חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - ברק גרופי

ברק גרופי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 655
גיל: 31
מין: ז
מקום כללי: 243
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 216
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 00:55:59
קמ"ש: 10.72
דק' / ק"מ: 5:36
printer