חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דני פרויד

דני פרויד

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1478
גיל: 37
מין: ז
מקום כללי: 308
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 256
מועדון: רצי מודיעין
תוצאה: 01:01:07
קמ"ש: 9.82
דק' / ק"מ: 6:07
printer