חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - עמיקם דוד

עמיקם דוד

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1171
גיל: 61
מין: ז
מקום כללי: 242
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 215
מועדון: רשות שדות התעופה
תוצאה: 00:55:44
קמ"ש: 10.77
דק' / ק"מ: 5:34
printer