מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - חני רון

חני רון

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 242
גיל: 63
מין: נ
מקום כללי: 244
קטגוריה: ותיקות 55+
מקום בקטגוריה: 4
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:13:31.619
זמן אישי: 01:13:06.372
קמ"ש: 8.21
דק' / ק"מ: 7:19
 

ms-2017-0054.jpg


ms-2017-0054.jpg


ms-2017-0055.jpg


ms-2017-0055.jpg


ms-2017-0056.jpg


ms-2017-0056.jpg


ms-2017-1821.jpg


ms-2017-1822.jpg


ms-2017-1823.jpg


ms-2017-1824.jpg


ms-2017-1825.jpg


ms-2017-1826.jpg


ms-2017-2517.jpg

printer