חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דנה ליבוביץ

דנה ליבוביץ

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1283
גיל: 41
מין: נ
מקום כללי: 344
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 72
מועדון: איילות M&M
תוצאה: 01:05:23
קמ"ש: 9.18
דק' / ק"מ: 6:32
printer