מרוץ אור יהודה 2013 - ריל טיימינג

עוד באירוע

מרוץ אור יהודה 2013


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1מועלםמוטיז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2מועלםתומרז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3אביברגרז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4ניראוןחשאיז1965GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
5דורורדיז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6מאורמוזסז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7לימורששוןנ1967אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
8עומרתשובהז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9אריקמיכאלוביץז 1973דרך הכושר לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
10אילןלויז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
11אלכסיימרצ'נקוז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
12קרןזיונ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13אלעדגבסוז 1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14אילניתחזןנ1983Kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
15איציקאופקז1947איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
16גילתמעודדנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
17איתמראריכאז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
18איתןליכטמןז1979הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
19לוסייןאלבזז1948Crosbie Crew10 ק"מ ריצה תחרותית
20אליטימורז 1953תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
21כרמיתאביבינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
22יוסינגלז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
23יניבמשאטז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
24גונןפישז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25עבדאללהמסארווהז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
26דורוןגורודצקיז1948איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
27הגרשייןנ1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
28אגנהומולהז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
29אנדרגהאיילוז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30מוריהאדמונינ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
31דןארבלז1937ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32אלכסנדרליפוביץ'ז1982הפועל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
33אלמוגעובדיהז1979שטראוס מים10 ק"מ ריצה תחרותית
34יניבלויז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
35איציקלויז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36ערןדודז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37נמרודאורןז1978טבע10 ק"מ ריצה תחרותית
38אוריתשויצקינ1970איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
39יובלגבאיז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
40רונינעמןז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41קורלישינ1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
42מורלוינ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
43מנחםלוינגרז1953תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
44דותןאלטמןז1985מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
45נעםשפיראז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
46עמינדבלנדאוז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47משלאברמןז1943איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
48ציוןזוארץז1952ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
49משהאפרתיז1958איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
50אלוןבן חייםז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
51ארדדרוריז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52עידווורדיאלז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53חגישקוריז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
54דניקבדרהז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55אסףסודריז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
56אסףאהרוניז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57יובלשמואלז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
58איתיגרויסמןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
59איציקזכריהז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60רועיברקוביץז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61עפרלנדויז 1967רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
62דבנירז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
63חנןתורגמןז1939ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
64אברהםגורמןז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65ירוןיגרז1982Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
66זאבריץ'ז1971RunWay10 ק"מ ריצה תחרותית
67ויקטורברמיז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68תמירשברוז1979איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
69אלוןמידרז1976ZEN10 ק"מ ריצה תחרותית
70ראובןמילמןז1963טריאתלון מיתר10 ק"מ ריצה תחרותית
71מאיראהרון שליז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
72נמרודארציז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73שמעוןזרביבז1964הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
74גדיירקוניז 1974בית הלוחם תל-אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
75טליאמזלגנ1972משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
76יוסיקולוגז1975משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
77אסףבאבוז 1979משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
78ערןנוישולז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
79רונןסולמהז1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
80בועזפלטוז 1970משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
81רפיכאסקיז1969איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
82אורירוזןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
83יהושעשטראהלז1961רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
84נתליהלףנ1967Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
85גידיפרגוז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
86KazumasaKibeז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87אהרןלויז1955משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
88דודוניבז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
89חנןפילוסוףז1968איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
90ירוןמליןז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
91ארזבן שלוםז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
92ירוןלשםז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
93מיכלמרמורנ1969הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
94דיאנהפיבןנ1967דיאנה דרך חיים10 ק"מ ריצה תחרותית
95אבישיהופמןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
96יניבנחוםז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
97נועהסרוסינ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
98חנןיוסףז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
99אילןאסייגז1966XtriM Urban Fitness Club10 ק"מ ריצה תחרותית
100ראובןאגסיז1940רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
101ויקטורניניוז1956רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
102עידןטוקרז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
103עמיתטוקרז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
104אורןשריגז1965רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
105ליאורסגלז1973דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
106ירוןרוזנבויםז1960פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
107אוריקירשנבויםז1963רצי צהלה10 ק"מ ריצה תחרותית
108מניאהרוןז1982פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
109מיכאלרוןז 1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
110עמיחיפזז1973רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
111שגיאטננבאוםז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
112איסרטננבאוםז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
113אילאלואילז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
114ערןאביטלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
115חנילומפנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
116אודיעמירז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
117יוסיכתרז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
118דיןאלולז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
119אוריפריאלז 1935ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
120דדיגולדברגרז1963איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
121יעקבמזרחיז1954איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
122רלףאנזרותז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
123נועהחורשנ1983איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
124שיקוגבסוז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
125דניפרגז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
126יפיםפולובינצ'יקז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
127אלדרארוניסז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
128אלדרסיבוניז1990Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
129ירוןסלוצקיז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
130בעזאנג'לקוביץ'ז1973Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
131מלניקרפולנ1977המועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
132שרוןקרפולז1972המועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133סהרשאוליז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
134ישעיהוגפניז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
135עדיגלבוע גינזבורגנ1975איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
136קובישמאיז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
137אמירשטראוסז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
138ירוןשילתז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
139אביעדהלפמןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
140עוזיאוביץז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141דניקפלושניקז 1950איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
142נתןאופןז1940איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
143אסףסלעז1978איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
144תומרגדותז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
145אשרשרייברז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
146חןעמרז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
147מוררומנוז1986משטרת מחוז תא10 ק"מ ריצה תחרותית
148דוריתרחמיםנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
149אבידןשטאלז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150ענתלייכטרנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
151GiliFriedmanנ1978Hitech Zone10 ק"מ ריצה תחרותית
152ירוןבר-טלז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
153אבידה-פילוסוףז1974Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
154עידןדגניז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
155אודישטמרז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
156כורשברנורז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
157אופירפריז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
158שקדכהןנ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
159רעיהדבוגובסקינ1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
160יאירמזרחיז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
161ארזפליישרז1977ZEN10 ק"מ ריצה תחרותית
162אופקאביבז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
163נטעטויטונ1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
164בטשסמיז1956איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
165עידןדינאיז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
166משהוייסז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
167רןטרייניןז1969Kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
168גיאטרוינרז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
169אבירוזנרז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
170זףסגלז1980Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
171מושיקגולדשטייןז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
172בת חןדורוןנ1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
173תמירגלז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
174מוטיכהןז1951איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
175אריהסגלז1937ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176יוחאיאלוןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
177שישפיראז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
178טלבדשז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
179דניאלפלזנשטייןז1957איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
180ינוןמשהז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
181עופרזילברז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
182ערןשמירז1969RunWay10 ק"מ ריצה תחרותית
183איתיגדרוןז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184שמואלגדרוןז1951איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
185גיאשבורוןז1973איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
186יוסימורדז1958קבוצת הריצה של צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
187אליעזרשריאלז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
188שרליאפנגרז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189משהחיוןז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
190ארילוןמאירז1976NITRO10 ק"מ ריצה תחרותית
191דבאופנשטייןז 1960XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
192ארזפיוןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
193גיוראאבן צורז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
194יניבאהרוןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
195שמואלאיטחז1972XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
196עדןמורנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
197יובלמועלםנ1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
198אסיףיצחקז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199אריאלויבריצקיז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
200פרחיהונתןז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
201שמעוןפיטוסיז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
202חגישקוריז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
203מתןנומדרז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
204גילמונשרובז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
205רועיחסוןז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
206נאורגלברגז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
207אמירוינוגרדובז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
208רועירזז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
209רועילויז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
210דרמעיןז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
211אליעדויסברגז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
212אורוןכתרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
213קרןיהודהנ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
214דותןשלוז1970איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
215יונתןטיסונהז1982ZEN10 ק"מ ריצה תחרותית
216משהצבריז1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
217דודרסקאיז1963NCC10 ק"מ ריצה תחרותית
218ציוןנגרז1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
219אריאלג'יאןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
220וייסמן אלמרונועהנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
221אילוןהוכוולדז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
222אליהולויז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223שירהדיין זוררנ1977איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
224אורןלויז1974Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
225אורצפרירז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
226דןסטוףז1974Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
227טלסטוףנ1974Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
228מרדכייעקובסקיז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
229אריאליעקובסקינ1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
230לאונידפייןז1944איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
231שגיאפרידמןז1986Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
232איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
233רמינחוםז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
234אריקדימוז1967איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
235ערןהדרז1964איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
236דודדיאזז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
237אורישמיחז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
238אסףבייגןז1986מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
239מרקסופרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
240עמיקםדודז1952רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
241נגוסהמולוז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
242שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
243בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
244יריבפרייפלדז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
245עדיקירשנרז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
246יובלשלפמןז1977ZEN10 ק"מ ריצה תחרותית
247בועזכץז1967איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
248שלוםזנזוריז1995רצי ניר כהן10 ק"מ ריצה תחרותית
249גילדוידוביץז1963הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
250MichaelBen Mosheז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
251ישראלבצוןז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
252איליהטרמןז1981ZEN10 ק"מ ריצה תחרותית
253עוזישוחטז1971קבוצת הריצה של צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
254מוטישמריהוז 1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
255שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
256מוטימרדיקסז1965הרגל השלישית10 ק"מ ריצה תחרותית
257נסיםעובדז1957איילות M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
258גלעדפרסקונ1976רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
259רוליקגושןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
260דודדןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
261אדםחסיסז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
262דבילהטנ1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
263מניפלורנטיז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
264אבידבליברמןז1959איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
265אלוןרםז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
266פארברגרז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
267דניאלטולדנוז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
268שרוןטולדנונ1969הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
269תהילהרנד מושקוביץנ1980רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
270דורוןקינרז1953איגוד הניווט10 ק"מ ריצה תחרותית
271אליבוצרז1950רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
272שושבלייכמןנ 1948איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
273גיאדגןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274ערןלובצ'יקז1975טבע10 ק"מ ריצה תחרותית
275אסיאלוןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
276גיאאלדרז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
printer