מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - לילך ברזילי

לילך ברזילי

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 281
גיל: 41
מין: נ
מקום כללי: 190
קטגוריה: ותיקות 40-54
מקום בקטגוריה: 21
מועדון: טבע
תוצאה: 01:02:26.637
זמן אישי: 01:02:19.887
קמ"ש: 9.63
דק' / ק"מ: 6:14
 

ms-2017-0043.jpg


ms-2017-0062.jpg


ms-2017-0063.jpg


ms-2017-1452.jpg


ms-2017-1453.jpg


ms-2017-1454.jpg


ms-2017-1455.jpg


ms-2017-1456.jpg


ms-2017-1456.jpg


ms-2017-1458.jpg


ms-2017-1458.jpg


ms-2017-2402.jpg


ms-2017-2402.jpg

printer