מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - גרשון ענבר

גרשון ענבר

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 194
גיל: 62
מין: ז
מקום כללי: 174
קטגוריה: ותיקים 55+
מקום בקטגוריה: 24
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:00:17.459
זמן אישי: 01:00:11.959
קמ"ש: 9.97
דק' / ק"מ: 6:01
 

ms-2017-0033.jpg


ms-2017-0034.jpg


ms-2017-0040.jpg


ms-2017-0041.jpg


ms-2017-0045.jpg


ms-2017-0046.jpg


ms-2017-0047.jpg


ms-2017-0048.jpg


ms-2017-0053.jpg


ms-2017-0054.jpg


ms-2017-0055.jpg


ms-2017-0056.jpg


ms-2017-0068.jpg


ms-2017-0069.jpg


ms-2017-0984.jpg


ms-2017-0989.jpg


ms-2017-1350.jpg


ms-2017-1351.jpg


ms-2017-1352.jpg


ms-2017-1352.jpg


ms-2017-1353.jpg


ms-2017-1624.jpg


ms-2017-1625.jpg


ms-2017-1627.jpg


ms-2017-2363.jpg

printer