חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מעין קוצר

מעין קוצר

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1381
גיל: 29
מין: נ
מקום כללי: 361
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 79
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:10:56
קמ"ש: 8.46
דק' / ק"מ: 7:05
printer