מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - צפניה דרחי

צפניה דרחי

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 86
גיל: 46
מין: ז
מקום כללי: 213
קטגוריה: ותיקים 40-54
מקום בקטגוריה: 79
מועדון: משטרת ישראל
תוצאה: 01:04:48.453
זמן אישי: 01:04:28.810
קמ"ש: 9.31
דק' / ק"מ: 6:27
 

ms-2017-1566.jpg


ms-2017-1567.jpg


ms-2017-1568.jpg


ms-2017-1568.jpg


ms-2017-1568.jpg


ms-2017-1569.jpg

printer