חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - שמי שטרנפלד

שמי שטרנפלד

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1434
גיל: 59
מין: ז
מקום כללי: 345
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 273
מועדון: תעשייה אווירית
תוצאה: 01:05:45
קמ"ש: 9.13
דק' / ק"מ: 6:35
printer