חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - בן ציון זיידמן

בן ציון זיידמן

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1199
גיל: 55
מין: ז
מקום כללי: 286
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 242
מועדון: וולקני - משרד החקלאות
תוצאה: 00:59:03
קמ"ש: 10.16
דק' / ק"מ: 5:55
printer