חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - אבי קטקו

אבי קטקו

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1385
גיל: 58
מין: ז
מקום כללי: 346
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 274
מועדון: עיריית תא יפו
תוצאה: 01:06:01
קמ"ש: 9.09
דק' / ק"מ: 6:36
printer