חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - רון כהן

רון כהן

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1473
גיל: 60
מין: ז
מקום כללי: 333
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 267
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:04:15
קמ"ש: 9.34
דק' / ק"מ: 6:26
printer