חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מנשה נחום

מנשה נחום

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1322
גיל: 50
מין: ז
מקום כללי: 335
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 269
מועדון: שירות בתי הסוהר
תוצאה: 01:04:29
קמ"ש: 9.30
דק' / ק"מ: 6:27
printer