חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מרדכי יהונתן

מרדכי יהונתן

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1239
גיל: 46
מין: ז
מקום כללי: 354
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 279
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:07:34
קמ"ש: 8.88
דק' / ק"מ: 6:46
printer