מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית - חנן כהן

חנן כהן

מרוץ וצעדת MS ישראל 2017 - 10 ק"מ ריצה תחרותית


מספר חזה: 126
גיל: 70
מין: ז
מקום כללי: 176
קטגוריה: ותיקים 55+
מקום בקטגוריה: 26
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:00:39.206
זמן אישי: 01:00:39.206
קמ"ש: 9.89
דק' / ק"מ: 6:04
 

ms-2017-0033.jpg


ms-2017-0034.jpg


ms-2017-0040.jpg


ms-2017-0041.jpg


ms-2017-0041.jpg


ms-2017-0045.jpg


ms-2017-0046.jpg


ms-2017-0052.jpg


ms-2017-0053.jpg


ms-2017-0055.jpg


ms-2017-0056.jpg


ms-2017-0056.jpg


ms-2017-0068.jpg


ms-2017-0069.jpg


ms-2017-0989.jpg


ms-2017-1362.jpg


ms-2017-1363.jpg


ms-2017-1365.jpg


ms-2017-1366.jpg


ms-2017-1367.jpg


ms-2017-1368.jpg


ms-2017-1624.jpg


ms-2017-1625.jpg


ms-2017-1627.jpg


ms-2017-2194.jpg


ms-2017-2194.jpg


ms-2017-2372.jpg

printer