מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - עמנואל עזוז

עמנואל עזוז

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 189
גיל: 56
מין: ז
מקום כללי: 25
קטגוריה: ותיקים 55+
מקום בקטגוריה: 5
מועדון: מאירי אריאל
תוצאה: 00:44:11.724
זמן אישי: 00:44:11.724
קמ"ש: 13.58
דק' / ק"מ: 4:25
 

ms-2017-0077.jpg


ms-2017-0078.jpg


ms-2017-0079.jpg


ms-2017-0080.jpg


ms-2017-0453.jpg


ms-2017-0454.jpg


ms-2017-0455.jpg


ms-2017-0455.jpg


ms-2017-0456.jpg


ms-2017-0457.jpg


ms-2017-0457.jpg


ms-2017-0458.jpg


ms-2017-0458.jpg


ms-2017-0459.jpg


ms-2017-2198.jpg


ms-2017-2198.jpg


ms-2017-2198.jpg

printer