מפות ווידאו המסלולים

חצי מרתון מרתוניה 2013: מפות ווידאו המסלולים


*חובת הכרת המסלול על הרץ. לפניכם מפות המסלולים 

מרוץ ברוקס מרתוניה - 21 ק"מ


EveryTrail

 

מרוץ ברוקס מרתוניה - 10 ק"מ


EveryTrail

 

וידאו מסלול חצי המרתון

 

וידאו מסלול 10 ק"מ

printer