מרוץ האוניברסיטה ה- 7 ע"ש נועם גולדמן - ריל טיימינג

מרוץ האוניברסיטה ה- 7 ע"ש נועם גולדמן


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1נויברוטפלדנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
2עידובדורז2001"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
3דןאדלהייטז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
4תוםליבובז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
5ניתאיהיימןז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
6אוריזילברמןז2001"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
7גל פורתז2001"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
8תוםשטרןז2001"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
9יובל סידיז2001"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
10אוריסדןז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
11שלובירןז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
12נדבזליבנסקיז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
13יובל קפנרז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
14עילייוקרטז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
15גלעדנפתליז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
16בןגורןז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
17איתיתירושז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
18גיאטננוורצלז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
19דניאלקרינרז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
20ראםרוזהז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
21יהליסגלז2002"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
22עומרלויז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
23נירזיוז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
24גיא לביאז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
25איתיחג'ג'ז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
26בןסירוטהז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
27 יואב בן דודז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
28לביאהלפטז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
29אריאל שינדלרז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
30תומרדרוקרז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
31יובל ברזילאיז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
32אופירמרגליתז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
33יובל רנדלרז2003"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
34 עמיתקורצמןז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
35רותםפורנריז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
36אלעדוינרז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
37עמיתאלוןז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
38אלוןשורז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
39יובל בז'רנוז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
40בןגטניוז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
41בןיאירז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
42אופקרוזהז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
43גיאאורייןז2004"אסא ת""א כדוריד"5 ק"מ ריצה תחרותית
44גיאגלסז1982אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
45חןבן דודז1980אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
46דניאלאורייןנ1988אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
47תמרקפלןנ1993אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
48קרןוילקומירסקינ1992אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
49רז עליוןנ1991אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
50קריןרינותנ1991אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
51יגאל אבלגוןז1989אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
52שי צ'רנינ1992אגודת הסטודנטים5 ק"מ ריצה תחרותית
53ירוןלשםז1966חברת חשמל5 ק"מ ריצה תחרותית
54אוריאשריז1964ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
55טילדהגוטפלדנ1974ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
56LiorFusmanנ 1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
57יעקבמזרחיז1954M&M5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
58רוברטהבנ1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
59חייםדדושז1970רצי השפלה והדרום5 ק"מ ריצה תחרותית
60מוראליהונ1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
61הילהוויסבלטנ1983Crosbie Crew5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
62ניסיםנעיםז1984Crosbie Crew5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
63יעלכהןנ 1974מערכת הספורט אוניברסיטת ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
64אופירכהןז 1969מערכת הספורט אוניברסיטת ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
65נדבבקרז 1978מערכת הספורט אוניברסיטת ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
66אניבסינטובנ1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
67נדבאבינריז1980Igi's Running Club5 ק"מ ריצה תחרותית
68דודיעוזז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
69רענןאליעזז1975M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
70מור לנקריז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
71דורוןנחוןז1975"אס""א תל אביב"5 ק"מ ריצה תחרותית
72אלוןאפלז2004"אס""א תל אביב"5 ק"מ ריצה תחרותית
73עמיתאפלז2001"אס""א תל אביב"5 ק"מ ריצה תחרותית
74עופראפלז1962"אס""א תל אביב"5 ק"מ ריצה תחרותית
75ויקטוריהוולקובנ1987"אס""א תל אביב"5 ק"מ ריצה תחרותית
76יפיתגבאינ1975ריל טיימניג5 ק"מ ריצה תחרותית
77עידונגרז1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
78צמרתספורטהנ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
79מאיהמן תורג'מןנ1976ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
80שגיאבינקוביץז2000ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
81מאיהלוינ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
82איהמורנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
83אבימורז1967ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
84משההופמןז1951M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
85נדבגוברז1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
86גבימיידלרז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
87עדימיידלרז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
88עילימילשטייןז2000ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
89זכאיגולדמןז1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
90הדרשמחונינ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
91אנדריפרליןז1984אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
92אסףלסקיז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
93שירפישרז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
94איציקפזז1954רצים עם עינב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
95חןבונופיאלז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
96יצחקכלבז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
97טלמטלוןז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
98אביבאברהמיז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
99איילתדרךנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
100אורידרךז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
101נועהדרךנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102רועיגבריאלז1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
103גיאחלףז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
104מאיהפישנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
105עמוסויצמןז1944ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
106נגהרונד שאולנ1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
107דניאנגלז1948ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
108נתןקוהז 1941ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
109עדואורןז1964איילות M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
110עדיקוליוקז1970בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
111ישיבסוןז1967בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
112יואב וינרז1953בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
113אורדלחז1989בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
114יאיראליצורז1981בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
115איתילויז1980בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
116עבדאללהמסארווהז1969איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
117דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners5 ק"מ ריצה תחרותית
118איילטרםז1978רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
119טטיאנהקופרמןנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
120קלאודיהאידלמןנ1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
121דייבחןז1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
122לירוןגזיתנ 1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
123LiorMalkaז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
124ניררטנרז1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
125דניאלהדייגינ1994ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
126אלוןגרנותז1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
127גילהעובדיהנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
128מירוןדגןז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
129ענברשלומוביץנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
130איילדושקיןז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
131גיארייחלגאוזז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
132אורןאנגלברגז1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
133דרורוינוגרוןז1994אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
134תמרקופלמןנ1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
135דנהכהןנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
136מאיהמיברגנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
137אסףיפרחז1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
138תומרניירז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
139סיגלדודנ1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
140חוהגרונ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
141אלירןאבוז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
142ניראבהרז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
143עיריתשרירנ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
144ליאתשרגאינ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
145עלירםז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
146גדיקירצוקז1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
147רותםצ'ונהנ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
148ישראלפרנקז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
149מורפוגלנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
150אלחנןסבתיז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
151עמנואלניטקיז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
152מירימעוןנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
153אנדריאהמוארסנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
154עמיחילויז1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
155אריקיפהז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
156חגייובלז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157מנשהוילציגז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158דליתגרינרנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159דורוןגולדפרבז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
160סמיבטשז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
161אורליאלקלעינ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
162יניבשמאיז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
163אופירדאוםז1976רצי אל-על5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
164זאביכהןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165קסניהגריפוליןנ1996ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
166אלכסנדרגרשיקובז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
167נירזויתןז 1966תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
168זיוארליךז 1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
169שירהזפסוצקינ1986ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
170כליףאופקז1996ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
171יונתןקרידי הלרז 2000ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
172רמירביבז1972טבע5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
173יונתןברונרז 1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
174עידןגינתז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
175עודדרוזןז 1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
176ליטלרוןנ 1993אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
177תומראורבינה אלגטהז 1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
178KazumasaKibeז1957רצי מקווה ישראל חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
179יובלכלימיאןנ2000ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
180אורטלששוןנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
181פטריקשבלז1975ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
182טלאורז1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
183גילאורז1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
184מתןענתביז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
185ברמזרחיז1988x-team5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
186מיריגינתנ1957ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
187LiorRomanoז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188אבידןהירשז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
189משהשלינקהז1967תעשייה אווירית5 ק"מ ריצה תחרותית
190רזהרמןז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
191מיכלצוייגנ1970ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
192דיןכרמוןז1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
193שרוןקפמן רזנ 1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
194מירוןרז קפמןז1964ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
195רועיפרידמןז1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
196איתןבוךז1973ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
197יובללויז1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
198עומררטנובסקינ2002AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
199ענתרטנובסקינ1967AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
200תומרשטיינרז1991עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
201אמנוןטנבושז1948עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
202מרדכי חיידמריז1965עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
203מתןראב״דז1985עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
204מאורויצמןז1988עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
205עופרבן דורז1958עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
206רבקהטובלינ1962עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
207עידוטובליז1996עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
208שחרולטרז1978עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
209איילאבאז1990עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
210מיקהברז1983עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
211ענתעבודינ1964עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
212אילנהשנרךנ1947עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
213מתןרובז1991עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
214יניבמוסרסקיז1986עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
215שירפיליבהנ1995עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
216אביליאורז1973עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
217ענברשקנ1985עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
218ישיהויזלר ז1984עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
219ראובןברוןז1949עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
220בועזגילאוןז1974עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
221כרמיתדואנינ1981עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
222אודיכהןנ1987עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
223קוביפרלז1988עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
224אייללויז1962עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
225עינבנגרנ1981עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
226ניסיםחלאביז1980עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
227מולדובןקלרינ1956עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
228בןקלינגרז1983עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
229גילגרינברגז1979עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
230עומרהימןז1994עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
231הדרכרמי אלוןנ1968עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
232גולןדרוקרנ1973עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
233שמוליק יעקבי נ1983עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
234מורןאבילבנ1991עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
235יניבהברנ1970עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
236מאיה מועדנ1992עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
237איתיסלמןנ1991עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
238מורליאקשטיין בלנקנ1970עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
239חןהראלנ1981עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
240גלית הלפמן-קידר נ1968עמותת 180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
241טומידרייפוסז1946ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
242גונןגולדמןז1973באר טוביה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
243יזהרגולדמןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
244שיכספיז1966ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
245אלוןגורז1975אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
246עדוברקוביץז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
247צביקהנאמןז1966מומנטום5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
248רוניאיונירנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
249אביבהשולמןנ1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
250אווהקרצ'בנ1996ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
251ארזחנוכהז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
252שיריפודמסקינ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
253נעמהפלדמןנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
254שלמהעובדיהז1951איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
255עינבישראלנ1980Easy Speed5 ק"מ ריצה תחרותית
256יונתןבן גלז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
257עומרשוקארז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
258אדיאיטלמןז1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
259יוסישפיגלז1960Erised5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
260shaylavieז1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
261דודואלמליחז1981PwC5 ק"מ ריצה תחרותית
262דפנהמאירנ1997אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
263לאונידפייןז1944מכבי - איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
264יהונתןגינתז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
265paulsmithז1950איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
266מיריקהברזיסנ1988Easy Speed5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
267עטרידיןנ1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
268אמילימורנ1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
269אלוןגרינברגז1984ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
270שליבן יהודהנ1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
271אורטלרייכליןנ1987KonstanTeam5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
272גרייסיאפלטנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
273מתןפרידמןז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
274יעלרםנ1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
275עמיברוקרז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
276אליןטולצינסקינ1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
277יצחקאופקז1947מזכרת בתיה5 ק"מ ריצה תחרותית
278תמירפינגרז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
279ירוןדגןז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
280שירהדגןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
281עופרברנעז1952ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
282דודמנדלוביץז1962O25 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
283סוניהמנדלוביץנ1962אנדיור5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
284מיקהגולןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
285מיקה כץנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
286ליאת הלפריןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
287נויבנגלנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
288יסמיןבלחינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
289נועה יוסףנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
290שיהללנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
291אור אהרוןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
292נתישקדז2016ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
293EilonHoterז1991TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
294ThomasZachariasז1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
295HaijieYuנ1991TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
296YiqingYangז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
297DingmingYangז1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
298JustinWeinfeldז1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
299RikkiWedgleנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
300AllisonWassermanנ1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
301JakeWassermanז1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
302AshleyTuckerנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
303SilviaTomassoniנ1992TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
304AshutoshTaklikarז1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
305BrookeSterlingנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
306BrunaSteinbergנ1998TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
307PhoebeSmithנ1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
308ShivprasadShivratriז1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
309CarlyShapiroנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
310SareneShakedנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
311IsabelSchussנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
312WilliamResslerז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
313AnarghyaMogasaleז1998TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
314MilindMathaiז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
315SumeetLondheז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
316SvenjaLemkeז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
317EmilyIrgangנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
318DevonHimelmanנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
319JacobHarrisז1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
320MaetalHaas-Koganנ1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
321HannahGeldzahlerנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
322SamanthaGarfieldנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
323VivFierbergנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
324NikkiFaraciנ1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
325OritCohenנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
326EmmaBurgerנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
327VinayBhusנ1996TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
328AbriBernsteinנ1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
329GaviBarahonaנ1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
330maria franciscaarayaנ1989TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
331JayteerthAmbleז1997TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
332ElliotAchkandaziז1995TAU Over Seas Program5 ק"מ ריצה תחרותית
333אורגורליז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
334אסף אשלז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
335שקד רוזנבלוםנ1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
336יימרנגאשז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
337אבייגזאוז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
338אמרהוונדמגןז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
339אסטהולאבטהז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
340סרגיייפנובז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
341יצחקאדמהז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
342בןכהןז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
343ניקיאגייבז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
344וורקנואלבצ'אוז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
345אופקדהוז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
346דניאלמהרטז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
347מוטידרסהז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
348יצחקביררהז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
349איתןדוליצקי ז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
350הבטמומקונןז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
351ארטיוםאחרמצו'בז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
352שמעוןעדריז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
353אליאלמוז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
354עומרבלאבסקיז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
355דנישמידטז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
356דנאלממןז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
357משהמוצא'יהז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
358אסףזרביבז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
359יעקבצקולז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
360נתןברששתז1998אחד משלנו 5 ק"מ ריצה תחרותית
361יעקבפינגרז1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
362איתימורדז1998ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
363ליהיסיארהנ1998ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
364דניאלגלרז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
365סיווןקינרנ 1989אסא ניווט ספורטיבי5 ק"מ ריצה תחרותית
366לירז אוחנהנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
367מיקהפלורסהייםנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
368הדסמוריןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
369שחףאלקריףנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
370מורפלדהוןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
371אלונהאינדיקנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
372ליאורשטיינברגנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
373הדראסא-פולנסקינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
374איילתכפיףנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
375סיווןיוגבנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
376שיסומךנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
377רקפתזיידןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
378עפרייקירנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
379אתיסגסנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
380אשרתעינינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
381טליחנןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
382ורדכהןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
383מיהברקינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
384ענתמיימונינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
385שירליאוחנהנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
386דניאלפזנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
387עדייורמןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
388מורןלביאנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
389עדןאביטלנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
390עדישטייןנ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
391אלוןשריירז1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
392דור הוכמןז1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
393ירוןנצרז1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
394רותי אלעג'מינ1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
395עמוס נימניז1986"אס""א תל אביב כדרוגל נשים"5 ק"מ ריצה תחרותית
396יוניאלמוז 1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
397נגהדותןנ 1994אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
398איתמרעמירז 1992אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
399דבירמאורז 1993אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
400שחראופזז 1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
401שיבן ישראלז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
402למהדמסהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
403דניסחטקביץז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
404מייקלטנקילביץז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
405ברקעדריז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
406טספייהסיוםז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
407מאוררוימיז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
408קוויןקורדינרז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
409איתןג'וזף ז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
410אריקלסיאנסקיז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
411אוריגרשטייןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
412ויקטורשפיראז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
413יוסישישמןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
414רפאלרמוס ז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
415עודדקבדהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
416אדיבפינטוז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
417אורןסמוילובז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
418דניאלסומרובז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
419דניאלסולצינרז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
420איתיניסיםז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
421אלדדנוריאליז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
422אלמיומקונןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
423בן נתנאלמימוןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
424חגימברטז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
425ולאדירמקוביץז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
426מנשהטקלהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
427אסובאלוטואבהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
428אפריםטגביהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
429ישיזלקהז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
430ליאורוקניןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
431שלוהלליז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
432שחרדניאלז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
433אמוןגורדוןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
434יהודהג'מברז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
435ראםג'יבליז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
436דוראמסלםז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
437איציקאלשטייןז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
438אוריאלאלעזרז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
439אדיראדגךז1998אחד משלנו5 ק"מ ריצה תחרותית
440אילןגלזרז1961מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
441מי-טלקלמנוביץנ1978מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
442גיאגליליז1968מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
443פבללויצקיז1969מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
444גיארקז1974מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
445רויקצפז2001מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
446דורוןקינרז1953מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
447עודדורביןז1975מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
448אפקגולז1958מחלקת ניווט5 ק"מ ריצה תחרותית
449גיאארביבז1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
450אורןדולבז1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
451דניבנימיןנ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
452עידןשיריןז1985מרכז הספורט5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
453אהודבשאריז1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
454יובלתשובהז1993AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
455משהתשובהז1961AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
456אוריויזלז1974ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
457אלעדנתנאלז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
458גדיקירשנבאוםז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
459שרוןקירשנבאוםז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
460יוסימורדז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
461שחרכספינ1994ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
462רועיפולישוקז1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
463ניצןאלוןז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
464מוראלוןנ1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
465אלעדרוןז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
466מיכאלאמזלגז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
467שלומיפריג'ז1973"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
468שיטימסיטז2007"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
469רוברטטימסיטז1970"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
470סוללטימסיטז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
471יוסילוברבויםז1964"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
472חייםפארז1955"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
473גליקירייתיז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
474גיאנואמהז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
475גורקירייתיז1974"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
476גאיהלוברבויםנ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
477אריאללפצנקהנ1966"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
478אורלילוברבויםנ1966"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
479אופירלוברבויםז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
480אביבהגתנ1988ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
481מיכלאטלמןנ1976כפר סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
482יפעתעפרונינ1957lic5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
483טלוידרמןז1985תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
484דניאלריזבסקיז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
485ירוןשחםז1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
486אופירטוביז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
487ליריאופקנ1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
488אדםרייטרז1992אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
489מיליאסרףנ1979אפקה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
490רותםקצירנ1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
491סיוןקלינובסקינ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
492ליאורכהן-קוואזנ1978AFEKA RUNNING CLUB5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
493DianaKortchemnyנ1997ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
494אלינהזיוקיןנ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
495ערןאהרונסוןז1963Afeka Running Club5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
496ירוןמליןז1992רמת גן5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
497שחרפיינרנ2000רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
498זמיפיינרז1957רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
499חגיתמוזגרנ1990להגשים את החלום5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
500אורןכהןז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
501מריםכהןנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
502נמרודנחוםז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
503עמיתאביטלנ1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
504מורןנויהוףז1987ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
505עידוקרןז1990"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
506אלכסמלכיסז1989"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
507נירגרוסז1997"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
508עומריפולצ'יקז1993"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
509ניתאיכהןז1993"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
510יריבזוננשטייןז1990"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
511דןארוסז1992"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
512ענתשטרקרנ1977"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
513איילת פרספרסנ1992"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
514ניבי ורדי ורדינ1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
515גלטפרברגנ1986"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
516אליןביתן נ1967"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
517עומרי ביתן ז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
518דןהופנברטל ז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
519אלמהטולדונ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
520אגםאגמינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
521מאיה קצירנ2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
522דפנהטרודלרנ2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
523ליןפריג'נ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
524יותםאסטרייךז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
525נועם אסייגז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
526ינאיהרשטייןז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
527נעםבן רוביז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
528נועהחזינ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
529נגה בהרלז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
530קורןפנחסיז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
531אמיתיבצרז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
532הגרבן עמינ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
533יובל גיגינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
534אביבפרגז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
535מאיה ליכטנשטייןנ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
536ענבריחיאליז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
537פירהשוורץנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
538רוניתמיכוביץנ2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
539יואביקואלז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
540אורימאיריז2005"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
541עילאי מודעיז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
542איתיתורןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
543עומרבן יוסף ז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
544יונתןגלקופז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
545שיגרינשטייןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
546אסףקוניןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
547אלון הרפזז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
548איתי שריףז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
549אודיאורוןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
550בועזלשםז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
551גומבורהרוורטז2006"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
552פלביופלורוביץז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
553מוחמדאלג'מלז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
554אדם אשליז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
555יםקבקובז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
556נדבהראל ז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
557יונתןהופנברטל ז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
558גורבן דןז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
559שליוטיןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
560עילירוהז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
561לבלריןז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
562מתןפרידנברגז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
563יוחאיבן גלז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
564ערןשרז2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
565דבירגריןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
566יונתןשהםז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
567בןמזורז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
568טלפוטיןז2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
569יותםעקיבאז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
570עמית פארנ2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
571פלורינהפלבוביץנ2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
572אמהפרידמןנ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
573רוניתזוטאנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
574שירהשילברמןנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
575ענברגיגינ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
576עלמאיעקובינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
577ענברפינצ'ובסקינ2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
578יעל רושהנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
579לילך רויכמןנ2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
580איההדרנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
581דנהמיכאלינ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
582רוניתגזיתנ2004"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
583נעםלשםנ2003"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
584ערדפרוכטרז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
585גילישכיאז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
586יונתןזוטאז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
587מיכאל זיגלבוים ז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
588איתירוטז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
589דניאל שרז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
590רועימנחמובז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
591סייףאל ג'מאלז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
592איתיחזיז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
593מאורגיגיז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
594עידודגןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
595גיאנואמהז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
596עודדאמזלגז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
597דניסלופרובז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
598יהבכהןז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
599נבויעקוביז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
600אורשלייןז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
601עידוארזז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
602אריאלמשיחז2001"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
603אלוןרזז2002"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
604טיילורלונגוז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
605עומריכהןז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
606אדם יחזקלז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
607עידואבנירז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
608יואבבן גיגיז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
609איתמרקולודניז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
610מקסלופרובז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
611אודימנשרובז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
612יואבזיבסקיז1999"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
613שקדטיןז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
614מטבייפמילז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
615לאוןסטומןז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
616יגורדוחובניקובז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
617אמילורניקז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
618עומרגנניז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
619טלסנדיקז2000"אס""א כדור מים"5 ק"מ ריצה תחרותית
620כפירוולפסוןז1991ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
621רויתקלינובסקינ1992ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
622דניאלהפינקלשטייןנ1993אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
623קרןגוגלנ1994אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
624מיריתחלפוןנ1991אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
625טלישראלינ1993ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
626ארזאפלרוטז1969ULTRA5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
627דנהמטס-אפלרוטנ1974ULTRA5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
628נועםלויז2003רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
629לביאאפלז1956ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
630אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
631פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
632גיליאורןז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
633עודדחורשז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
634רחמיםכהןז1995ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
635נירקופמןז1962Easy Speed5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
636אוריתרזנ1974אס"א תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
637מיכאלוקסלרז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
638SashaGlazmanז1989ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
639שלומיתסלענ1973ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
640גיל בנימיןרגבז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
641מאיהקבקובנ 1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
642Dirkvan der Lindenז1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
643רחלישלפשטייןנ1991נתניה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
644עינתמרבך-ברנ1979ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
645אסףסינגלז1976סלע מעבדות תוכנה5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
646michalhughesנ1965רצי בית שמש5 ק"מ ריצה תחרותית
647WojciechSamotijז1983אוניברסיטת תל אביב5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
648שחרשמאיז1994Rehovot5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
649אבינועםשיז1983ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
650אוריגולדשטייז1980ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
651אסיהטרקנ1990ללא מועדון5 ק"מ - עלות הרשמה לסטודנטים, שיאים, ברושים, אפקה, מנויי מרכז הספורט באונ' עובדי סגל אונ' ת"א ותלמידי תיכון בתל אביב
652יובלשרייברז1986רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
printer