חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - ליזי סיני-יהושוע

ליזי סיני-יהושוע

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1333
גיל: 42
מין: נ
מקום כללי: 338
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 69
מועדון: עיריית תא יפו
תוצאה: 01:04:39
קמ"ש: 9.28
דק' / ק"מ: 6:28
printer