מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - אלואיז פרידמן

אלואיז פרידמן

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 210
גיל: 45
מין: נ
מקום כללי: 91
קטגוריה: ותיקות 40-54
מקום בקטגוריה: 3
מועדון: איילות אלתרמנס
תוצאה: 00:52:59.722
זמן אישי: 00:52:43.992
קמ"ש: 11.38
דק' / ק"מ: 5:16
 

ms-2017-0031.jpg


ms-2017-0031.jpg


ms-2017-0031.jpg


ms-2017-0032.jpg


ms-2017-0032.jpg


ms-2017-0821.jpg


ms-2017-0822.jpg


ms-2017-0822.jpg


ms-2017-0823.jpg


ms-2017-0824.jpg


ms-2017-2284.jpg


ms-2017-2284.jpg


ms-2017-2490.jpg


ms-2017-2491.jpg


ms-2017-2495.jpg


ms-2017-2496.jpg


ms-2017-2497.jpg

printer