מרוץ גבעת שמואל ה- 8 - ריל טיימינג

מרוץ גבעת שמואל ה- 8


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1יעקבבצלאליז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
2סהרמלכהז2001מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
3חנהבצלאלינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
4שרהבצלאלינ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
5מעייןאוסטרובסקינ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
6אילהבן מאירנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
7אברהםבן מאירז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
8נגהסלטוןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
9שירהסלטוןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
10יניבסלטוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11שילהשפירז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12ידידשרייברז2008Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
13ספירצויבלנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
14רונןגולדשמיטז1984M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
15מיהשרייברנ2006Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
16נועהאטיהנ 2007מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
17תהילהאטיהנ 1982מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
18יוחאיבן יצחקז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
19בניהשרייברז2004Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
20יוחאיאלפריןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21צחיגרינולדז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22אלהפינוס-ישריםנ 1988אדידס ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
23ליאורהweinsteinנ1956herzliya5 ק"מ ריצה תחרותית
24איתישוורץז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25דנהיעקבנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26מיכלחסוןנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27קרלוסקיסנוז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
28ברקגלנטז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
29איילנירז1987Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
30יוחאיזנדז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
31מירבקרונזוןנ1971גני תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
32מורוקניןז2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
33גלוקניןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
34אוריוקניןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
35שמריתגוטמן עידןנ1978בית הלוחם תל-אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
36חנןזינדלז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37איטהרובננקונ1963Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
38שראלברקוביץז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
39אוריתליקונןנ1984Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
40תומרברקוביץז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
41גיאמרשנסקיז1957Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
42מוריהשפירנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43תומרבוקסרז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
44אליקזילברצויגז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45אמונה בתיהאדרינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46מיכאלזייברטז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
47יוסימורדז 1958חצור הגלילית10 ק"מ ריצה תחרותית
48תומרשחרז1996M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
49אהרןהיימפלדז1991ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
50אריאלבנאריז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51שלמהאילוןז1954ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
52ליאוראילוןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
53חוהמילר רחמנינ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
54יעקבבראלז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
55אביגילבראלנ1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
56שחרסופרנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
57ירדןסופרנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
58אפרתבינהנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59עמיעדלוינשטייןז2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
60זאבלוינשטייןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
61תמרלוינשטייןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
62מלנילוינשטייןנ1984ללא מועדון2 ק"מ עממי
63רפימגידז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64אריאלהלוינשטייןנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
65הוורדלוינשטייןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66יהונתןגרינולדז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
67דניאלאירנשטייןז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68אייללויז1985החברה של טובי10 ק"מ ריצה תחרותית
69אפרתארנוןנ1991ללא מועדון2 ק"מ עממי
70JonathanStefanskyז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
71שקמהפרידמןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
72מעייןפרידמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
73רעותפרידמןנ2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
74ברפלגז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
75אוראלבן יוסףז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76אמירכהןז1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
77חנןיצחקובז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
78אוריכהןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
79אריאלכהןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
80שירהוינטרנ2005בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
81עמיחיזינגרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
82מיכאלכהןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
83יובלכהןז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
84אביגילכהןנ2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
85אלדדברדוגוז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
86תכלתברדוגונ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
87ליאלסלומינסקינ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
88אבישינתיבז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
89דניאלאושהז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
90גלעדקליימןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
91יעלטורנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
92רועיפרלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
93אוריתאלבזנ1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
94אלישיבשוורץז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
95רותםלוינ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
96הדסשיליאןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
97דנהרותםנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
98אוריחרזיז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
99מיהוייזרנ2006Go For It5 ק"מ ריצה תחרותית
100אלעדאביעדז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
101אביעדאדורםז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
102אסףאפריםז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
103ליריקסיררנ2004beatנועה5 ק"מ ריצה תחרותית
104אפרתגלרנטרנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
105שירידיבוןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
106שלואפריםז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
107אביתראפריםז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
108צביבקז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
109רועיסופרז2004רצי אברהם יגל5 ק"מ ריצה תחרותית
110אלכסיישופיןז19914tamam5 ק"מ ריצה תחרותית
111נועםהמאיריז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
112שמרהסוןנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113אלוןרטרז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
114אוריהרצוןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
115איתירצוןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
116רועירצוןז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
117מעייןמוסיוףנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
118אלדדרצוןז1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
119מתןטייכמןז1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
120קוביטייכמןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
121עידיתטייכמןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122בועזנוימןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
123מיהנוימןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
124יהונתןברוקהיימרז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
125איתמראורנשטייןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
126רחלשמואלינ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
127kingmantelז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128kingmantelז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
129TifferetKanterovitzנ1996ללא מועדון2 ק"מ עממי
130איתםברגדז2007נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
131אמילאגייבז1979DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
132סופייהטקרחנינ1997ללא מועדון2 ק"מ עממי
133יאיראורנשטייןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
134איתירובינשטייןז2002אללה רציניים10 ק"מ ריצה תחרותית
135איילאורנשטייןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
136רוןפנחסז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
137טלנסז1999Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
138יאיראברג'לז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139ארזבראוןז1960CYNET5 ק"מ ריצה תחרותית
140הראלצדוקז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
141משיצדוקנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
142דודסלומוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
143YEDIDYASPETTERז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
144פבלודרניקובז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
145רוסלןביסטרובז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
146עלאאעאמרז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
147אלישליז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
148שרוןאלמגורז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
149דודמנשהז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
150אליהומלולז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
151יעקבחיוןז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
152משהבלאישז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
153דליהמלרנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
154דרורקלייטמןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
155אורקלייטמןנ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
156מתןקלייטמןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157הודיהקלייטמןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
158דנהאברהמובנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
159נועהאלבויםנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
160רונןהר נוףז1966GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
161לייהגוטסדינרנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
162איתיגוטסדינרז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
163שיגוטסדינרז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
164נעםעוזריז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
165אליהגלאיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
166יגאלגלאינ1985givat shmuel2 ק"מ עממי
167ירוןמזרחיז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
168מריםוידרנ1974DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
169הדסמזרחינ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
170נדבהירשז2006RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
171דורוןוידרז1972DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
172גלעדהירשז1973RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
173עמוסעגיבז1969מזרחי טפחות5 ק"מ ריצה תחרותית
174מוטיאמר ז1969מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
175מאןיואלז2005מזרחי טפחות5 ק"מ ריצה תחרותית
176מאןאביז1975מזרחי טפחות5 ק"מ ריצה תחרותית
177אריאל פרקשז1971מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
178יוסיפרומןז1982מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
179אופירזמירז1975מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
180אביחיתורג'מןז1972מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
181שירז עגיבנ2004מזרחי טפחות5 ק"מ ריצה תחרותית
182ספיר עגיבנ2001מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
183מורןאבן-חןנ1979מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
184מאןדניאלהנ2003מזרחי טפחות5 ק"מ ריצה תחרותית
185אוריתתורג'מןנ1975מזרחי טפחות10 ק"מ ריצה תחרותית
186איתישטיינמץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
187יאירשטיינמץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188יוסףמירילאשויליז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
189יהללשבתז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
190יובלשוורץז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
191טהרשוורץנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
192דעאלשניידרז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
193שנימונדריז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
194קרןשניידרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
195שימונדריז 1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
196יובלמונדריז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
197ליעדדוידוביץז 2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
198אוהדפישרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
199יובלפישרז 1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200גלעדדנוךז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
201איילפישרז 1972רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
202עדיליגולדנצויגנ1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
203גלכוכבנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
204עידואברהמובז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
205קרןגולדברגנ 2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
206יהונתןגולומבז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
207יובלגמזוז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
208קוביבריגז1973RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
209ירוןגולומבז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
210אוריגמזוז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
211בועזבנאיז1964M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
212טליגודוביץנ1986M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
213נתיגלבועז1957וולקני - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
214משה בן 50שפיראז1967ללא מועדון2 ק"מ עממי
215עופרגליצקיז1972NITRO10 ק"מ ריצה תחרותית
216נועהאברהמובנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
217זוהראלקצבז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
218רםגלז1991אגודת הסטודנטים בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
219נועהיעקבסוןנ2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
220רינתיעקבסוןנ2000ללא מועדון2 ק"מ עממי
221נגהנוימןנ1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
222שגבקריבז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223נתןאופןז1940איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
224מיכאלרייךז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
225אילהורבלינ1966ללא מועדון2 ק"מ עממי
226שירמופקדיז1986Go For It2 ק"מ עממי
227אביקםמופקדיז1980Go For It2 ק"מ עממי
228אילדימנטז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
229גיאורבליז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
230הראלמופקדיז2011Go For It2 ק"מ עממי
231עומרהימןז1994180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
232נופרביתןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
233איתיפרשניז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
234עידוביתןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
235טלהוןאמארהז1987רצי לוד LR10 ק"מ ריצה תחרותית
236מרברזנ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
237איתיתלםז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
238דניגוטהולדז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
239שימליליז1985מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
240רעותרזנ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
241גדעוןאילז1942רצי מקווה ישראל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
242שקדבהרבנ1994מועדון 1805 ק"מ ריצה תחרותית
243טליהרגבנ2006RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
244שחרוויילז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245אמיתייעקבסוןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
246חנינהסיידלז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
247מאיריעקבסוןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
248הדרוויילנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
249חנהיעקבסוןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
250אמיתייעקבסוןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
251ישייעקבסוןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
252יונתןשקוריז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
253ברוךיורבז1960ללא מועדון2 ק"מ עממי
254סיגליתקפלןנ1965לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
255ברגדסיוןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
256ברגדאיילז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
257שלמהעובדיהז1951איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
258נגהבן דורנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
259דניאלפלזנשטייןז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
260איתיצרפתיז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
261רואיצרפתיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
262יעלפישרנ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
263רפאלאלאלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
264יאיר צביפישרז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
265אריאל דניאלפישרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
266DeborahHaberנ1998ללא מועדון2 ק"מ עממי
267נעהטריקינ 1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
268אורי יהושעפישרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
269נואית דליהפישרנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
270תהילהסטבסקינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
271ישיסטבסקיז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
272ליהכהןנ 2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
273חופיתגוטסדינרז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274טלגוטסדינרז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
275שניגוטסדינרנ 2010ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
276נבואוחיוןז 2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
277עיליאוחיוןז 2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
278אמונהעירוןנ2009Go For It2 ק"מ עממי
279נוהעירוןז2007Go For It2 ק"מ עממי
280דורבר אוןז2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
281ליעדבר אוןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
282אירנה-אורקונובלובנ 1989רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
283אסףחתוכהז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
284הילהחתוכהנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
285אריהסנדרסז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
286אריהסנדרסז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
287יורםעמירז1956רצי עמיר10 ק"מ ריצה תחרותית
288ירוןלשםז1966חברת חשמל10 ק"מ ריצה תחרותית
289נוימשהנ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
290איתיבן שבתז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
291תמראריהנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
292שילימטלסנ2010גבעת שמואל2 ק"מ עממי
293ChanaRosenthalנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
294יובלוידיסלבסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
295אריהוידיסלבסקיז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
296יהונתןשפיררז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
297דניאלכהןז1995Givat Shmouel10 ק"מ ריצה תחרותית
298עוזדניבז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
299נועהזקיןנ1983רצים עם אריה10 ק"מ ריצה תחרותית
300יעקבאדורםז2004Givat-Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
301מיכלאדורםנ2002Givat-Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
302רבקהאיצקוביץ רוזןנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
303הדרכהןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
304ניבכהןז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
305דודרוזןז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
306יונתןהולנדרז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
307שרישטייןנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
308רניעמרז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
309מתןרובז1991180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
310ליאורמנחםנ 2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
311טלבר-אשרנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
312איריססידינ 1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
313מוטידמריז1965180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
314שלומיתפניגשטייןנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
315דודברצלרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
316שילהברגדז2004נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
317חגיתעמרנ1976גבעת שמואל2 ק"מ עממי
318הדרעמרנ2007גבעת שמואל2 ק"מ עממי
319נועםאלאלז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
320יהליעמרז2009גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
321חןשליסלברגנ2004חבר2 ק"מ עממי
322אדםמאירז1993180 מעלות2 ק"מ עממי
323אילנהשנרךנ1947180 מעלות2 ק"מ עממי
324משהזויןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
325רותזויןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
326עדייצחקינ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
327שלומציוןזויןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
328נדבפלסז2005רצי אורנית2 ק"מ עממי
329נויהכהןנ2005עידית בודה5 ק"מ ריצה תחרותית
330משהיצחקיז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
331דוריתכהןנ1967עידית בודה5 ק"מ ריצה תחרותית
332עדיבלוםנ1969רצי אורנית2 ק"מ עממי
333בסכסיונתןז2009חבר2 ק"מ עממי
334בסכסאיתיז2007חבר2 ק"מ עממי
335אוריצחקינ1997Givat shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
336אוריזילברגז2007Givat Shmuel2 ק"מ עממי
337אריאלרייךז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
338אלעדיצחקיז2007Givat shmuel2 ק"מ עממי
339הראליצחקיז2007Givat shmuel2 ק"מ עממי
340מאיהמועדנ1992180 מעלות2 ק"מ עממי
341אלעדבן נעיםז1992180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
342רועיקניגסברגז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
343יואבאורןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
344רועיזאורבךז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
345דןיעקובסוןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
346היליבר חןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
347מיכלהרבסטמןנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
348יעלשמשנ1962רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
349נגהליפהנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
350נעמהזיו-אבנ1983RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
351ליריגנאלנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
352דניאלמנדלסוןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
353שוהםקשינ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
354לירזקוגמןנ2005גבעת שמואל2 ק"מ עממי
355אלישיבשפיצרז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
356אוריהכוכבז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
357אבישלוםז1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
358בןכפולרז1972רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
359אילנהלפידותנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
360בןשבתאיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
361רויטלהרפז שבתאינ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
362אוריכפולרז1975רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
363תהלרוטבלטנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
364ענברשקנ19851802 ק"מ עממי
365אודישטמרז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
366ישישמאיז1970גבעת שמואל2 ק"מ עממי
367דודסנטוריז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
368יהונתןשמאיז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
369עומרשמאיז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
370יצחקשומןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
371מיקישלוז2007גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
372שירשמאיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
373נועםפלגנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
374אבנרברז1972רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
375עמיתבראוןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
376דורוןפוררז1963רצי נחלים10 ק"מ ריצה תחרותית
377ליאםאליאשז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
378שנירלויז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
379הילהארליך עמרנ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
380אלוןעמרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
381ליהעמרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
382נתנאלסלומינסקיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
383שגיתהורוביץנ1974RUNLD10 ק"מ ריצה תחרותית
384ישיסלומינסקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
385רונילבנדהנ1970ללא מועדון2 ק"מ עממי
386עמיתליבוביץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
387ליאורליבוביץז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
388עומרליבוביץז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
389שמואלפינצ'בסקיז1935רצי מקווה ישראל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
390אביגילאמינובנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
391יעלבאראזז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
392דניאלבאראזז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
393יוסישפיגלז1960Erised10 ק"מ ריצה תחרותית
394מתןעמירז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
395איתיסלמןז1991180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
396מיטלבן אלישענ1979DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
397אודיכהןז1987180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
398הילהויסמןנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
399יובלעמירז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
400עופרבן דורז1958"180 מעלות"10 ק"מ ריצה תחרותית
401מעייןפלדנ1988180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
402זיוינגמןז1989180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
403אביליאורז1973180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
404איציקישראלז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
405עמיתטוכטרמןז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
406אופלבכרנ1991qiryat ono10 ק"מ ריצה תחרותית
407ליאורגיאנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
408ענבלגיאנ1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
409אורטלאפקנ1978DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
410שי-ליויגנפלדנ1977M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
411רושלהרצגנ1970ללא מועדון2 ק"מ עממי
412טלהרצגנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
413מיההרצגנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
414זףסגלז1980Easy Speed5 ק"מ ריצה תחרותית
415יגאלבולשטייןז1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
416יניבמוסרסקיז1986180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
417גיאבולשטייןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
418לילךאורנ1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
419מיכלטל-סוחרנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
420דורסוחרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
421אביחיסוחרז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
422טלאליהו זדהנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
423אביחיליבנזוןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
424מירבאליהו זדהנ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
425רונןשעלז1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
426אלהשעלנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
427אמירשעלז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
428ליאורהמרמןנ2008מועדון גלגיליות גבעת-שמואל2 ק"מ עממי
429מיכאלשטרןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
430אמרילסריז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
431דניאללסריז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
432איתןנוימןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
433טלרותםז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
434חגיאיזנברגז1970הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
435אריאלרותםז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
436רועישטרןז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
437שירשטרןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
438חנוךשטרןז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
439אופיראביבז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
440נעםאביבנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
441ירוןאביבז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
442חגיתאביבנ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
443יואלגולדברגז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
444חןהראלנ1981180 עמלות5 ק"מ ריצה תחרותית
445עיליאהרונוביץז2002גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
446יהללגריזיםז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
447אליאוראבינועםז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
448דודספירז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
449אילניתספירנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
450יאירגרנקז1992רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
451משההופמןז1951רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
452גלעדאברג'לז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
453שמואליעקביז1983180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
454אלעדשטרןז1985ללא מועדון2 ק"מ עממי
455סתיוכהןנ2005מועדון גלגיליות5 ק"מ ריצה תחרותית
456איילאבאז1990180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
457בןקלינגרז19831802 ק"מ עממי
458אברהםהמליז2005גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
459אייללויז1962180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
460שמואלרוטמןז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
461בועזגילאוןז1974180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
462קוביפרלז1988180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
463עופרפרנקלז1977givat shmouel5 ק"מ ריצה תחרותית
464קרןטוכטרמןנ1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
465יפעתפלגנ1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
466רועימלכהז1984180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
467בןפינקלשטיןז1987180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
468יונייצחק לויז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
469גיאבן דורז1984180 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
470רניפלגז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
471גיאפלגז2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
472יאיריצחק לויז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
473איילתגינינ1970ללא מועדון2 ק"מ עממי
474איתןפיררז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
475יניבפיררז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
476שרוןמקובסקינ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
477אביאלמוגז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
478ינוןפורתז1967M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
479נועהכהןנ2002גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
480עיליפלחז1999טירת יהודה10 ק"מ ריצה תחרותית
481יערהנתיבנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
482נדבקייקובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
483משהקייקובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
484מיהקצירנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
485מתןסויסהז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
486ורדקורצבנדנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
487ליהיאנמדרנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
488עידובן דורז2009Givat Shmuel2 ק"מ עממי
489אסףבן דורז2004Givat Shmuel2 ק"מ עממי
490אוריבן דורז1976Givat Shmuel2 ק"מ עממי
491יובלאמסלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
492אמיתיסביוןז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
493שליאדורםנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
494נעםסביוןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
495אלעדסביוןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
496ירוןסברדלובז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
497חייםאיזביצקיז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
498רזאיזביצקיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
499גלאיזביצקינ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
500אסנתגריידי שורץנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
501הראלאריכאז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
502תמרמרגליתנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
503יונתןבסליז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
504יניבקוהוטז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
505אריאליום טובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
506ליאורהסגלנ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
507שימיביתןז2002בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
508שוקיביתןז1974RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
509איתמרשטייןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
510עיליפרסברגרז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
511מיכלברנד גולדנ1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
512הילההמרמןנ2004מועדון גלגיליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
513איריתיפתח-שרצקינ1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
514יוניקםז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
515עומרשדמיז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
516גליהפרנקלנ2003מועדון גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
517אוריתורגמןז2000רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
518תמרמלמדנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
519נתנאלהרשושניםז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
520חייםבן הראשז1982הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
521נעםלויז2003Giveat Semuel10 ק"מ ריצה תחרותית
522יניבלויז1973Giveat Semuel10 ק"מ ריצה תחרותית
523שהםצורארוז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
524גלשטרןז1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
525נדבשטרןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
526יובלשטרןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
527מיהסופרנ2003מועדון גלגיליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
528יעלסופרנ2006מועדון גלגיליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
529יבגניגורביץז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
530אילהאקרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
531דוידתזזוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
532מיכלאקרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
533הדיבר-מורז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
534הילהשמירנ2004גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
535יעללויתן ירדןנ1965מועדון גלגיליות5 ק"מ ריצה תחרותית
536סתיושמירנ2002גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
537יוסינגלרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
538צביירדןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
539אוריגוטמןז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
540נעמןגוטמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
541נעםחלמישז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
542מעיןירדןנ1999מועדון גלגיליות5 ק"מ ריצה תחרותית
543דודגוטמןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
544טליהגוטמןנ2007נחלים5 ק"מ ריצה תחרותית
545הדסקמחינ1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
546כרמלכהן צמחנ2006petach tiqwa5 ק"מ ריצה תחרותית
547הגרקמחינ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
548נגהקמחינ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
549רונןקמחיז1971ללא מועדון2 ק"מ עממי
550בועזקמחיז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
551צוראוריז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
552צורסהרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
553טלמעייןסרורנ2002Givat-Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
554טלסרורנ2000Givat-Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
555עידןבירמןז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
556ישיקרישרז2009רצי קרישר5 ק"מ ריצה תחרותית
557פיניקרישרז1970רצי קרישר5 ק"מ ריצה תחרותית
558אוריתגודמןנ1972מועדון גלגיליות5 ק"מ ריצה תחרותית
559אביחיכהןז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
560ליגודמןנ2007מועדון גלגיליות5 ק"מ ריצה תחרותית
561אשטויעקבז1980רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
562יוסףטזרהז2002רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
563בנימיןטזרהז2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
564חגיאריכאז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
565יצחקגושהז2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
566יהודהטפרהז2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
567אינגדאוביאגדהז2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
568דסטאורטהז2004רצי הוילה5 ק"מ ריצה תחרותית
569ברהנואסרסז2002רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
570יהונתןמלסהז2002רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
571יהונתןביאגדהז2002רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
572יוסףטפרהז2003רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
573משהטאמרטז2003רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
574בנימיןסמיהז2002רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
575דניאללויןז1982רצי הוילה10 ק"מ ריצה תחרותית
576ליאורשיףנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
577יואבשיףז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
578שגיארייךנ1999גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
579אביהרייךנ2002גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
580שירהשייביץנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
581מורקריגרנ2001מועדון גלגליות5 ק"מ ריצה תחרותית
582רנירייךנ2008גלגליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
583ארזשוורץז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
584יובלכץנ2001גלגליות5 ק"מ ריצה תחרותית
585ארזרובינשטייןז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
586נריהרובינשטייןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
587עתירובינשטייןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
588רעיהרובינשטייןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
589הללרובינשטייןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
590גיאפרנקלז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
591גלימרקוזהנ2001givat shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
592ספירמילגרוםנ2006Givat Shmuel Roller Skating Club5 ק"מ ריצה תחרותית
593אלינויחזותנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
594דודחזותז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
595מעייןחזותנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
596שילתשוקרוןנ2001גלגיליות גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
597ישראלטרבלסיז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
598צביקהקופלז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
599יעקבחבהז1962רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
600תמרהשטיבלנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
601לאהיצחקנ1952ללא מועדון2 ק"מ עממי
602יואלשטיבלז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
603יואליצחקז1951ללא מועדון2 ק"מ עממי
604ליעםשטיבלז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
605ענאלשטיבלנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
606גיאסבןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
607רוישטיבלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
608אורישגבז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
609אברהםברנסז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
610יאירשגבז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
611דינהלבנינ1973תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
612יובלסומךז 2002גבעת שמואל2 ק"מ עממי
613בניסומךז 1963גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
614בניהירשבייןז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
615מנחםקסלרז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
616LeeGeorgiנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
617דבירשימלז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
618סיגלאלפריןנ1983אסא רופין10 ק"מ ריצה תחרותית
619מורןאבן-חןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
620גליתאבן-חן אמרנ1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
621אריאלאמרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
622מוטיאמרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
623מורןאבן-חןנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
624שלמהבדנרז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
625גליתאבן-חן אמרנ1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
626אבישררוזןז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
627רויתשטרןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
628עמנואלמלרז1978איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
629מאירטננבוםז1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
630אור חדשגלייזרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
631רינתשגיאנ1972Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
632חמוטלדואדינ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
633קורןחודרהז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
634אריאלדואדיז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
635תמרחודרהנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
636אסףדואדיז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
637אליהמייזלסנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
638צמרתחודרהנ1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
639ראובןגרמןז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
640אביבזיוז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
641חנןקמינסקיז1984גבעת שמואל2 ק"מ עממי
642אמונהקמינסקינ2006גבעת שמואל2 ק"מ עממי
643יוסףקמינסקיז2008גבעת שמואל2 ק"מ עממי
644יוכבדלוינשטרןנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
645שניניבינסקינ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
646בןגטר אמיתז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
647איתמרדגןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
648אסףדגןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
649זיודגןז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
650רותםגטר אמיתנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
651רונןגטרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
652איציקמליקז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
653דניאללנצרז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
654כפירהיימןז2001SprinTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
655אוריהיימןז2007SprinTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
656צוריאללנצרז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
657שנירהיימןז2003SprinTeam5 ק"מ ריצה תחרותית
658שילהלנצרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
659אשרפסטרנקז1951רצים לזכרה של ציפי10 ק"מ ריצה תחרותית
660עידולוזז2008Luz2 ק"מ עממי
661רועילולבז1969מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
662אסילוזז1973RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
663חייםסבןז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
664אליקואזז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
665רומיברוךנ2011RunWithMoshe2 ק"מ עממי
666אלהברוךנ2008RunWithMoshe2 ק"מ עממי
667יעלקסנר ברוךנ1978RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
668עמינבוןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
669יהושעקירשז1971רצי קירש10 ק"מ ריצה תחרותית
670אלקנהקירשז2004רצי קירש10 ק"מ ריצה תחרותית
671פרילילוינ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
672שגיאמאירז1991bari4010 ק"מ ריצה תחרותית
673אוריאלבצלאלז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
674יותםזיוז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
675אשרשרייברז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
676אליאלאידלשטייןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
677רועיפרץז1982DAN 4 RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
678אביתרגרוסז1982DAN 4 RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
679עודדויסמןז1970RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
680בילישרייברנ1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
681רזשרייברז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
682אבישיבוארז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
683יאירבוארז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
684אילוןמנצורז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
685אסףמנצורז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
686עמרימנצורז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
687אבימנצורז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
688חןבן שלוםז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
689עטרהשטייןנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
690דניתרזנ1986ללא מועדון2 ק"מ עממי
691אביבדויטשז1997איכנבאום - דויטש5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
692ארזבן שלוםז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
693נבושחםז 2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
694מאורשחםז 2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
695טלדויטשז1997איכנבאום - דויטש5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
696יםאיכנבאוםז2006איכנבאום - דויטש5 ק"מ ריצה תחרותית
697ערןאיכנבאוםנ1972איכנבאום - דויטש5 ק"מ ריצה תחרותית
698נתנאלדיקנוףז 2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
699יוסףיוסטז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
700לאורהמוסקוביץנ1971givat shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
701חיהדויטשנ1972איכנבאום - דויטש5 ק"מ ריצה תחרותית
702אוריתדיקנוףנ 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
703מתןפדובהז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
704אביחירפאליז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
705נהוראיתנעמיז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
706איתמרוקסז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
707יהלמלמדנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
708הילה ליאורמלמדנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
709כרמלנוימןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
710טלמלמדנ1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
711אסףמלמדז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
712יאיראדלרז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
713רועירוטנברגז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
714יובלאדלרז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
715אוראלוסרמןנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
716גלעדנוימןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
717אביהנוימןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
718אליהווסרמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
719הללנוימןנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
720אילןמוסקוביץז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
721דןמוסקוביץז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
722ברנימוסקוביץז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
723איתןאזרןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
724יניבאזרןז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
725עומרילרמןז 2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
726ארנוןדינורז2007RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
727גיאזךז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
728גיאכהנסקיז1983Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
729יובלדינורז1999RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
730שידינורז1974RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
731הדרטויטונ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
732איתיפרוידמןז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
733אמנוןפרוידמןז1974ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
734מיכאליעריז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
735גוריעריז1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
736דןיעריז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
737עידופירקיסז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
738יאירהברז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
739אוריאלשוקרוןז2004נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
740עמיתדורוןז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
741יהודהפולנהז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
742שירה רחלפולנהנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
743ארדמידנברגז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
744טלשוורץז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
745יוניליבוביץ'ז1974DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
746אריהריינרז1964כפר הר"אה10 ק"מ ריצה תחרותית
747אלעדקלייןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
748אפרתקלייןנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
749גלעדסוקולוברז1981DAN 4 RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
750יותםמיכאלז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
751יונתןאמינובז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
752סערמיכאלנ2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
753כרמלמיכאלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
754מיכלפלהיימרנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
755רבידברק מיכאלנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
756הללהרבסטמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
757סיוןהרשמן חמבינ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
758שירההרבסטמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
759צלילגרוסמןנ2006RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
760סיוןביהםנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
761אילהמייקלסוןנ2003Intel2 ק"מ עממי
762יעקבציקורלז1951הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
763הילהזילברנ2009Givat Shmuel2 ק"מ עממי
764מתןזילברז2009Givat Shmuel2 ק"מ עממי
765שירהצוקרמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
766נטעזילברנ2006Givat Shmuel2 ק"מ עממי
767מוטיזילברז1976Givat Shmuel2 ק"מ עממי
768צחיבראוןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
769דבוריבראוןנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
770נטעבראוןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
771ערןשנהרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
772ליעדדוידוביץז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
773קרןבן דודנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
774נועהלוינ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
775פרדיטהרז1984TAHAR5 ק"מ ריצה תחרותית
776גלחוטהז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
777משהצבריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
778שמואלאפטרז1977מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
779רננהגולדשטייןנ1984SprinTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
780נתןגולדשטייןז1983רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
781עומרמטלסז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
782יהונתןסימן טובז1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
783עודדכהןז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
784דניאלסימן טובז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
785יפעתוייסנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
786שרוןגרוסמןנ1972RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
787יאירגרוסמןז1970RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
788ליעדארמוןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
789גליתתורגמןנ 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
790דריהארמוןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
791עמיגרנותז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
792רוניתורגמןנ 2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
793גאותחשןז1989Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
794ברקפלדמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
795איתיפלדמןז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
796שרלאטיאסז1942ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
797עופרשגבז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
798עידןיעקובוסז1979מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
799ליאלהללז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
800דודטדסהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
801רןדנינוז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
802איתיבר ז1992מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
803איתמרנגרז1987מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
804דניאלשטריקז1986מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
805אסףרוביןז1986מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
806גור אריהשמאיז1987מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
807מתניהמושקוביץ'ז1990מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
808משהקוסטה ז1986מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
809אלמוגעמרםז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
810משהשממהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
811יונתןעמנואל ז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
812יהונתןמרציאנוז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
813ניר חייםמורנו ז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
814דבירכועיז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
815ישראלדרעיז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
816דניאלדגןז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
817מיכאלגריידיז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
818גבריאלאלפייהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
819אורייןאלבזז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
820דאניואיאנהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
821אלעדשוקרז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
822אריאלריארז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
823אלישיב יהודה צביריז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
824ניסיםפרדהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
825רוןעזראז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
826חןסלומוןז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
827אבימלסהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
828נאורמזרחי ז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
829מזמירמבראטוז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
830שגאוטגניהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
831שילהגזנאויז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
832דניאלבוהדנהז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
833מסרשה אסיאקאמוז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
834גבריאלאפריימובז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
835קרביחאסטוולז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
836נתנאלאברהםז1997מכינה10 ק"מ ריצה תחרותית
837דודידרסלרז1976לרוץ עם פיני5 ק"מ ריצה תחרותית
838TCHAIFRIDMANז1972PETACH TIKVA10 ק"מ ריצה תחרותית
839איתמרפרידמןנ2008פתח תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
840רותםקידרז1972M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
841אריאלאונגרז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
842יואבאונגרז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
843לביאאונגרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
844עדישירזינ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
845דודאשרז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
846איתיאשרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
847נועםויסבלטז1974runv givat shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
848עמיתאשרז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
849איתןקריגרז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
850יאירקיסריז 1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
851עוזיקריגרז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
852תהלחג'ג'נ 2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
853דבירוייןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
854אריאלוייןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
855דורוןוייןז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
856זויהשניידרמןנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
857אבידבליברמןז1959איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
858כרמלוקסמןנ2001bari405 ק"מ ריצה תחרותית
859משהשיףז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
860שוקיפרידמןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
861דבירפרידמןז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
862דןישראליז1970DAN 4 RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
863עופרמזרחיז1970givat-shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
864אבישיעזראז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
865עמיתאליהוז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
866איתיאליהוז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
867ערןגלרמןז1974גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
868יובלהדרינ2002רצי בני עקיבא10 ק"מ ריצה תחרותית
869יואברבינוביץז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
870בועזהדריז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
871אוריתהדרינ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
872אריאלגולדברגז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
873אורירטז1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
874כפיררטז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
875איתמרמייזלסז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
876אסףמייזלסז1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
877יותםמייזלסז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
878איתמרגולדשמידטז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
879הדסלוינ1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
880עטרהמימוןנ1993רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
881ציפימסבכרנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
882מיכלויליאןנ1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
883גלעדהרטובז2006בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
884איתןויליאןז2006בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
885יעלויליאןנ2003בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
886יפתחויליאןז1997בני עקיבא10 ק"מ ריצה תחרותית
887נויאלמליחנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
888אבנרויליאןז2001בני עקיבא10 ק"מ ריצה תחרותית
889אהדנתנזןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
890נעמהניניונ1977בת ים5 ק"מ ריצה תחרותית
891מעיןשדהנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
892אורירלויז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
893רועיינאיז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
894ארזדסקלז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
895אלוןדסקלז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
896יוחאידסקלז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
897דודיארדיטיז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
898אמירכרמיז1988180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
899עמוסחכמוןז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
900עמיתפרקשז2014ללא מועדון2 ק"מ עממי
901עדןפרקשז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
902רונןרזניקז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
903קותידרוריז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
904משהנתןז1946180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
905אפריםאהרונובז1974מנצ'סטר יונייטד5 ק"מ ריצה תחרותית
906תומרביטוןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
907מתןדנינוז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
908רעותהרשמןנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
909נטעהרשמןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
910רוניתשטרומאירנ1976U-club5 ק"מ ריצה תחרותית
911אילשטרומאירז1973U-club5 ק"מ ריצה תחרותית
912רםשגיאז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
913נופרשפלטרנ1982HRC5 ק"מ ריצה תחרותית
914יוסףגרנוטז 2009Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
915שמואלגרנוטז2004Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
916ורדשמשנ1958רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
917יורםרובינשטייןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
918יערהבודהנ2004GO TO HEALTH5 ק"מ ריצה תחרותית
919עידיתבודהנ1974GO TO HEALTH10 ק"מ ריצה תחרותית
920עומררובינשטייןז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
921שקדקינןז1982רוחות הצפון10 ק"מ ריצה תחרותית
922רענןאליעזז1975M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
923דניאלהמליז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
924שלגשפלטרז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
925רפאלסאוטהז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
926לילךטוינהנ1973180 מעלות5 ק"מ ריצה תחרותית
927דנהברטנ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
928איתיזילברז1961180 מעלות ספורט ללא גבולות5 ק"מ ריצה תחרותית
929יובלפורתז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
930יוחאיאברהמיז1992רחובות5 ק"מ ריצה תחרותית
931יפתחלויז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
932עיריתלוינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
933אלכסגרינברגז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
934איילגרינברגז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
935יאירגרינברגז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
936איתיגולדמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
937נועםגולדמןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
938אלעדגולדמןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
939אורברילז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
940פזיתהלוינ1972רצי גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
941יהונתןהלויז2005רצי גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
942יובלאיילז1966איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
943נדבעיושז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
944תומרעיושז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
945אסףעיושז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
946לאונידפייןז1944מכבי - איילות ראשון לציון10 ק"מ ריצה תחרותית
947ליאוראלמוגז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
948נטעאלמוגנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
949אלהרזנ1966noar555 ק"מ ריצה תחרותית
950אלילויז1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
951עמיקםחברוניז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
952עידוקרונפלדז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
953עמיתצימרנ1983הסדנא 360 - פתרונות שיווק בע"מ10 ק"מ ריצה תחרותית
954יובלאיילז1966איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
955חייםגבז1955גם וגם - רצי גונן5 ק"מ ריצה תחרותית
956שירהגבנ1994RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
957יובלסרורנ1997ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
958הללנחז1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
959שמואלשרוןז1995ללא מועדון10 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
960שגיאגורדוןנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
961רפיבעדניז1975נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
962כרמיתאברהםנ1978גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
963נועהפינקלשטייןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
964נחיפינקלשטייןז1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
965אליקברזובסקיז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
966רויטלחןנ1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
967שחרנוימןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
968מתן יצחקנעםז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
969הדסנעםז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
970יאירנעםז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
971סיגליתלחיאנינ1967ללא מועדון2 ק"מ עממי
972שאולחלאויז1949ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
973סילביהחלאוינ1957ללא מועדון2 ק"מ עממי
974ניבכהן-רווהז1972ללא מועדון2 ק"מ עממי
975רוןכהן-רווהז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
976שירכהן-רווהנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
977ליהיברנשטייןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
978אורקדושז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
979יואבשרגאיז2000אללה רציניים10 ק"מ ריצה תחרותית
980אוריתבוימלנ1987פתח תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
981עידןחןז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
982רוניגולדברגנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
983נועםחןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
984שירהחןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
985רועיגולדברגז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
986נועהלוינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
987אריאללויז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
988תמרפינקלשטייןנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
989רעותסהרנ2003בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
990מיכאלאשכנזיז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
991ענבלאיטחנ1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
992יצחקאיטחז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
993אלירןחייטובז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
994נדבשכטרז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
995נעהמנטש אוליבנ1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
996אספאואזלהז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
997רומןפרצבז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
998נתןיקוטיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
999אוריבן חמוז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1000בת אלקפלןנ1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1001שחרסלמןז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1002מופידמלחםז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1003ולדיסלבקובלנקוז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1004גיאערכהז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1005אסיגרוסמןז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1006קרינהפולשוק ברנ1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1007רפאלזנהז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1008שרוןפרגז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1009טללויז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1010אריקמשיחז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1011בניהמאורז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1012יובלשוכרז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1013לאונידזוברקז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1014שרוןעמרםז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1015פיניספירז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1016גילבן בסטז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1017יוסףשופאניהז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1018שירליפרץנ1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1019מתןאשרףז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1020יהבחנוךז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1021עדיגיגיז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1022אלוןצדיק פורז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1023איילגרינשפןז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1024שירןקריאףז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1025אמיןגאנםז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1026אלדדעבדיז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1027אליהואילוז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1028רוניכעביהז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1029ואפיסעדז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1030דורוןברהניז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1031יונתןדינקוז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1032רונהלי ברוסנןנ1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1033יהונתןזלוטז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1034גמילאבו חיהז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1035שנירשלוםז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1036חופיתדוראנינ1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1037שירקוזמהנ1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1038יאירפרויליךז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1039גונןאליהוז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1040גיאזילברשטייןז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1041עידןברקוביץז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1042עידוחשאיז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1043מקסיםלויצקיז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1044אביחימרשהז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1045אברהםטמוזרטיז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1046צוקבן יואשז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1047יוסףיפרחז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1048רועיסאלםז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1049אלעדבנעיםז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1050אברהםווברז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1051נדבסופרז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1052יאירדניאלז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1053ולדיסלבליביןנ1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1054רומןיזמסקיז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1055רותםזקןנ1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1056חאלדסרחאןז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1057בןמרחוזיז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1058מאירפחימהז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1059עינתבן-עדנ1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1060וידאללויטןז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1061איתמראוחיוןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1062אסףלמברטוז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1063היתאםטרודיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1064אילןגאנםז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1065אלירןחזןז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1066יהודהבלאסיןז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1067שמאיחיימובז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1068חייםצרקסקיז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1069גיאפיירברגז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1070אשרונונוז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1071פאיזהמוראנינ1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1072אבירםיוסףז1992משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1073חאלדחוריז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1074חייםנניקישווילז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1075כארםנסר אל דיןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1076אבישיעזראז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1077שלוםכהןז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1078סעידסאלחז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1079אלכסנדרזיטניצקיז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1080יונתןדסקלוז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1081מניביטוןז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1082אלעדדיאיז1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1083זוהרדדושז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1084אלעדפורתז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1085יואבכהןז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1086זכרטורנקובז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1087גנדיקפלןז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1088דרבבאוסמניז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1089חןביברמןז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1090אליהוואנונוז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1091אופיראליהוז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1092אזמראוגזהייז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1093אלכסייחלמסקיז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1094איליהלוינסוןז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1095יצחקתורגמןז1988משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1096לאנהדילנ1991משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1097עמיתספירז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1098ניבבן עמיז1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1099תומראקהויזז1982משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1100אביטלצוריאלנ1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1101סלמאןעזיז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1102השאםפלאחז1978משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1103עמיתהיימןז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1104חגי-שמואלמימוניז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1105ירוןאוחנהז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1106אריהשצברגז1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1107יחיאלבוהדנהז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1108שיהאוסליךז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1109אופירברקוביץז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1110פבלגיריןז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1111אפרתאלגריסינ1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1112אלינורלוינ1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1113אבישישטוברז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1114אביחילוגסיז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1115רותםשפיראז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1116איתיבירןז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1117רועירביבוז1981משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1118אורןאשוריז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1119איתירוסקז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1120שירהטסלרנ1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1121משהמזעקיז1983משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1122שירןדגןנ1986משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1123ליטלפעורנ1989משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1124מתןשמילוביץז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1125איליהשוחטז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1126ודיםבליךז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1127רןסינטרז1987משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1128שלמהעטארז1980משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1129הודבן שבוז1985משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1130איילתזארדינ1989משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1131ליאתבורובסקינ1979משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1132אמירערדז1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1133יהודהונטורהז1974משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1134דניקידושיםז1977משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1135טליהפרסינ1961משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1136איריסשכטרנ1968משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1137לילךעטייהנ1980משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1138רותיעמירהנ1975משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1139שירליצמחוביץ'נ1978משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
1140יוסףהודז1976משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1141שרוןיהודז1971משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1142אסףבאבוז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1143משהקרסקוז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1144אזזאואדמסוז1977משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1145אורייונהז1974משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1146אבירםיוסףז1984משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1147דניאללובלז1973משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1148חגיפנקרז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1149יוסיהמיז1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1150כורשברנורז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
1151אמירקוזוקארוז1978רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
1152אסףדוידוביץז2004רוחות הצפון2 ק"מ עממי
1153ישראלדוידוביץז 1978רוחות הצפון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
1154נהוראיאלמליחז2006Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
1155הדרשמולינ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1156אילוןבוסקילהז2002שבי שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1157MikiBuskilaז1965שבי שומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1158יובלהדריז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1159שיראלדמבינסקיז2004פדואל2 ק"מ עממי
1160מנדיגרינפלדז1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1161רםאזרחז1965יהוד-מונוסון10 ק"מ ריצה תחרותית
1162רועיצאיגז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
1163עמיתצאיגז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1164שירהעזוריז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1165יאירברנד-גולדז2009Broadcom2 ק"מ עממי
1166ראובןאגסיז1940רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
1167דבירעזוריז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1168יואבעזוריז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1169איילדודז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1170טוביהעזוריז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1171אביכהניםז1971רצי אברהם יגל10 ק"מ ריצה תחרותית
1172ברוךשמעוןז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1173רחלישלזינגרנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1174רועישלזינגרז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
1175תומרגלרמןז2006גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1176ברגלרמןנ2003גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1177שימידהןז1972אינטרוואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1178חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1179חנןפילוסוףז 1968איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1180נועהדוארינ1993אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
1181ניצןדואריז1988חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
1182אורענביז1976אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
1183עזראורובלז1954ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1184אורטלבסכסנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1185ברבסכסנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1186MeravGoldנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1187אביטלסילברנ1995ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1188ורדישראלינ1971DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1189ערןצ'צ'יק קורןז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1190AsafEkshteinז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1191EitanEcksteinז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1192משגבאולמןז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1193נוהאולמןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1194שילהאולמןז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1195גלעדאלמקיסז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1196נחאלמקיסז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1197שרונהאלמקיסנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
1198נטעליצפדיהנ1981ללא מועדון5 ק"מ- עלות הרשמה לחיילים בחובה בלבד
1199ניצןקלייןנ 2004בני עקיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
1200דודויזלז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1201אורןבר-אלז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1202יעלבר-אלנ1981ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1203אוריקופלז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1204ענתרבינ1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1205עופרשרגאיז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1206זיוהקריבנ1976ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1207אופקקריבז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1208יובלקריבנ2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1209יהלירוזנבלוםנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1210אורןכהןז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1211רננהכהןנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1212ארזכהןז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1213רבקיווגלייןנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1214נדבבלייךז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1215דנהבלייךז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1216בטסיחלביז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
1217עומרחלביז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1218מתןבלייךז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1219בטסיחלבינ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1220קוביבלייךז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1221עידןחלביז2003ללא מועדון2 ק"מ עממי
1222יואבבר-גדז2008רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
1223יזהרבר-גדז1971Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
1224ולרימילמןז1984Pitsu10 ק"מ ריצה תחרותית
1225יורישפיראז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1226אריאלארבלז1989Move!5 ק"מ ריצה תחרותית
1227אביברגרז1963ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1228פארברגרז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1229נעהדקלנ1999איילות אלתרמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
1230אילאיללוינ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1231שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
1232אריאלאודרברגז1982Spirit5 ק"מ ריצה תחרותית
1233איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1234ליאתמרברנ1982RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1235הראלמרגיז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1236יהלמרגינ2016ללא מועדון2 ק"מ עממי
1237אוליברגיאוז1988ללא מועדון2 ק"מ עממי
1238עינתגיאונ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1239אוריהדורוןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1240EhudEckerז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1241בעזלוריאז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1242בניהצאיגז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1243איתינולרז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1244לימורכאפינ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1245אריסרורז1968Givat-Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
1246הדרפפקיןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1247יקירפפקיןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1248נגהפפקיןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1249אביבקוליןז 1972RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1250רןשפסז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
1251איתןשפסז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1252חגיטלשפסנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1253איתיזהרז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1254בועזגורןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1255ינאיקולודנרז2000אללה רציניים10 ק"מ ריצה תחרותית
1256מרגליתברזילאינ2003אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1257איילי מאיר נס ז2004אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1258ניצןמקימינ2003אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1259ישראל דואניז1998אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1260אורפז דגונ2002אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1261נעמה מלסהנ2003אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1262טיגיסטאקלנ2004אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1263אוריה לוינ1996אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1264אור דסהז2003אחוזת שרה 5 ק"מ ריצה תחרותית
1265מיכאלבן שיטריתז2003אחוזת שרה 10 ק"מ ריצה תחרותית
1266נתנאל אסרףז1988אחוזת שרה 10 ק"מ ריצה תחרותית
1267טל ביטוןנ1999אחוזת שרה 10 ק"מ ריצה תחרותית
1268שיר רביענ1999אחוזת שרה 10 ק"מ ריצה תחרותית
1269דניאלסאיסקיז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1270אריאלפלגז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1271רינתסיוןנ1970ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1272איהנוימןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1273משהפרץז 1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1274נטלימהרבןנ1981CPF5 ק"מ ריצה תחרותית
1275לילךשמשנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1276דיווידפרייטסז1983CPF5 ק"מ ריצה תחרותית
1277אבישיקפלןז1988לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1278ג'וניאליאןנ1958אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
1279מיקילנגנטלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1280רוןשוגרמןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1281עידושוגרמןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1282אוריפפקיןז2008RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1283רחלפפקיןנ1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1284דורוןפפקיןז1974RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1285גילפרידמןז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1286בתיהאלאלוףנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1287גלשרגילנ1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1288בןפרידמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1289צפידון יחיא לובוצקינ1966RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1290אילנהסומכוסנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1291גיאמנורז2001Wolves K.Ono10 ק"מ ריצה תחרותית
1292עידומנורז2006Heroes5 ק"מ ריצה תחרותית
1293ניבמנורז1995אסא רופין5 ק"מ ריצה תחרותית
1294אביהדימנטנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1295אחינעםדימנטנ1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1296עדיכהןנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1297חגיתסולומוןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1298מיכלנויהוףנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1299יונתןבקרז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1300רותםבקרנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1301חייםבקרז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1302דניאלהריצמןנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1303שמואלבקרז1962ללא מועדון2 ק"מ עממי
1304טליריצמןנ1972givat shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
1305ליהשיףנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1306דפנההרשברנ1973DAN 4 RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
1307אוהדפניגז1977RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1308נטעדויטשנ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1309עידווייסטוךז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1310אילתוינשטייןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1311אסףוינשטייןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1312ראובןמרגלז1947RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1313אלעדבקרז1980גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1314אוריזילברשטייןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1315נטעבקרז2008משפחת בקר2 ק"מ עממי
1316יונתןבקרז2010משפחת בקר2 ק"מ עממי
1317נעהלוינ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1318נטליפרקשנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1319נתנאלפרקשז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1320נועםיעקובוביץז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1321אלידניאל חורינ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
1322יוחנןיעקובוביץז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
1323יובלדניאלנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1324טלייעקובוביץנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1325לירוןדניאלנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1326אביכהןז1968DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1327הודיהלוינ1978לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1328שגבלויז2002לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1329רננהדימנטנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1330ינוןעמיחיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1331דבירקיסרמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1332אודילוינגרז1981RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1333אלקנהקיסרמןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1334יעקביודקיןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1335נועהכהןנ2003נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1336אוריאישוןז1963Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
1337ידידאישוןז2005Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
1338סמדרלביאנ1972DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1339חזילביאז1968DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1340אמיתיאידלשטייןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1341אשרשפיראז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1342אביחיויילז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1343רוןתםז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1344יונתןדימנטז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1345גרשוןפטרז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1346אלישבעמנדלמןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1347שגבאלמליחז1982Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
1348חןדיאמנטנ1984Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
1349חיליקספיאןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1350מיאספיאןנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1351דרוראילניז1958Running4life Team10 ק"מ ריצה תחרותית
1352שחרארנברגז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
1353אוריארנברגז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1354גיאארנברגז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1355יריבארנברגז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1356לבנתארנברגנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1357טלחרותנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1358הראלמאנאיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1359רזמאנאיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1360לירזחסןנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1361איתימאנאיז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1362רזמאנאיז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
1363אילהלוינ1966DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1364ישראללויז1965DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1365ברכהןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1366גילפייגנבויםז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1367מנשהפייגנבויםז1959ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1368גיאהדריז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1369אושרבר סנטנהז2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
1370שניכהןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1371מאוריקרייףנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1372גלעדאלמליחז1981Bgym Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
1373אילנהשולדנפריינ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1374תמירברזלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1375הדסצבןנ1965DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1376משהיהודהז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1377יעקבלויןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1378דורוןטלז1971DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
1379דורוןנקרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1380גדיפרייליךז1976פארמה גד10 ק"מ ריצה תחרותית
1381אתיבן ישינ1973RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1382אוריאסוליןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1383נועםיצחקובז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1384מיכליצחקובנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1385פאנייצחקובנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
1386איתייצחקובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
1387איתיארנברגז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
1388דנהארנברגז1984ללא מועדון2 ק"מ עממי
1389נועםארנברגז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1390עידוארנברגז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1391מיכאלוינקלרז1971Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית
1392נעמיאדורםנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1393עדןלידנינ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1394רועיכלפוןז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1395שירהפרידמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1396אלהרוזנבלוםנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1397תמררוזנבלוםנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1398עדןקליגהנ2001ללא מועדון2 ק"מ עממי
1399איתימילנובז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
1400מיקימילנובנ2001ללא מועדון2 ק"מ עממי
1401איילתפורתנ 1973מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
1402ישראלפרידמןז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1403דרורדוידוביץז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1404דניאלעמיתז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1405אלעדעמיתז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1406שחרפרידמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1407דבורהויזלנ2000פתח תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
1408KarineWieselנ1973פתח תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
1409אריקויזלז1972פתח תקוה10 ק"מ ריצה תחרותית
1410יהונתןנר גאוןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1411זוהרבר חןז1969גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1412שיריבר חןנ2008גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1413איתיבר חןז2006גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1414נועיבר חןנ2002גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1415אליאורמוזסז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1416גיל-עד נעםוינרז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1417תמרוינרנ1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
1418יהודהמוזסז1966רצים עם פיני5 ק"מ ריצה תחרותית
1419נועםאהרוניז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1420נועהאביסרורנ200112342 ק"מ עממי
1421יואבנודלמןז200812342 ק"מ עממי
1422הגרנודלמןנ200312342 ק"מ עממי
1423יעלנודלמןנ200112342 ק"מ עממי
1424דקלהנודלמןנ197412342 ק"מ עממי
1425צחיגרינבלוםז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1426איתןגרינבלוםז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1427צבייורז1947Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
1428סימונהיניבנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1429עומראבהרז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
1430יעלברנ1986ללא מועדון2 ק"מ עממי
1431אלוןגולןז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1432נגוסהמולוז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1433רןברז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1434עמיקםדודז1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1435ורדאברהמינ1972רשות שדות התעופה5 ק"מ ריצה תחרותית
1436אשרפרץז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1437אליעדחמוז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1438אמירלבביז1990רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1439שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1440בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1441חייםדוניןז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
1442מיהדוניןנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1443דניאלדוניןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1444ראובן רוברטבלומנטלז1958לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
1445יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
1446ליאורוינברגז2005נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1447נועםוינברגז2008נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1448אריהקרמרז1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
1449גיליקרמרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1450נגהקרמרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1451שלומיגבראז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1452הודוקניןז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1453אסףאיילז2005Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
1454אמיראיילז2001Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
1455רןדיטמןז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
1456מילהטלמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1457בנימיןדיטמןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1458שילהדרוטז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1459פריכהןז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1460חןכהןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1461ענבלדדוןנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1462גולןשחורנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1463תאירשחורנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1464אבירובנרז1977RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1465יותםפרקשז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1466נלימיינחדרוםנ1992bari405 ק"מ ריצה תחרותית
1467רונישטינמץנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1468נעםשטינמץנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1469יונישטינמץז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
1470אפרתיהודהנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1471טלישורץנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1472דותןלויז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1473רוןבן עוליאלז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1474טוהרדרוקנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1475אוריהדרוקנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
1476אוריהדרוקנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
1477טליהברטנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1478אמתיטרכטינגוטז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1479אלעדויזמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1480ג'קיישייבז1986bari405 ק"מ ריצה תחרותית
1481ערןגלעדיז1970רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
1482יהלגלעדינ1996רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
1483עמירהורוביץז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1484עדיההורוביץנ2008נוער גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1485איתיהורוביץז2006נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1486מנחם-צבי יובלהורוביץז2003נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1487טלמנצורנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1488חגיתשדהנ1980ריאקשן רמת-גן10 ק"מ ריצה תחרותית
1489ראובןברדוגוז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1490אורישמרלרז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1491נפתלישמרלרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1492חןצורז1988הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1493גלעדשמרלרז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1494ראובןברדוגוז2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
1495JoshLewinז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1496סמואלמקרטניז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1497מאירארבלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1498ישיארבלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1499אפרתארבלנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1500קובידמבינסקיז1980פדואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1501יוסיכפירז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1502רוברטפארז1975Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
1503מאיהלרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1504אלוןקוגןז2008גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1505ירמיהופמןז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1506ישימרמרושז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1507ישיורטהימרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1508ישראלורטהימרז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1509יאירנחושתןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1510אורנחושתןז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1511חייםנחושתןז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1512עמיתריכטרז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1513אלישבעגרסיהנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1514אלעזרגרסיהז2006RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1515מיכאלגרסיהז2004RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1516רוזמריגרסיהנ1981RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1517דודגרסיהז1981RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1518אלעדשילדז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
1519אסףשילדז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1520ראובןחסוןז 1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1521מאיסקובץ'נ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1522ליביגולדרייךנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1523מיהגולדרייךנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1524אביהגולדרייךז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1525הללגולדרייךנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1526רועיגדנקןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1527EliFishז1987RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
1528נועםברהודז2003נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1529להבורדנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
1530פארורדנ2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
1531רוןורדז1963RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1532שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1533אוראלתדיוןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1534MosheKafraז1965Hod - Hasharon5 ק"מ ריצה תחרותית
1535אלעדאברהםז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1536רועיכהן גדולז1978בני ברק5 ק"מ ריצה תחרותית
1537טלקוזיז1978Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
1538אריהרצגז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1539רבקהליבוביץנ1979Go to health5 ק"מ ריצה תחרותית
1540שירהמיטלמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1541יובלפלסנ2006רצי אורנית2 ק"מ עממי
1542אברהםדהןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1543עדיהארביבנ1994רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
1544aaronattiaז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1545איתןפרידמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1546נעהפרידמןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1547יהונתןפרידמןז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1548אליענהטרינקנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1549עידןקזרנובסקיז2003EY אורחים5 ק"מ ריצה תחרותית
1550אריהארזיז1953בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
1551אלדדלביאז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1552יפתחלביאז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1553עילילביאז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1554איתןמאורז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1555נגהפוסטיקנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1556רעותפוסטיקנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1557שלוםחייםז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1558רקפתעמית-נגרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1559אורי שרהאופירנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1560איתןמיכאליז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1561אריקגלעדז 1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1562ovedianirז1953ptech teqwa10 ק"מ ריצה תחרותית
1563מירוןגרשז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1564מיטלפרידמןנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1565יהונתןגרילז2003noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
1566חייםגרילז2001noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
1567ישיפופובצרז2002noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
1568איתןארנוןז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1569איתןגרינבאוםז1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1570אילתעטרינ1981Esports10 ק"מ ריצה תחרותית
1571קוביבוימלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1572רועיוסרמןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1573ליהימשעלנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1574אוריגרוסז2002נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1575אלאורלויז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1576יונתןלחמיז2002גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1577איתןלחמיז2000גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1578איציקאלמוגז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1579חניאלמוגנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1580בניפוגלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1581גיאאשרז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1582אליהו סירילדרמוןז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1583רעותידרמוןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1584נועםדרמוןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1585רועיזאביז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1586מתןרחמיםז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1587נדבשנורמכרז2011גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1588עמיתשנורמכרנ2006גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1589עומרשנורמכרז2008גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1590אוריחמישז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1591עדיחמישנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1592רעותחמישנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1593שחרחמישנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1594אמירחמישז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1595אילנההאס חמישנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1596לייניריצ'לרנ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1597מעייןבן דודנ1985Yolo10 ק"מ ריצה תחרותית
1598ליליהלכטמןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1599צבירוף איזנברגז1960תקוות5 ק"מ ריצה תחרותית
1600יעלשילונינ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
1601שירהשילונינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1602עלמהשילונינ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1603עידושילוניז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1604יאירשילוניז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
1605יפעתקניגסבוךנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1606אוריקניגסבוךז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1607אילקלייןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1608עדיאפטנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1609בעזשוקרז1983RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1610ניבאטיאסז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1611רותאיזןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1612אסףאיתןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1613אביתראיזןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1614איתמראיתןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1615אביגילאיתןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
1616אדוהאיתןנ2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
1617נועםאיתןז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
1618דפנהאיתןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
1619אליהבר חייםנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1620טליהשלוסברגנ1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1621יונתןאלתרמןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1622יואלששוןז1977Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
1623שרוןעזריאלז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1624זיושפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1625איתישפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1626יהושע אריהשפטרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
1627ענתשפטרנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
1628עמוסבן דבז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1629ניצןברםנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
1630איתיברםז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
1631נועםברםז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
1632צבי חייםסילברז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1633אסףמרקוזהז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1634אמירקניגסבוךז1994גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
1635נבוחיימוביץז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1636בניחיימוביץז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
1637מוקיגילתז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1638שיאהרונוביץז1975גבעת שמואל2 ק"מ עממי
1639עומראהרונוביץז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1640אורייןאהרונוביץנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1641יעקבסאקסז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1642טליברוךנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1643ארזברוכיז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1644גלעדברוכי גדנקןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1645שלומית ליאורברוכי גדנקןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1646אופירהרמןז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1647שחרקניגסבוךז1994רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
1648ינוןארבלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1649גביברגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1650אסיבן אבוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1651יוגבקלייןז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1652מאורטוויטוז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1653קאריןבר זאבנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1654לירוןאסרףנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1655לירוןבר זאבז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1656נוריאלביורקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1657דודצוקר זביבז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1658גיאזגרז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1659גילברגפרוינדז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
1660אלעדשיל"תז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1661זיוכהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1662יערהכהןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1663אבישיכהןז1968ללא מועדון2 ק"מ עממי
1664אביחיבוטבולז1987רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
1665מעיןקניגסברגנ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1666דניאלריצ'לרז1988גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
1667נועםטננבאוםז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1668גורטננבאוםז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1669אורעדכץז 1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1670מיכאלהרפזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1671יאנהעמברנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1672דפנהרוזנגרטנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1673אוריאלגעשז1989מצפה יריחו10 ק"מ ריצה תחרותית
1674שרגיאןמשהז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1675שרגיאןגלעדז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1676עידןפרישז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1677עמיתפרישז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
1678נדבפרישז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1679אורירוזנברגז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1680רויטלפולקנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1681יובלשנברגרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1682ענבלשנברגרנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
1683נדבשנברגרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1684רןשנברגרז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1685הדררביבונ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1686נופראמסלםנ 1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1687רויטלמיכאלינ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1688רעותמלכהנ1993510110 ק"מ ריצה תחרותית
1689אלוןפרלז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
1690שגיבפרלז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
1691נועהלוינ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1692שילויז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1693גילעדולדמןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1694ניתאיולדמןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1695אסףליבנהז2004Roadrunner2 ק"מ עממי
1696להביתאקרמןנ1971ללא מועדון2 ק"מ עממי
1697נועםאקרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
1698סעראקרמןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1699מוריהלמפנרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
1700שירהלמפנרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1701צוריאללמפנרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
1702דודוגלבועז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1703מיכהברטז 1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1704רוןפוגלז2008פוגל רצים2 ק"מ עממי
1705ליעםפוגלז2010פוגל רצים2 ק"מ עממי
1706מיטלפוגלנ1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
1707עידןפוגלז1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
1708ציוןבודאיז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
1709טליהפרקשנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
1710דניאלפרקשז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
1711חייםפרקשז1981Hitech Zone2 ק"מ עממי
1712מעיןמלרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
1713שימלרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer