חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דני גלזר

דני גלזר

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1163
גיל: 51
מין: ז
מקום כללי: 232
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 205
מועדון: איילות M&M
תוצאה: 00:55:21
קמ"ש: 10.84
דק' / ק"מ: 5:32
printer