חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - אסנת תנורי מהרל

אסנת תנורי מהרל

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1461
גיל: 52
מין: נ
מקום כללי: 331
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 66
מועדון: גם וגם - מתאמני גונן
תוצאה: 01:04:00
קמ"ש: 9.38
דק' / ק"מ: 6:24
printer