מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - איל צור

איל צור

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 336
גיל: 47
מין: ז
מקום כללי: 26
קטגוריה: ותיקים 40-54
מקום בקטגוריה: 7
מועדון: טבע
תוצאה: 00:44:40.727
זמן אישי: 00:44:35.724
קמ"ש: 13.45
דק' / ק"מ: 4:28
 

ms-2017-0461.jpg


ms-2017-0465.jpg


ms-2017-0466.jpg


ms-2017-0927.jpg


ms-2017-2200.jpg


ms-2017-2200.jpg

printer