מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - אורי גולד

אורי גולד

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 63
גיל: 57
מין: ז
מקום כללי: 21
קטגוריה: ותיקים 55+
מקום בקטגוריה: 4
מועדון: הישגים
תוצאה: 00:43:31.223
זמן אישי: 00:43:29.050
קמ"ש: 13.80
דק' / ק"מ: 4:21
 

ms-2017-0428.jpg


ms-2017-0430.jpg


ms-2017-0431.jpg


ms-2017-0431.jpg


ms-2017-0432.jpg


ms-2017-0432.jpg


ms-2017-0433.jpg


ms-2017-0434.jpg


ms-2017-2191.jpg


ms-2017-2191.jpg

printer