חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דורית ליכט

דורית ליכט

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1290
גיל: 54
מין: נ
מקום כללי: 330
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 65
מועדון: גם וגם - מתאמני גונן
תוצאה: 01:03:52
קמ"ש: 9.39
דק' / ק"מ: 6:23
printer