חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - שמעון רוזנהק

שמעון רוזנהק

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1418
גיל: 62
מין: ז
מקום כללי: 291
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 246
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 00:59:18
קמ"ש: 10.12
דק' / ק"מ: 5:56
printer