766ליאלצ'אקולנ2006נווה מיכאל5 ק"מ ריצה תחרותית
767יחיעםשרלוז1979נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
768אמירקעטביז1990נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
769קאסהקאסיינ2000נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
770היימרוגטהוןז2005נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
771אושראואקניןז2001נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
772הבטהקסאייז2001נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
773ליאורמשהז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
774חנה ורקרנ1999נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
775טלאורמנחםז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
776דודאלחררז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
777יקירגדמוז2000נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
778חננאלבר טובז1990נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
779איתןשרלוז2002נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
780פריאלעזאנינ2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
781אברהםסודיז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
782מאיהקאסיינ2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
783איתימשהז2004נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
784ליאלכהןז2003נווה מיכאל10 ק"מ ריצה תחרותית
785אלוןמזרחיז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
786אפרתגיאתנ1977רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
787נעםמרקוביץז1973משרד המשפטים -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
788הרווהאטליז1969סוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
789גבריאלטסקרז1968רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
790הדסכהןנ1975רצי השדות נגבה5 ק"מ ריצה תחרותית
791רוניתרוזןנ1975רצי השדות נגבה5 ק"מ ריצה תחרותית
792מיהמורנ1975רצות ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
793סיוןקומינרז1977רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
794עלמהווליןנ2003רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
795אורהגנטקנ1967רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
796יעלווליןנ2005רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
797רותווליןנ1973רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
798שנירעדקיז1977חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
799ליאורפרץז1983חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
800אסףעגורז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
801ראובןאקרישז1969חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
802איתןרינדנאוז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
803יפתחעגורז1960חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
804ירוןלשםז1966חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
805יוסיקבליז1963חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
806אלכסליברמןז1964חברת חשמל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
807ניראנדלמןז1975NRspirit5 ק"מ ריצה תחרותית
808יובלפיינרז1983סאפ ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
809ניצןשחורז1972רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
810הדרבלונסקינ1983רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
811איציקשעבןז1988E-team21.1 ק"מ ריצה תחרותית
812גלמיינצרז1982איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
813עינתלוינ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
814אוריתקופלביץנ1981E-team21.1 ק"מ ריצה תחרותית
815שרוןנתנזוןנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
816הדסחסוןנ1969תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
817RomanKolupaevז1980ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
818איילטרםז1978רצים לאופק21.1 ק"מ ריצה תחרותית
819עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה תחרותית
820גליכרמוןנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
821יואבבורשטייןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
822אסתיגרינבאום-גוטרמןנ1968עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
823רוןגוטרמןז1966עוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
824רינהברוטרנ1979רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
825אליעציוןז1965רצי אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
826עמינבוןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
827שירליקדושנ1988רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
828יותםמור מילמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
829טלרותםנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
830נועהליקבורניקנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
831עידןשורז 1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
832אלכסבוקאינ1974רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
833נתיבוקאיז1972רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
834ליאתסוקולובנ1976ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
835עופרצדיקז1962רצי מקווה ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
836אופירזילברמןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
837שושןסוריהנ1970רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
838ליאתכרמלינ1969רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
839מאיכרמלינ2005רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
840YuvalEl-Hananyז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
841דוריתסדןנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
842יגאלפריאלז1956רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
843גלבן דייןנ1973רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
844רוניתפריאלנ1963רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
845חייםחכםז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
846גדעוןתירושז1981Kfar Bin Nun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
847יובלברנ2005אתגרית עוטף עזה5 ק"מ ריצה תחרותית
848רויתברנ1975רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
849איתירזז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
850רוניסטולרז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
851יחיאלמצקיןז1951ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
852רפאלהרשטייןז1970רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
853נטעגוברנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
854היליתאדלרנ1980מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
855דניגלזרז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
856טלבר זאבז1975רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
857דורוןדקלז1985Kfar Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
858אביחישובלז1974magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
859עינתשובלנ1974magic runners10 ק"מ ריצה תחרותית
860רועיגרנטז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
861LiorBattatז1984כפר סבא21.1 ק"מ ריצה תחרותית
862שלוםעובדיהז1973רצים עם גבי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
863עדינהגולדרנ1960ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
864MosheWeizmanז1974GAL TICHON10 ק"מ ריצה תחרותית
865שליסימן טובנ1981"רצי קריית השרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
866שיסימן טובז1972"רצי קריית השרון"5 ק"מ ריצה תחרותית
867רפישטרסברגז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
868סערדהןז1978רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
869גלעדסוקולוברז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
870איריססמירנובנ1975רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
871אוריסמירנובנ2001רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
872דניאללויןז1982הרצים הנרגנים21.1 ק"מ ריצה תחרותית
873יצחקברוךז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
874גביסוריהז1963דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
875יהודהיאלוז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
876יוסישביטז1975sport water10 ק"מ ריצה תחרותית
877דבגסנרז1956ראש העין21.1 ק"מ ריצה תחרותית
878שלומיבליסיאנוז1979בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
879ליזהגולןנ1973גל תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
880שייהלז1963ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
881ליהויסנ2004רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
882רעותאבן טוב ויסנ1974רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
883ענתאילוןנ1987מישהו לרוץ איתו21.1 ק"מ ריצה תחרותית
884הילהאדמוןנ2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
885זמיפיינרז1957רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
886גדמונטלז2003רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
887ג'יימסמונטלז1963רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
888סעררחמיםז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
889יזהרבר-גדז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
890סליגבנ1957גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
891חייםגבז1955גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
892דנהגלעדנ1985NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
893ליאוראלמוגז1981XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
894דןשרמןז1975רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
895משהאנשלז1973General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
896איתיטריסטרז1977General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
897יותםרוךז1970General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
898נחוםפלדוןז1964General Motors10 ק"מ ריצה תחרותית
899אליהמירובז1981General Motors5 ק"מ ריצה תחרותית
900צחיכהןז1973רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
901גלעדשטרסברגז1970רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
902דרוראופירז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
903שלמהשחףז1967רצי אליצור21.1 ק"מ ריצה תחרותית
904אמירנויבוארז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
905סיוןגורז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
906חןבר נתןז1965ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
907רויטלמיכאלינ1972ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
908ענת פלגנ1977ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
909שניפישרנ1971ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
910ליאתבן חייםנ1963ליגה בנק אוצר החייל10 ק"מ ריצה תחרותית
911מאיהשני קדושנ1974קדוש-פרו10 ק"מ ריצה תחרותית
912גילשדהז1971רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
913גלעדרוטז1981רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
914גלרג'ואןז1983רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
915אביקובסיז1953רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
916אריאלמינקוביץז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
917הדסיונסנ1978רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
918עידוטוויגז1974רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
919פולינהגובזמן-קריבנ1981רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
920צחיבן ארציז1978רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
921יהודהאבוקסיסז1980רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
922רעותלזרוביץנ1979רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
923אורליויניק כספינ1971רצות עם ענת הראל10 ק"מ ריצה תחרותית
924עדנהאלטר דמבונ1966רצי המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
925חגינבוןז1973מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
926אמירדקלז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
927אוריתכהנאנ1973אבי קדוש10 ק"מ ריצה תחרותית
928תומרבן חמוז1973brennerun10 ק"מ ריצה תחרותית
929אברהםשנירז1955תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
930אברהםשגבז1964תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
931אילןספראיז1976תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
932מישאלמישאלז1972תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
933ערןיעריז1975תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
934אלכסטסליצקיז1977תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
935גלעדאדלשטייןז1976תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
936נירלאלזרז1978ליגה-תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
937אליטימורז1953ליגה-תעשייה אווירית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
938שמישטרנפלדז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
939מוריסמאיירז1958תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
940שלמהלבבז1957תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
941אורןכהןז1983תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
942מוריסבן ואלידז1954תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
943שמעוןאמסלםז1977תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
944אילןשעשועז1964ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
945משהשלינקהז1967ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
946יונתןשוורץ ז1982ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
947ישירינת ז1970ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
948דודקריכליז1951ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
949אריהקינןז1956ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
950אוריפלציקז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
951ישינבוז1986ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
952עמרמרגליתז1983ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
953צחילביאז1960ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
954ילנהטרוסמןנ1971ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
955בניההוזז1980ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
956אוריבן משהז1968ליגה-תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
957יניברוסמןז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
958משהרוןז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
959נועםרדלרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
960יפעתגורןנ1961רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
961מוטיגורןז1958רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
962גליתלנדנרנ1972Sprinteam21.1 ק"מ ריצה תחרותית
963גדיקירשנבאוםז2003Tel Mond5 ק"מ ריצה תחרותית
964יובלפורתז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
965שרון והדרקירשנבאוםז1970Tel Mond10 ק"מ ריצה תחרותית
966אילןעמיתז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
967ברק שלמהבינדרז1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
968נמרודלוטםז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
969עדיגלבוע גינזבורגנ1975בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
970אבירםיובלז1980בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
971אוריתקוריאלנ1966טים מצמן פרדס חנה10 ק"מ ריצה תחרותית
972סיוןגרינברגנ1981בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
973שרוןשפירנ1970רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
974ערןזלרז1971משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
975שירליבוקריסנ1976DoRun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
976יפתחפרדהז 1979בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
977ליאורההלרנ1982runld10 ק"מ ריצה תחרותית
978יובלסויברטז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
979אלברטובלנקז1972רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
980נתימזרחיז1978ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
981דודכהןז1972לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
982טדלהדינקו רודניצקינ1983רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
983בשמתמיודובניקנ1986בנק לאומי - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
984רוניתהרפזנ1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
985יואלמורהז1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
986עמירגילתז1965ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
987שירהתםנ1981ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
988דודבלוךז1979ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
989עזראגרינבאוםז1964ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
990איתישפקז1979ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
991יהונתןשפירז1983ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
992תמרשלסקינ1969ליגה - רצי רפאל \ טימשגב10 ק"מ ריצה תחרותית
993מינומתיתיהז1982ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
994דודמרקוסז1965ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
995גבילוטבקז1946ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
996לירןכץ ז1981ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
997עוזיחיים הכהןז1978ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
998דניסוושבניקובז1990ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
999טלהראלז1988ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1000נתןבלכמןז1986ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1001סמואלאלמוז1980ליגה - רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1002שחרמיליסז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1003שירהצדיקובנ1983מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
1004צחיגלאורז1979רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1005שימנדל-לוברניצקיז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1006נעםכהןז1984ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1007אליפיינמןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1008יפעתרזנ1971רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
1009דודירפאלז1980לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1010שלוםפוקסז1960הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
1011AYAAMIRנ1969לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1012קרןזגורינ1974מצמן10 ק"מ ריצה תחרותית
1013ניצהליפשיץנ1956רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1014נופרכהןנ1985ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1015סיגלנטרנינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1016ליהישפיראנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1017מיכלשפיראנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1018עומרסגלז1982משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
1019עמנואלמלרז1978m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
1020רעיהקוטליארבסקינ1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1021ענרערמוןז1972Team Ultra10 ק"מ ריצה תחרותית
1022נתןביטאוז1981המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1023רותי קירונ1980המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1024אמירזלצברגז1979המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
1025עמריהאוזמןז1980רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1026סיוןהאוזמןנ1982רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1027תמרמגנזינ1974דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1028רפימגנזינ1971דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1029ענתמגנזינ1970דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1030אופירפריז1975טרי הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1031שליויילנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1032איילזמירז1982ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1033רענןאמויאלז1970ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1034גדעוןטופורובז1976ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1035נתיגלבועז1957ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1036יקירחוכימהז1981ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1037JamesAbrahamז1973רצי רמת השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1038אורןחלופוביץז1976בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1039שגיאמזורז1971בנק לאומי21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1040אבינעםסגל אלעדז1976משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1041SimmyCohenנ1981טריהארד10 ק"מ ריצה תחרותית
1042ארז קפיציבן-ארויהז1979משרד המשפטים - הליגה למקומות עבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1043יאירמנשהז1971משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
1044חייםפארז1955איזי ספיד21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1045עמנואלורססז1971מרת"א21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1046עמיתנטףז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1047רמיאברמוביץז1959אוניברסיטת תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
1048שלומיפילוסוףז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1049שרוןקורילובסקיז2002בני הרצליה אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
1050מיכאליוןז1981ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1051זליגדרטשנסקיז1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1052טלקרסיקז1975רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1053מרדכירפאליז 1956ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1054רונןטלז1975פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1055איתיברדהז1979ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1056שלוםבנימיןז1964רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
1057הדרורדינ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1058אוריפלסז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1059מאירדרמוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1060שירליכהןנ1975סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1061ליאת אלוסנ1965סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1062אלגאליאילןז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1063איריסהאוזרנ1970סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1064דרורגרשוןז1977סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
1065איתןיעקביז1959דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1066ליאורהגולדברגנ1958NRspirit10 ק"מ ריצה תחרותית
1067רחלייהב ארליכמןנ1974בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1068עינתיחיאלנ1975בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1069לילךפורת שריוןנ1972בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1070אביפרץז1969בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1071יוג'ןגינזבורגז1978בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1072איתמראבניז1977בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1073ארזסליז1979בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
1074עאסםשמאז1985run run5 ק"מ ריצה תחרותית
1075אדוהמנוסנ 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1076יערהמנוסנ 1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1077אסנתמנוסנ 1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1078הדררייכמןנ1980NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1079מעוזרבינאז 1985רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1080אלעדאביטןז1989רצי קריית השרון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1081ורדחסקלנ1972ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1082ברקסלטיז1978ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1083הראללויטז1986ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1084חייםקץז1953ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1085אשרלויז1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1086אילןחדוותז1971ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1087רביבלויז1977ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1088דנהברנ1981ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1089רועיקצירז1980ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1090נתיברוטברטז1983ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1091אשר לויז1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1092אשרבר-טלז1954ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1093יעללאורנ1962ולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
1094טינהפסחנ1949מועדון רצי תל אביב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1095אילתמארטינוטינ1965דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1096דודארבלז 1970דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1097איתילנדהז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1098מריםבנקנ1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1099איתןדןז 1951רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1100אביבסוציאנוז1986בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
1101ג'ניצ'רנובנ1975run like nili21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1102אריקדימוז1967Crosbie Crew21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1103עפריחיאליז1968רצי כוכב ביטאו10 ק"מ ריצה תחרותית
1104מריםגרון-טהרנ1977רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1105זיוהטובולנ1977Modihin21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1106טליגוטליבנ1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1107שירליכהןנ1972תחת10 ק"מ ריצה תחרותית
1108דודניצןז1955רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1109טלשדהז1957רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
1110אורלישדהנ1957רצים עם גבי5 ק"מ ריצה תחרותית
1111איריתרביבנ 1970דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1112גילידגנינ1974רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1113לירוןמנטלנ 1992ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
1114ראובןמועלםז1961מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1115שמואליקוביז1962מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1116דורוןפולקז1981מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1117רןאריכאז1973מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1118שימיכהןז1973מפעל הפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
1119צילהאדרנ 1953דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1120אסתרסבגנ1983דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1121נדבארדז1978M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1122יפעתאופשטייןנ1970ORNA10 ק"מ ריצה תחרותית
1123נועםלויז2003איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
1124אליהויןז1976גם וגם10 ק"מ ריצה תחרותית
1125מנחםאילןז1960רצי אלעל21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1126אילןרפפורטז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1127שריתרפפורטנ1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1128שחריגרז1972דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1129משהעוזיאלז 1977דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1130יגאלשרםז1960ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1131איילאסנהייםז1968Run Like Nili21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1132חייםלדרמןז1971ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1133ניריתאלסרנ1971orna10 ק"מ ריצה תחרותית
1134שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1135שיראלפישמןז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1136אתיאילןנ1960רצי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1137רוםשמואלינ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1138גילשמואליז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1139ניליגוילי שמואלינ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1140גולןקוביז1962בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1141פלפלשוקיז1964בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1142יניבשמחיז1975בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1143גיאהדסז1972בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1144שלומי ירמיהוז1969בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1145מרדכיכהןז1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1146משהענתביז1968בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1147נירנרציזז1970בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1148אביחנינהז1965בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1149דב ברונשטייןז1964בזק - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1150סטיבזאבוז1958רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1151אסתרגמילנ1960Orna אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1152עינתרוזנבאוםנ1963אתגרית עוטף עזה10 ק"מ ריצה תחרותית
1153יניבשמשז1977רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1154מיכלגונדרמןנ1980רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1155אבילביאדז1980רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1156מנחםפישז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1157יבגנינטייבז1993Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
1158אולגהוולבץ'נ1976Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
1159ירוןשחםז 1983tri4all21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1160שחרלויז2001ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1161אלכסמייטיסז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1162דנהכהןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1163MartinHojgaardז1975Denmark21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1164טלענברנ1978קדרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1165ארןבר-פלדנ1991קדרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1166גיאלרנרז1970רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1167אוסקרפרישרז1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1168שירכהןנ2002פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
1169ליבישניידרנ1986רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1170חזיאברסז1981מתגלגלים עם נטאשה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1171נדבאיטןז1970דרך הכושר5 ק"מ ריצה תחרותית
1172צורתמירז1968דרך הכושר משה אילון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1173יוסףאלוקז1987NRspirit21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1174אורןיהושעז1973ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1175דודואילתז1970דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1176אורליזיידפונדןנ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1177נירזיידפונדןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1178דניאלאפפלבאוםז1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1179ירוןגרזיז1971איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1180דניאלדדוןז1972מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1181יניבברוךז1972איתנים10 ק"מ ריצה תחרותית
1182ליאורפלטז1975מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1183אווהענבר שדהנ1970ReeRun21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1184ינאיאנקריז1976רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1185נמרודרברז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1186קורןרברז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1187רוםרברז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1188אתירברנ1973רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1189נחוםבילוסטוצקיז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1190JeffPaulז1964איילות M&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1191דיאנהעידונ1973איילות M&M21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1192עדינהאשנ1955רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1193דניאלבר אוןז1957אבן יהודה10 ק"מ ריצה תחרותית
1194אמירבלזרז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1195רומיויינרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1196עמיראנוקובז 1955רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1197אסףכהנאז 1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1198רןברז 1978רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1199בנימלניצקיז 1958רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1200שלוםאוסקרז 1951רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1201נגוסהמולוז 1978רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1202אליעדחמוז 1977רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1203אמירלבביז 1990רשות שדות התעופה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1204אלוניתברנ1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1205דורוןויטנרז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1206מירינורימברגנ1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1207דפנהמלאךנ1968רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1208יניבפסקלז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1209בועזמעוןז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1210מירימעוןנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1211עינבבניןנ1980יש לי כנפיים10 ק"מ ריצה תחרותית
1212מירבעסיס-יפרחנ1977ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1213איהנוימןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1214אלכסדוביןז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1215יאירפרישרז1976ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1216נועהגבענ1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1217אורלילבנוןנ1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1218צביקהרזניקז1964רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1219יפתחשפרירז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1220יהודהבשז 1965מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1221ערןרוזמןז 1967דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1222יעלחסידנ1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1223מיכלקאהןנ1962דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1224ד"ר ארזברנבויםז1964דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1225גילשחםז1957דרך הריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
1226יוסימתתיהוז1972ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1227דנהולדמןנ1977רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1228טרקאיוונדיהז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1229אילןאבידןז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1230עופרגליצקיז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1231נירנתיבז1969ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1232עידןארנשטייןז1977ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1233דוקטורביטאוז1977ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1234רוניתלוינ1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1235יונימינגובז1982ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1236רותםצ'ונהז1991ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1237אורון דהןז1981ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1238חגיתפריגרנ1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1239קוביפריגרז1965ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1240יוסייוסףז1982ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1241גיאכץז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1242אמירמגירהז1968ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1243אליעזרמשה חי ז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1244רוןגור-אלז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1245אסףשוקרוןז1979ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1246לאהזדובהנ1983ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1247רוזיליויאירז1981ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1248איציקלנגז1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1249יניבצוייגז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1250ביטוןאופירז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1251קוביאזולאיז1967ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1252איציקאזראןז1967ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1253גיאפיינברגז1973ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1254דרורסגלז1972ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1255אבינועםאליהז1971ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1256איציקלנגז1974ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1257ליאורממןז1979ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1258אולגהדדוןנ1968ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1259יואבוליניץז1963ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1260אבידקלז1970ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1261אריאדלרז1966ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1262איתןגורודצקיז1970ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1263יונתןזכריהז1980ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1264shaiaharoniז1975ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1265רןענברז1976ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1266עמירבן גורז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1267איילקוטליצקיז 1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1268מורןשגיאנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1269חייםעסיסז1983ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1270גוגיקופיטז1977ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1271רמילב אריז1958אורנית21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1272אלונהקוטקנ1964רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1273הילהגלמןנ1979ניר דוד21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1274עדישלמהנ1984רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1275דורוןדוריז1967ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1276שלומיפסקלז1975ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1277איתילשץז1976רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
1278מוטינחוםז 1966מרתא לייט21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1279מיקהוידרנ1988ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1280דודקולבז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1281שרוןפשוטנ1967TriMax21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1282דרורפשוטז1965ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1283שיציוניז1968R.S.R21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1284קרןרביבונ1982ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1285גדעוןאידהז1968רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1286אורלישזירינ1971רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1287מיהלוינ1975רצי השדות21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1288רפאלעמרז1982דרך הריצה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1289יותםאדמוןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1290דוידעם שלוםז1972גם וגם - רצי גונן10 ק"מ ריצה תחרותית
1291גדיגילאוןז1958Move!21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1292גיאאשלז1969תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
1293מורןזרחיהנ1976מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1294דביר נתנאלזרחיהז2005מצב ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1295אורןסנדרוסיז1970Anatomic21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1296אביאלבלנסיז1966רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1297אביגורז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1298רןגולדשטייןז1972דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1299פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1300אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1301ז'אנהסנדיקנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1302סיגלנוי קריספלנ1967לרוץ עם הלב21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1303אורידיסטניקז1958ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1304ליאוררווחז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1305רונןצאיגז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1306יהודיתעבודינ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1307יונתןוורקנךז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1308מייקמוסטז 1948רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1309MorrisTadmorז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1310AdiTadmorנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1311שיריליבנהנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1312דודימסיקהז1987START21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1313עמוסיגרז1957אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1314עינתיגרנ1968אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1315לביאאפלז 1956Ramt-Aviv TEL-AVIV5 ק"מ ריצה תחרותית
1316איתןשמידטז1955רי רעננה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1317טוםקדישזון ינאיז1991תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
1318אליבוצרז1950רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1319שיקרנצלרז1974ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1320אריהגורןז1952ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1321הילהעבודינ1992ת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
1322אורןאיזמירליז1972תל אביב 10021.1 ק"מ ריצה תחרותית
1323רונןצאיגז1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1324מריוסטרקז1967רצים עם גבי10 ק"מ ריצה תחרותית
1325עמירתמריז1975דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1326ניצןמןז1982ללא מועדון21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1327משהכהןז1976פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1328יהונתןגינתז1972Haifa10 ק"מ ריצה תחרותית
1329אסףברגרז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1330דורוןאוזןז1975רחובות5 ק"מ ריצה תחרותית
1331רחלרביבונ1972ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1332פלגשפירז1969אתגרית עוטף עזה21.1 ק"מ ריצה תחרותית
1333רותלניאדונ1969רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1334שגיאלניאדוז2002רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1335רוןלניאדוז1995רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1336דרורלניאדוז1967רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
1337יעלאשכנזינ1974doron do fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1338בנירוזנרז1973ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1339ליאתרוזנרנ1976ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
1340ירוןסיניז1975ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
printer