חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - יהושע וייס

יהושע וייס

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1190
גיל: 53
מין: ז
מקום כללי: 357
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 281
מועדון: שירות בתי הסוהר
תוצאה: 01:09:54
קמ"ש: 8.58
דק' / ק"מ: 6:59
printer