חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דורון יעקובי

דורון יעקובי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1248
גיל: 38
מין: ז
מקום כללי: 253
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 223
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 00:56:29
קמ"ש: 10.62
דק' / ק"מ: 5:39
printer