חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - שלום חיים

שלום חיים

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1220
גיל: 62
מין: ז
מקום כללי: 362
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 283
מועדון: איילות
תוצאה: 01:11:46
קמ"ש: 8.36
דק' / ק"מ: 7:11
printer