חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - נעם קרבי

נעם קרבי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1397
גיל: 53
מין: ז
מקום כללי: 342
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 272
מועדון: גם וגם - מתאמני גונן
תוצאה: 01:05:15
קמ"ש: 9.20
דק' / ק"מ: 6:32
printer