חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - ענת דורנר

ענת דורנר

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1174
גיל: 50
מין: נ
מקום כללי: 304
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 50
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:00:36
קמ"ש: 9.90
דק' / ק"מ: 6:04
printer