חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - הדס פאל

הדס פאל

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1348
גיל: 36
מין: נ
מקום כללי: 367
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 82
מועדון: גם וגם - מתאמני גונן
תוצאה: 01:16:13
קמ"ש: 7.87
דק' / ק"מ: 7:37
printer