מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - יעל צפור אונגר

יעל צפור אונגר

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 338
גיל: 45
מין: נ
מקום כללי: 203
קטגוריה: ותיקות 40-54
מקום בקטגוריה: 25
מועדון: טבע
תוצאה: 01:03:37.704
זמן אישי: 01:03:26.664
קמ"ש: 9.46
דק' / ק"מ: 6:20
 

ms-2017-1515.jpg


ms-2017-1517.jpg


ms-2017-1518.jpg


ms-2017-1518.jpg


ms-2017-1518.jpg


ms-2017-1519.jpg


ms-2017-1520.jpg


ms-2017-1521.jpg


ms-2017-2417.jpg

printer