חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - יעל אנוך מעוז

יעל אנוך מעוז

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1321
גיל: 41
מין: נ
מקום כללי: 312
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 55
מועדון: עיריית תא יפו
תוצאה: 01:02:27
קמ"ש: 9.61
דק' / ק"מ: 6:15
printer