מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - תמרה איוונוב

תמרה איוונוב

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 267
גיל: 60
מין: נ
מקום כללי: 209
קטגוריה: ותיקות 55+
מקום בקטגוריה: 3
מועדון: טבע
תוצאה: 01:04:17.707
זמן אישי: 01:04:06.937
קמ"ש: 9.36
דק' / ק"מ: 6:25
 

ms-2017-1548.jpg


ms-2017-1549.jpg


ms-2017-1549.jpg


ms-2017-2423.jpg


ms-2017-2423.jpg

printer