חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - שולי ישי

שולי ישי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1251
גיל: 43
מין: נ
מקום כללי: 307
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 52
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:01:03
קמ"ש: 9.83
דק' / ק"מ: 6:07
printer