חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - יעקב ממיסטלוב

יעקב ממיסטלוב

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1308
גיל: 62
מין: ז
מקום כללי: 271
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 235
מועדון: תעשייה אווירית
תוצאה: 00:58:12
קמ"ש: 10.31
דק' / ק"מ: 5:49
printer