חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - אריק בן יהודה

אריק בן יהודה

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1465
גיל: 58
מין: ז
מקום כללי: 334
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 268
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:04:16
קמ"ש: 9.34
דק' / ק"מ: 6:26
printer