חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דורית גלזר

דורית גלזר

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1162
גיל: 54
מין: נ
מקום כללי: 363
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 80
מועדון: איילות M&M
תוצאה: 01:13:21
קמ"ש: 8.18
דק' / ק"מ: 7:20
printer