חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מונה מירון

מונה מירון

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1306
גיל: 26
מין: נ
מקום כללי: 300
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 48
מועדון: Easy Speed
תוצאה: 01:00:00
קמ"ש: 10.00
דק' / ק"מ: 6:00
printer